Představitelé měst

 • Dopisy podpory z Děčína a Mariánských Lázní

  Město Děčín, Ing. Vladislav Raška, starosta města Jako představitel města Děčín se připojuji k těm, kdo ostře odsuzují násilí páchané čínskou vládou na lidech praktikujících Falun Gong. Vraždy, mučení, zastrašování lidí, vyjadřujícich hodnoty snášenlivosti v dnešním světě, jsou hrůznou vizitkou čínských úřadů, proti nimž musí protestovat celý civilizovaný svět. Město Mariánské Lázně, Jiří Chval, starosta Čistota ducha a mysli, svoboda a nesobeckost jsou největším bohatstvím, které můžeme mít. Bojuje-li těmito zbraněmi někdo proti násilí, nenávisti, ale i závisti a chamtivosti, pak zasluhuje poporu všech. Připojuji se k podpoře Vašeho učení. Odsuzuji a odmítám jakékoli porušování lidských práv.
 • Primátor mesta Lučenec vyjadruje podporu úsiliu ľudí hlásiacich sa k Falun Gong o slobodu a pravdu.

  ...Ako primátor mesta Lučenec, ale aj ako osoba chcem vyjadriť nesúhlas s neľudským jednaním a odsudzujem akékoľvek prenasledovanie, ponižovanie a mučenie ľudí. Som presvedčený o úspešnom snažení jednotlivcov, inštitúcií, politikov, štátnikov v demokratickom duchu a dodržiavaní ľudských práv, slobôd v záujme zastavenia prenasledovania a mučenia ľudí hlásiacich sa k Falun Gong. Chcem vyjadriť svoju podporu a podporu mesta Lučenec v ich úsilí dosiahnutia slobody a pravdy.
 • Plzeň, vyjáření náměstka primátora ze 7. ledna 2002

  ..."Považuji a budu vždy považovat za naprosto nepřijatelné jakékoliv potlačování lidského myšlení a konání, pokud toto neomezuje práva druhých, či je dokonce přímo neohrožuje na majetku, svobodách, či životě a to tím spíše, slouží-li k udržení moci úzkéh o okruhu lidí nad ostatními. Potlačování hnutí Falun Gong je pro mne, podle informací, které jsou mi momentálně dostupné, principiálně nepřijatelné, stejně tak jako potlačování obdobných hnutí kdekoliv na světě. Jsem též přesvědčen o tom, že je velice krátkozraké utěšovat se tím, že to není u nás, že se to děje někde daleko ve světě. Vždyť co scházelo a mohli jsme se narodit zrovna tam. Navíc, kdo je schopen tvrdit, že u nás se to již nikdy stát nemůže? Stačí tak málo. O tom se již přesvědčilo i mnoho generací našich předků.
 • Prohlášení o podpoře - Klášterec nad Ohří.

  Já, PaeDr. Václav Homolka, zástupce starosty, Městský úřad Klášterec nad Ohří, prohlašuji, že hodnoty Pravdivosti, Soucitu a Tolerance by neměly být pronásledovány v žádné zemi. Jejich popřením, nebo podporou si sami vytváříme svou budoucnost.
 • Prohlášení podpory od starosty českého města Polička

  Rozhodně podporuji snažení a aktivity čínského duchovního hnutí Falun Gong - stejně jako všechna jiná mírumilovná a humánní hnutí. Připojuji se rovněž k protestu proti pronásledování a násilí...
 • Místostarosta města Český Brod přijal českých účastníkov Pochodu "SOS - Zachránte praktikujíci Falun Gongu v Číne" a předal im list podpory.

  Vážený pane [...] Falun Gong, Bylo mi ctí přivítat dnešního dne na radnici delegaci Falun Gong. Jako představitel Města Český Brod chci tuto akci podpořit , protože stejně jako po staletí měšťanstvo v Českém Brodě touží po svobodě, pravdě a lásce.