Starověké příběhy

  • Příběhy starověké Číny: Obava, nikoli snad že se to dovědí ostatní, ale že to budu vědět já sám

    Za Jung-čengovy vlády v dynastii Čching žil muž, který se jmenoval Jie Čchun-žen. Třicet let pracoval jako vládní úředník, který nevzal nikdy úplatek a dodržoval sebekázeň. Když se vzdal svého úřadu, jeho podřízení ho chtěli doprovodit na zasloužený odpočinek a poslali mu loď. Loď ale do setmění nedorazila a měsíc byl vysoko.
  • Příběhy starověké Číny: Berte zásady vážně a hromaďte ctnost

    Wej Š'-ťü žil ve starověké Číně v období dynastie Pej-wej a byl z Ťü-lu. Jeden rok byl chudý na úrodu a tak následkem toho se prudce zvýšily ceny obilí. Pan Wej Š'-ťü nicméně ze svého skladu prodával rýži o polovinu levněji než ostatní. Mnoho chudých lidí v okrese se spoléhalo na jeho dodávky, aby vůbec přežili.
  • Příběhy starověké Číny: Ušlechtilá nabídka obětovat vlastní život zasáhla srdce nepřítele

    Sün Ťü-po byl muž ušlechtilého charakteru, který žil na východě za vlády císaře Chan-wa v období dynastie Chan. Sün Ťü-po se vydal na dalekou cestu, aby navštívil svého nemocného přítele. Zrovna když tam dorazil, na město zaútočila etnická skupina Siung-nu. Nemocný přítel mu řekl: „Umírám. Měl by sis pospíšit a utéct.“ Sün Ťü-po odpověděl: „Ušel jsem takovou dlouhou cestu, abych tě navštívil, a ty mě vyzýváš k odchodu. Já, Sün Ťü-po bych nikdy jen tak neprahnul po něčem jen proto, abych zůstal naživu.