Česká republika/Rokycany: Obyvatelé Rokycan se dozvěděli o pronásledování Falun Gongu

V sobotu 19. září 2015 měli návštěvníci akce „Setkání pod Rokycanskou věží“ příležitost seznámit se s fakty o pronásledování následovníků duchovní praxe Falun Gong (Fa-lun Kung), které vede Komunistická strana Číny od roku 1999.

Někteří lidé byli krutostí perzekuce tak pohnuti, že začali hledat způsob, jak informace o tom, co se v Číně děje, šířit. Jedna paní se nabídla, že informační letáčky vyvěsí na nástěnce. Po nějaké době se k petičnímu stolku vrátila a nabádala praktikující, aby odnesli letáčky také do informačního centra. Paní Marcela z Rokycan také projevila srdce soucitu. Požádala praktikující o letáčky pro své kamarády. Po několika hodinách se vrátila s manželem a kamarádem a snažila se své blízké přesvědčit, aby také podepsali petici za ukončení perzekuce. Cítila, že podpořit tuto věc je velmi důležité, a tak naléhala na svého partnera, aby se k petici připojil. Byla tak odhodlaná pomoci mučeným vězňům svědomí v Číně, že řekla, že bude stát u petičního stolku spolu s praktikujícími. Paní Ladislava z Rokycan se nejméně dvakrát během dne vrátila i s malým vnukem k informačním bannerům a znovu a znovu je společně studovali. Nakonec oba podepsali petici apelující na naše zákonodárce k vydání rezoluce odsuzující pronásledování Falun Gongu. Další paní komentovala petiční akci slovy, že vzhledem k závažnosti pronásledování by u stánku měli stát všichni lidé a ne jen jeden. Petiční akci tentokrát pořádali jen dva praktikující, a tak jeden rozdával letáčky a druhý předváděl cvičení.

Desítky lidí se připojily svým podpisem k trestnímu oznámení na Ťiang Ce-mina, strůjce pronásledování Falun Gongu. Bývalý generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny založil výkonný orgán nazvaný „Úřad 610“, který pověřil úlohou vypořádat se s otázkou Falun Gongu a úřadu udělil tři příkazy: zničit pověst praktikujících Falun Gongu, zruinovat je finančně a zlikvidovat je fyzicky. Ťiang Ce-min zahájil kampaň k vyhlazení Falun Gongu, protože se cítil ohrožen a uražen rostoucí popularitou meditačního cvičení a učení Falun Gongu hlásající Pravdivost, Soucit a Snášenlivost. Trestní oznámení bude zasláno na Nejvyšší lidovou prokuraturu a Nejvyšší lidový soud Čínské lidové republiky.

 


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.