Všichni musíme vystupňovat naše úsilí na záchranu vnímajících bytostí (2. část)

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110381-Vsichni-musime-vystupnovat-nase-usili-na-zachranu-vnimajicich-bytosti-1-cast.html

Od praktikující Falun Dafa z města Wu-chan, Čína

Jak objasňovat pravdu

Pracuji v oblasti služeb, takže se často setkávám s lidmi, kteří mají přes třicet let. Když jim objasňuji fakta, začnu mluvit o nemorálnosti a korupci v Číně, s čímž se všichni mohou snadno ztotožnit. Většina z nich pak souhlasí s vystoupením ze strany.

Zde je typický rozhovor:

„Vypadáte jako velmi laskavý člověk. Ráda bych vám něco řekla. Slyšel jste o tom, že lidé, kteří vystoupili z Komunistické strany Číny, budou v bezpečí před současnými i budoucími nehodami?“

„Ne, neslyšel jsem!“

„Morálka v Číně neustále klesá. Když jsem byla mladá, nechávali jsme v létě otevřené dveře v době, kdy jsme spali. Nyní má každý na dveřích dva nebo tři zámky a vysoké zdi kolem svého majetku. Zloději se dokonce odváží vloupat se do domů, i když tu oblast hlídá stráž.“

„Lidé se vysmívají myšlence, že ‚bohové vidí vše, co děláme‘. Nevěří tomu, že dobro bude odměněno dobrým a zlo přivodí odplatu, takže se nezastaví před ničím, aby se dostali dopředu a žili dobrým životem.“

„Většina cizinců praktikuje nějakou formu náboženství, takže se dokáží chovat podle určitých morálních standardů.“

„Čína se často nazývá ‚nebeskou krajinou‘. Proč? Protože po 5 000 let Číňané věřili v bohy a udržovali si vysoký stupeň morálky. Pouze v posledních několika desítkách let se morálka v Číně rapidně zhoršila.“

„Všechno to začalo, když Mao Ce-tung začal své osobní tažení proti buddhismu. Tím, že nařídil zničení tisíce buddhistických chrámů, se mu podařilo zničit pilíře morálky v Číně. Celá společnost se nyní vymyká kontrole.“

„V nedávné minulosti, kdyby starší člověk upadl na zem, každý, kdo by to viděl, by mu pomohl. Když se to stane v Číně dnes, většina kolemjdoucích se mu vyhne. Země je v chaosu a nikdo nedokáže rozřešit hrozící problémy.“

„Zdánlivě neporazitelná Římská říše se nakonec zhroutila poté, co pronásledovala křesťany. Stejný řetěz událostí se opakuje v dnešní Číně. Slyšel jste o Falun Gongu, že? Věděl jste o tom, že incident sebeupálení na náměstí Nebeského klidu byl naprosto vykonstruovaný? CCTV podvedla všechny v Číně a zbytek světa, aby si mysleli, že to byli praktikující Falun Gongu, kdo se upálili.“

„Nicméně když si prohlédnete videozáznam CCTV té události, uvidíte, že Wang Ťin-tung, údajný praktikující Falun Gongu, dělal nemožné. Poté, co se údajně zapálil a byl v plamenech, uvidíte na záběru zblízka, jak sedí klidně s neporušenou láhví od Spritu plnou benzínu mezi nohama a jeho vlasy jsou zcela nedotčené.“

„Pokud by opravdu hořel, láhev Spritu by rychle roztála a jeho vlasy by shořely během pár sekund. Není těžké vidět, že CCTV nafilmovala tuto zinscenovanou událost kvůli tomu, aby falešně obvinila Falun Gong.“

„Falun Gong je spravedlivý Buddhův Zákon. Učí lidi, aby byli dobří a aby se drželi standardu Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Nicméně strana pronásleduje více než patnáct let praktikující Falun Gongu a tyto nevinné lidí zatýká, mučí a zabíjí.“

„Nejneodpustitelnějším zločinem režimu jsou však odběry orgánů živým praktikujícím Falun Gongu a jejich prodej za vysoký zisk. Jak by to mohlo nepřivodit hněv nebes? Nic nemůže zastavit to, že strana bude zničena.“

„Mnoho lidí v Číně věří tomu, že jen pokud člověk vystoupí ze strany a jejích přidružených organizací, může být v budoucnu v bezpečí. Můžete si myslet, že se ‚zapojuji do politiky‘, ale není tomu tak. Řeknu vám jednoduchý příklad toho, co mám na mysli.“

„Pokud bych dopředu věděla o tom, že země, na které stojíme, bude v následujících několika minutách zaplavena a poradila bych vám posunout se výš, myslel byste si, že mám skrytý úmysl v tom, že vás varuji před touto blížící se událostí? Asi ne. Ve skutečnosti byste mi pravděpodobně děkoval za to, že jsem vám zachránila život.“

„Toto je stejná věc. Nežádám vás, abyste povstal proti čínskému režimu. Ale přísahal jste, že obětujete svůj život za ni, když jste vstupoval do jejích řad, takže jste stále v podstatě její částí. Když se zhroutí, nepůjdete dolů spolu s ní?“

„Sliby se nedají brát lehkovážně, takže když bude strana zničena, všichni ti, kdo k ní patří, budou trpět. Toto je zlatá příležitost k odpoutání se od režimu a jeho přidružených organizací.“

„Pokud upřímně budete chtít vystoupit ze strany, nebeské bytosti uvidí váš úmysl a budete v bezpečí, až udeří pohroma. Jednoho dne v budoucnu pochopíte, jak důležitá pro váš život jsou má slova.“

Když si to lidé vyslechnou, většina souhlasí s tím, že ze strany vystoupí.

Když objasňujete fakta, buďte struční a mluvte k věci. Pouze pokud jste schopni rozvázat uzly v srdcích lidí, očistit jejich mylné představy a pomoci jim pochopit, jaká zlá strana skutečně je, pak je dokážete zachránit.

Věřím, že každý praktikující v Číně by si měl dát za svůj cíl zachránit alespoň jednoho nebo dva lidi za týden. Pokud to uděláme, Mistr i všichni spravedliví bohové ve vesmíru budou velmi potěšeni!

Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2014/10/11/146341.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.