Clearwisdom, , Blahodárné účinky na zdraví, Fórum pro praktikující, Otevřené Fórum

Příběhy z praktikování Falun Gongu

 • Kultivační příběh devadesátileté ženy (2. část)

  20. července 1999 začalo pronásledování a spolupraktikující chodili apelovat do Pekingu. Někteří byli zatčeni a jiní se báli ukazovat venku. Tenkrát jsem s praktikujícími ztratila kontakt. Měla jsem velkou starost a chtěla jsem jít také do Pekingu, abych potvrdila Dafa. Nevěděla jsem ale jak. Celý den jsem nemohla ani jíst, ani spát. Nabízela jsem jednomu taxikáři sto jüanů, ale přesto odmítl a nechtěl mě tam dovést, protože jsem moc stará. Mistr viděl mé srdce a pomohl mi, takže mě jeden praktikující do Pekingu doprovodil. Bylo to před 1. říjnem 1999. U všech příjezdových cest do Pekingu byly policejní kontroly. Kontrolovaly každé vozidlo i každého člověka. Co dělat? Navrhla jsem, abychom šli pěšky, a tak se vyhnuli kontrole.
 • Kultivační příběh devadesátileté ženy (1. část)

  Je mi devadesát let. V naší rodině po celé generace věříme v Buddhy, takže od malička věřím v existenci Bohů a Buddhů. V roce 1996 jsem získala Zákon. Předtím jsem byla čtyři roky buddhistickou laickou sestrou. Jsem člověk, který se snaží dělat všechno dobře. Jako laická sestra jsem se chtěla dobře kultivovat. Viděla jsem však, že z mnichů v chrámech se stávali obchodníci. Pokud člověk daruje peníze, pak se smí modlit k Buddhovi, ale bez peněz to prostě nejde. Někteří mniši se ani nechovají tak, jako dobří lidé mezi běžnými lidmi. To mě velice zklamalo. Avšak má víra v Buddhu zůstala pevná a nezměněná. Během čchi-kungové vlny mi někdo řekl, že čchi-kung slouží k odstraňování nemocí a udržování zdraví, a že bych se to měla naučit.
 • Prorazit skrze své názory a připoutání k sobě (2. část)

  Hledání uvnitř mi umožnilo vidět má připoutání. Být nazlobený je vlastně připoutání k sobě samému. V procesu hledání v sobě jsem objevil důvod, proč mě spolupraktikující zlobí. Pocházelo to z mého zaměření se na sebe vytvořeného před kultivací a hlavně z těch početných myšlenek a názorů, které jsou se sobectvím spojeny a které se vyvinuly během několika desetiletí života v běžné lidské společnosti. Tyto názory se vytvořily po narození a obalily moje pravé „já“. Často se mě snaží přinutit si myslet, že pocházejí ode mne. Zvykl jsem si na to a naopak jsem nebyl přivyklý na cokoliv, co se lišilo od mých osobních názorů.
 • Prorazit skrze své názory a připoutání k sobě (1. část)

  Jsem z Calgary z Kanady. Už je to více než rok, co jsem emigroval z Číny do Kanady. V Číně jsem měl jen zřídka možnost přijít do kontaktu a pracovat s ostatními praktikujícími, a tak jsem se těšil na připojení se ke skupinovému kultivačnímu prostředí. Měl jsem to štěstí podílet se v posledních dvou letech na prodeji lístků pro představení Shen Yun a hluboce si cením skupinového kultivačního prostředí. Spolupráce s ostatními praktikujícími prohlubuje moje porozumění bezmezné moudrosti Dafa. Dnes jsem chtěl sdílet hlavně o dívání se dovnitř, o prolomení zdi svých názorů a o zbavování se připoutání při prodeji lístků na představení Shen Yun. Prosím poukažte na cokoliv nesprávného.
 • Proč vysílání spravedlivých myšlenek nebývá vždy účinné?

  Často slyším, jak někteří praktikující říkají, že když byli pronásledováni zlými lidmi, vysílali silné spravedlivé myšlenky, ale nemělo to účinek. Někteří praktikující také zkoušeli vysílat spravedlivé myšlenky při strádání choroboplodnou karmou, ale výsledky nebyly úspěšné. Co je příčinou? Mám několik myšlenek na toto téma a chci se s nimi podělit s ostatními praktikujícími. Když vysíláme spravedlivé myšlenky, používáme nadpřirozené schopnosti. Proč Učitel nehovoří konkrétně o „používání nadpřirozených schopností“ a místo toho používá termín „vysílání spravedlivých myšlenek“? Chápu to tak, že když používáme naše nadpřirozené schopnosti, naše pohnutky musejí být čisté. Především to musí být pro Dafa.
 • Proč jsou jedny spravedlivé myšlenky silnější než druhé?

  Po přečtení zkušenosti jednoho praktikujícího, která byla zveřejněna na webových stránkách Ming-chuej, jsem zjistil, že i když všichni praktikující vědí, že musíme vysílat spravedlivé myšlenky, když zlo zasahuje a pronásleduje, účinek jejich spravedlivých myšlenek se velmi liší. Například, když byla policie za dveřmi praktikujících, spravedlivé myšlenky některých praktikujících způsobily, že policie odešla. Jiní praktikující ji mohli změnou prostředí odvést (udělali to tak, že policistovi zazvonil telefon), a tak praktikující mohli odejít. Ale spravedlivé myšlenky dalších praktikujících nemohly dosáhnout takového výsledku a policie je odvedla.
 • Pochopení fráze „pronášení lotosových květů“

  Fráze „pronášení lotosových květů“ je vykládána běžnými lidmi jako „dělat rozumné poznámky“. Ale z hlediska kultivujícího se vnitřní význam této fráze silně odlišuje. Opravdu je každé námi pronesené slovo, když hovoříme z hlediska Zákona, přinejmenším tak čisté jako lotosový květ? V případě, že hovoříme s připoutaností ke slávě, osobním zájmům a citům, jak tyto věci znějí v jiných dimenzích? Rovnají se plevelu, odpadu a špíně. Protože všechna stvoření jsou živé bytosti, nejsou snad naše slova také živé bytosti? Jak jinak bychom mohli vypouštět takovou mocnou energii v době objasňování pravdy? Dokonce běžní lidé říkají: „Zlá slova mohou zranit.“ Znamená to, že naše slova, pozitivní nebo negativní, mají skutečný dopad.
 • Pochopení o zdokonalování

  Jsem praktikující - veteránka, která se začala zdokonalovat v počátečních letech šíření Zákona. Na povrchu jsem se nikdy nepřestala zdokonalovat, dokonce i v těch nejtemnějších dobách pronásledování. Ale moje zdokonalování nebylo tvrdým, a proto jsem se nemohla od základu změnit. Každý den jsem studovala Zákon a cvičila, ale moje tělo se zdálo nemocné a oteklé. Nemohla jsem sedět v pozici dvojitého lotosu. Moje noha po celou dobu bolela a zdálo se mi, že bolest jde od kosti. Dokonce jsem nemohla zvednout ruce a nespala jsem normálně. Můj vztah s manželem nebyl dobrý. Vždy na mně nacházel nedostatky. Protože problémy vznikají kvůli tomu, aby praktikující Dafa hledali v sobě, uklidnila jsem se a snažila se hledat uvnitř.
 • 5. Česko-slovenská Fa konference: O úloze Zákona v naší práci záchrany vnímajících bytostí

  Při jednom Hong Fa v Brně v podchodu pod nádražím se přihodila následující situace: Jako obvykle u stěny podchodu byl umístěn stolek s peticemi a na zemi po jeho stranách ležely panely s objasněním pronásledování a s fotografiemi žáků Dafa, kteří byli umučeni. Byl jsem u stolku a ostatní rozdávali letáky. Podchodem procházelo velké množství lidí. Najednou se objevila opilá bezdomovkyně, „známá firma“, která žije na nádraží, kouřila cigaretu a začala šlapat po panelech, které byly položené na zemi. Šel jsem k ní a vysvětlil jsem jí, že chodí po fotografiích lidí, kteří byli umučeni a že si nezaslouží, aby se po nich šlapalo. I přes opilost, která na ní byla vidět, se mi zdálo, že to pochopila a odešla.
 • 5. Česko-slovenská Fa konference: Představení Shen Yun v Brně

  Po dlouhou dobu jsem nebyl schopen zaujmout sed v lotosu. Po jeho zvládnutí stále ještě nejsem schopen ho plně využívat; je to zvláštní. Poprvé jsem si to uvědomil v souvislosti s představením Shen Yun v Brně. Při společném čtení a následující diskuzi jsem si uvědomil obrovskou důležitost celé akce a také se zamyslel nad tím, jak postupovat efektivněji. Pokud jsem nevložil celé srdce, za nic to nestálo. Mistr nám přece dal mechanizmy na zlepšení duševních i fyzických sil, tak proč je nepoužíváme? Už v Praze před dvěma lety jsem pro velkou únavu použil meditaci a cvičení, a energii takto získanou jsem použil pro nabízení pozvánek na představení Shen Yun. To samé se osvědčilo i v Brně při nabízení pozvánek ve městě i před divadlem.
 • 5. Česko-slovenská Fa konference: Jediná myšlenka v lékárně

  Praktikuji již téměř tři roky. V podstatě je to krátká doba, ale věci, které se staly a které jsem pochopila, jsou ohromující; každý to jistě ví ze svých zkušeností s Dafa. V první řadě mě Dafa a Mistr naučili nebojovat, proti všem a všemu, a pak také přijímat věci, které zrovna nechci, a nechtít věci, které nemůžu mít. Pak je tady také utrpení; každý jej v různé míře a v různých podobách prožívá v průběhu svého života. A tak když přišly nějaké těžkosti, snažila jsem se je překonat. Pak přišly větší těžkosti, až jsem měla pocit, že je to utrpení a že už to nemůžu déle snášet. Práh snášenlivosti je také u každého jiný. Začaly se objevovat zdravotní problémy, které se na začátku praktikování ztratily.
 • 5. Česko-slovenská Fa konference: Moje kultivace v New Tang Dynasty Television

  Praktikuji již několik let a prošla jsem za tu dobu jak různými etapami své kultivace, tak jsem se podílela na různých Dafa aktivitách. Všechno, co se mi přihodilo v minulých letech a čím jsem procházela, dnes vnímám jako přípravu na projekt, kterému se teď věnuji. Vše začalo v Paříži v lednu roku 2007, kde jsem vystupovala na Gala se sborem Coming for You. Myslím, že to bylo poslední den našeho pobytu, kdy nám sdělili, že máme možnost se zúčastnit setkání se členy NTDTV. Tehdy jsem tomu nevěnovala moc pozornost a přemýšlela jsem spíše, kde koupím nějaké sladkosti mým dětem. Obchody byly ale zavřené, a tak jsem si řekla: „Ale proč ne, půjdu na to setkání, třeba to bude zajímavé.“
 • 5. Česko-slovenská Fa konference: Zkušenost z rozdávání letáků do schránek

  Falun Dafa praktikuji osm let. Od mládí mám problém s vyjadřováním se a s komunikací s lidmi. To mi brání aktivně se zapojit do různých Dafa projektů. Proto jsem velmi ráda, že mohu objasňovat pravdu rozdáváním letáků do schránek. Je mnoho lidí, kteří se nedostanou na naše Hong Fa, nemají internet a ještě nikdy neslyšeli o Falun Dafa. Jsou to většinou starší lidé, kteří nemohou chodit, nebo jsou nemocní a rádi si přečtou všechny reklamy, které dostanou do schránky. Nejdříve jsem jezdila rozdávat letáky se svou dcerou a s vnoučaty do vesnic a měst, kam jsme se dostali dopravou. Snažili jsme se jezdit za každého počasí, a tak jsme například v zimě jeli ve vánici s kočárkem, který jsme sotva tlačili po silnici.
 • 5. Česko-slovenská Fa konference: Jak jsem se naučila sedět v lotosu a jak mně zvířátka pomohla v kultivaci

  Od začátku své kultivace jsem nedokázala sedět v lotosu. Buď vůbec ne, nebo jen velmi krátce. Nepovažovala jsem to za důležité; myslela jsem si, že zlepšování charakteru a zachraňování vnímajících bytostí je to, co je důležité. Po pár letech jsem si jednoho dne při nedělním čtení Zákona všimla, jak snadno a lehce si jedna čínská praktikující sedla do lotosu se zkříženýma nohama. Najednou mně to došlo: „Tohle je vlastně snadné, já to taky dokážu.“ A hned jsem si sedla na půl hodiny do plného lotosu. No, ale pak mě dva dny bolely nohy, a zase to bylo těžké, a někdy jsem se snažila sedět a někdy zase ne.
 • 5. Česko-slovenská Fa konference: Čo rok dal a vzal

  V krátkosti by som chcel dopovedať minuloročný príbeh o pravom sklíčku. Po tom, ako som pochopil, že rozbité pravé sklíčko súvisí s robením vecí, ktoré nie sú v súlade so Zákonom, mi dokázali opraviť okuliare v inej optike. Rozbíjanie sklíčok tým však neskončilo. V jednom momente, v priebehu pár dní, som prišiel totiž o obe spätné zrkadlá na svojom aute. Takže to už neboli iba sklíčka, cez ktoré som sa pozeral dopredu, ale aj dozadu. Pravé zrkadlo som si rozbil sám. Zalepil som si ho páskou, no svet, ktorý som v ňom videl bol rozpadnutý na malé kúsky. Bola to polámaná mozaika poukazujúca na moju vlastnú rozbitosť.