Starověké příběhy

 • Příběhy ze staré Číny: To nejcennější v životě je poctivost

  V době dynastie Nan-sung (1127-1279) žil ve městě Čching-tao muž jménem Tchao Siwong. Měl obchod s látkami, které také barvil. Tchao Siwong vedl důstojný a upřímný život. Jednoho dne nakoupil pro barvení látek rumělkovou trávu v hodnotě asi čtyř milionů mincí. Potom zavítal do jeho obchodu jiný obchodník a řekl mu, že tato tráva není pravá. Tchao Siwong tomu zpočátku vůbec nechtěl věřit, ale po důkladném prozkoumání zjistil, že tráva opravdu není pravá.
 • Staré kultivační příběhy: Síla vzniká, pokud jsme bez přání

  Jednoho dne, když Konfucius vyučoval své žáky, s povzdechem pronesl: „Ještě jsem neviděl žádného opravdu silného člověka.“ Po těchto slovech jeho žáci znejistěli. Byli přesvědčeni o tom, že takoví žáci, jako C'-lu a Šen Čcheng mají určitě obrovskou sílu vůle. Obzvláště pak Šen Čcheng. Byl sice velmi mladý, ale nepřijal by snadno žádný kompromis. Šen Čcheng netajil svůj tvrdošíjný postoj dokonce ani mezi staršími spolužáky. Každý mu až do určitého stupně ustupoval.
 • Příběhy ze staré Číny: Zbavit se závisti - a neštěstí se promění ve štěstí

  Tento příběh se udál za doby dynastie Sung. Ťiang Jüan měl deset synů. Jeden byl hrbatý, jeden měl znetvořené nohy, jeden měl zmrzačené končetiny, jeden byl tělesně postižený, jeden byl psychicky nemocný, jeden byl duševně chorý, jeden byl hluchý, jeden byl slepý, jeden byl němý a jeden zemřel ve vězení. Když to uviděl C'-kao, zeptal se: „Co jsi provedl? Proč musíš snášet takové neštěstí?“
 • Příběhy ze staré Číny: Smysl pro stud

  Konfucius jednou pochválil vzdělané učence, kteří uměli být zdrženliví ve všem, co dělali. Člověk se smyslem pro stud se nenechá zlákat pokušením ziskuchtivosti a touhy po penězích. Také neohrozí svou pověst, ani když je přímo ohrožen a hledí nebezpečí do tváře. Je skromný a dobrosrdečný. Bere ohled na druhé a vezme si jen to, co nutně potřebuje. Ať se jedná o osobní etiku, snažení či vlastenectví, předpokladem jeho morálního svědomí je vždy jeho smysl pro stud.
 • Příběhy ze staré Číny: Tradiční hodnoty v sobě skrývají respekt k duchovním učitelům

  V celé dlouhé historii Číny představoval respekt k duchovním učitelům nádhernou a ctnostnou tradici. V dávné Číně se lidé snažili vyjadřovat svým duchovním učitelům respekt. A především také dbali o kultivaci ctnosti. Tímto způsobem života tak zanechávali vynikající odkazy následujícím generacím. V jedné části čínské císařské říše, která byla známá jako národ Lua, v období jarní a podzimní periody (druhá polovina 8. století před Kristem až první polovina 5. století před Kristem), žil muž jménem Jen Chuej. Byl Konfuciovým učedníkem a svůj život trávil studiem Konfuciova učení. Byl proslulý svou velkou ctností.
 • Usilovat o pohodlí bylo pro lidi v dávné Číně tabu

  Nadměrně usilovat o své pohodlí a také s radostí pohodlí vyhledávat je pro člověka zrovna tak škodlivé jako jedovaté víno. Podle této moudrosti bylo proto pro lidi v dávné Číně pohodlí tabu. Jedno čínské přísloví praví: „Lidé přežijí starosti i nebezpečí, ale zemřou na pohodlnost.“ I když pohodlnost nemusí vždycky skončit smrtí, posiluje lenost a může člověka dohnat až tak daleko, že to vzdá a ztratí svou vůli i životní energii.
 • Příběhy z dávných časů: Rozdíl mezi dáváním a braním

  Za vlády dynastie Ming si lidé vyprávěli tento příběh: Kdysi žili dva bratři. Vyrůstali společně, ale přesto byl každý jiný. Ten starší byl doslova žravý a hodně líný. Byl ochoten pustit se do souboje kvůli každé maličkosti. Jeho mladší bratr byl úplný opak. Byl pilný a zodpovědný, měl rád lidi a velmi snadno navazoval s nimi kontakty. Jednoho dne museli oba bratři společně odvést náklad s povozem. Naneštěstí pršelo a cesta byla hodně kluzká. Starší bratr neudržel opratě a tak se oba zřítili z kopce dolů a zabili se. Jejich duše se odebraly k bráně podsvětí.
 • Historické príbehy: Pevné rozhodnutie Dong Pua študovať

  (PureInsight.org) Počas dynastie Ming žil muž menom Dong Pu, ktorý býval v mladosti trochu pomalý. Dokázal si zapamätať len zopár riadkov, hoci študoval celý deň. Starší pán zo susedstva ho ľutoval a povedal jeho otcovi: „Tvoj syn nie je až tak bystrý, prečo ho nútiť študovať? Prečo ho nenechať, aby sa staral o stádo dobytka!“ Dong Pu sa cítil hlboko zahanbený. Preto niekoho požiadal, aby mu nakreslil obraz muža pasúceho dobytok. Nosil ho so sebou vždy, aby sa mohol povzbudiť.
 • Meranie lekárskych zručností

  [PureInsight.org] Vládca Wenhou Wei sa opýtal Bian Quea: “Počul som že ty a tvoji bratia ste lekári. Kto z vás je najlepší lekár?“ Bian Que odpovedal: “Môj najstarší brat je najlepší. Prostredný brat je druhý a ja som posledný.“ Vládca Wenhou sa opýtal: “Môžeš mi to podrobnejšie vysvetliť?“ Bian Que odpovedal: “Najstarší brat pri liečení pacienta zdôrazňuje podstatu. Lieči pacientov odstránením pôvodu choroby, ešte než sa vytvorí.
 • Drahé protézy a lacné topánky

  (PureInsight.org) Yan Zhi bol vysoko postavený úradník v štáte Qi počas obdobia Jari a Jesene. Raz sa Qi Jing Gong, kráľ štátu Qi veľmi nahneval, pretože jeho obľúbený kôň náhle zomrel. Nariadil, aby opatrovateľa koni rozštvrtili. Yan Zhi povedal,“ Neviem, či by vládcovia Yao a Yu* štvrtili telo.“ Jing Gong bol trochu v rozpakoch a povedal, “tak ho dajte zatiaľ do väzenia.“ Yan Zhi povedal, “Dovoľte mi najprv mu povedať jeho zločiny, aby vedel, čo spravil zle. Potom ho dáme do väzenia. Je v poriadku spraviť to takto, Vaše Veličenstvo?
 • Študovanie a premýšľanie

  (PureInsight.org) Konfucius raz povedal: “Nejedol som celý deň a nespal celú noc, len aby som premýšľal. Ale nič som tým nezískal. Nie je to také dobré ako štúdium.“ Konfucius tiež povedal: “Ak človek iba študuje a nepremýšľa, bude popletený. Ak človek iba teoreticky premýšľa a neštuduje, bude mať pochybnosti.“ Ďalej nasleduje niekoľko príbehov o Lu Juyuanovi, ktorý sa pýtal otázky o vesmíre.
 • Nejkrásnější příběhy z Číny: Konfucius o přínosech studia

  Jednou se Konfucius[1] zeptal C‘-lu, jednoho ze svých učedníků, který se později velmi proslavil: „Co je tvůj oblíbený koníček?“ C‘-lu odpověděl: „Trénování s dlouhým mečem.“ Konfucius pravil: „To není to, nač jsem se ptal. Myslím, že když ke svým schopnostem přidáš studium, nikdo tě nebude schopen dostihnout.“ C‘-lu se zeptal: „Jaké jsou přínosy studia?“ Konfucius odvětil: „Král nedokáže dobře zvládat záležitosti státu, nemá-li ministry, kteří se odváží říci, co mají na mysli. Nemá-li muž žádné přátele, aby mu nabídli radu, potom bude mít nedostatky ve svém charakteru.
 • Příběhy ze staré Číny: Rada starého Mistra

  Starý mistr vzal sušené plody a stříbro a dal je stařence. Učedník se zdráhal podělit se o ně. Starý mistr se ho snažil osvítit a řekl mu: „Život a smrt a ctnost jsou jen našimi vžitými představami. Jídlo a stříbro jsou tu jen pro to, abychom zůstali dočasně naživu. Jí ale mohou zachránit život.“
 • Staré kultivační příběhy: Kultivace ctnosti a kultivace moudrosti

  Před dávnými časy se na jedné odlehlé hoře, daleko od lidských obydlí, setkali čtyři praktikující, aby se tam kultivovali. Přišli z různých kultivačních škol a každý měl svou vlastní kultivační metodu. Dva z nich měli stejného mistra, ale kvůli jejich rozdílnému pochopení byly jejich cesty rozdílné. Starší žák více dbal na kultivaci ctnosti, zatímco ten mladší více dbal na kultivaci moudrosti. Starší žák si tedy více zakládal na kultivaci ctnosti, ale nekultivoval moudrost.
 • Okno do mysli: Nejlepší trest

  [PureInsight.org] Už dlouhou dobu se traduje příběh o starém židovi, který strašně rád hrál golf. Během šábesu měl neodolatelnou touhu zahrát si golf. Ale židovská víra vyžaduje, aby její následovníci o šábesu odpočívali, nesmějí nic dělat. Tenhle starý žid ale nemohl odolat silné touze a rozhodl se, že si na golfové hřiště zajde tajně. Myslel si, že si zahraje jen pár jamek. Nic víc. A protože to bylo o šábesu, žádní židé nebyli venku, a tak nikdo nebyl na golfovém hřišti. A tak si ten muž myslel, že se o porušení pravidla nikdo nedozví.