Tradiční Čínská kultura, Odkazy

Hudba | Starověké příběhy | Umění | Věda | Básně

 • Příběhy ze staré Číny: Naplň své srdce soucitem

  Podle Historických záznamů Li Č'-čen byl slavný lékař, který žil v době, kdy ve staré Číně vládla dynastie Ming. Li Č'-čen miloval knihy o lékařství a byl vynikající lékař. Mezi lékaři byl považován za mudrce. V jeho rodném městě žil ještě další, ale nevzdělaný a podprůměrný lékař, který předstíral, že ví všechno. Bláhový lékař si nakoupil spoustu lékařských knih, aby ukázal, že má bohaté vědomosti.
 • Nejkrásnější příběhy z Číny: Konfucius o přínosech studia

  Jednou se Konfucius[1] zeptal C‘-lu, jednoho ze svých učedníků, který se později velmi proslavil: „Co je tvůj oblíbený koníček?“ C‘-lu odpověděl: „Trénování s dlouhým mečem.“ Konfucius pravil: „To není to, nač jsem se ptal. Myslím, že když ke svým schopnostem přidáš studium, nikdo tě nebude schopen dostihnout.“ C‘-lu se zeptal: „Jaké jsou přínosy studia?“ Konfucius odvětil: „Král nedokáže dobře zvládat záležitosti státu, nemá-li ministry, kteří se odváží říci, co mají na mysli. Nemá-li muž žádné přátele, aby mu nabídli radu, potom bude mít nedostatky ve svém charakteru.
 • Obraz: Soulad

  V zahradě nacházející se mezi bambusy je umělá hora a mramorové zábradlí. Za překrásného počasí tu tráví čas tři krasavice, jedna hraje na čínskou flétnu, druhá na píšťalu a třetí na harfu. Nádherná scenérie kombinovaná s úžasným počasím a hudbou působí ještě harmoničtěji a dojemně. Těleso složené z hudebních nástrojů hrajících současně rovněž naznačuje harmonické štěstí.
 • Příběhy ze staré Číny: Rada starého Mistra

  Starý mistr vzal sušené plody a stříbro a dal je stařence. Učedník se zdráhal podělit se o ně. Starý mistr se ho snažil osvítit a řekl mu: „Život a smrt a ctnost jsou jen našimi vžitými představami. Jídlo a stříbro jsou tu jen pro to, abychom zůstali dočasně naživu. Jí ale mohou zachránit život.“
 • Obraz: Neochvějný duch

  Tento obraz vychází ze skutečného příběhu, jak ho zachytil novinář Ian Johnson z The Wall Street Journal. V článku napsal: "Den předtím, než Čchen C'-siou zemřela, její únosci požadovali, aby se zřekla víry ve Falun Dafa. Téměř v bezvědomí po opakovaných nárazech tyčí osmapadesátiletá žena umíněné zakroutila hlavou.
 • Staré kultivační příběhy: Kultivace ctnosti a kultivace moudrosti

  Před dávnými časy se na jedné odlehlé hoře, daleko od lidských obydlí, setkali čtyři praktikující, aby se tam kultivovali. Přišli z různých kultivačních škol a každý měl svou vlastní kultivační metodu. Dva z nich měli stejného mistra, ale kvůli jejich rozdílnému pochopení byly jejich cesty rozdílné. Starší žák více dbal na kultivaci ctnosti, zatímco ten mladší více dbal na kultivaci moudrosti. Starší žák si tedy více zakládal na kultivaci ctnosti, ale nekultivoval moudrost.
 • Podobenství o volbě

  [PureInsight.org] Jednoho dne se jedna postarší dáma vracela domů, když před svými dveřmi našla sedět tři postarší muže s majestátním výrazem. Řekla jim, ať jdou dál, aby si odpočinuli. Jeden z nich se usmál a řekl jí: „Madam, nemůžeme vejít do vašeho domu současně.“
 • Báseň: Květy Udumbara - Návrat Chakravartina

  Drahocenné nebeské květy na bílých stoncích,Květy Udumbara v plném rozkvětu,Od Korei po Kalifornii,Zvěstují návrat Pána.Svatý Král, jež otáčí Kolem,Pán všech Buddhů,Sestupujíc do lidského světa,Otáčí kolem Zákona.
 • Obraz: Nebesa promlouvají

  Obraz ilustruje osobní umělcovu zkušenost. Když bývalý čínský vůdce Ťiang Ce-min navštívil texaský Houston v říjnu 2002, tisíce lidí praktikujících Falun Gong se tam vydaly, aby žádaly o ukončení pronásledování. Praktikující vytrvali v protestu i přes několikadenní vytrvalý hustý déšť a chladné počasí. Praktikující se nenechali ovlivnit počasím a setrvali na místě. Nakonec se vyjasnilo a na obloze se objevila obrovská duha. Obraz zachycuje tento okamžik.
 • Okno do mysli: Nejlepší trest

  [PureInsight.org] Už dlouhou dobu se traduje příběh o starém židovi, který strašně rád hrál golf. Během šábesu měl neodolatelnou touhu zahrát si golf. Ale židovská víra vyžaduje, aby její následovníci o šábesu odpočívali, nesmějí nic dělat. Tenhle starý žid ale nemohl odolat silné touze a rozhodl se, že si na golfové hřiště zajde tajně. Myslel si, že si zahraje jen pár jamek. Nic víc. A protože to bylo o šábesu, žádní židé nebyli venku, a tak nikdo nebyl na golfovém hřišti. A tak si ten muž myslel, že se o porušení pravidla nikdo nedozví.
 • Obraz: "Odvážní"

  [PureInsight.org] Umělkyně zachytila okamžik, v němž se morálně zkažený čínský policista chystá podrobit mladou praktikující Falun Gongu mučení elektrickými šoky s obuškem pod vysokým napětím. Viditelné stopy po zranění na stehnech jasně ukazují, že žena již byla podrobena nesmírně bolestivému mučení.
 • Malba: "Mnich Ťi-kung"

  [PureInsight.org] Mnich Ťi-kung (Jigong) byl velmi známým buddhistickým mnichem v dynastii Jižní Song (1127 n. l.-1279 n. l.).
 • Upřímnost a ctnost pohne lidmi i nebesy

  Jüan Te-siou z dynastie Tchang byl z okrsku Chen-an. Muž to byl upřímný, choval lásku k rodičům a byl laskavý. Byl to rovněž nepodplatitelný, skromný úředník mimořádné ctnosti. Jeho starší bratr a švagrová zemřeli krátce poté, co se jim narodilo miminko. V té době byl chudý, a tak si nemohl dovolit platit mzdu kojné. Rozhodl se tedy, že bude opatrovat dítě sám. Možná jeho ctnost pohnula nebem; po několika dnech se mu začalo tvořit mléko, aby nakrmil nemluvně. Bylo to tak do doby, než dítě dokázalo jíst samo, pak se mu přestalo tvořit mléko.
 • Kresba: Nebeské dívky drží transparenty

  Od Williama Wonga[PureInsight.org]
 • Osvícení v životě: Obhajujte svého ušlechtilého ducha

  [PureInsight.org] V našem každodenním životě, jestliže nemáme zásady či ideje, které následujeme, je zcela pravděpodobné, že nás ovlivní naše okolí a že podlehneme touhám. A tak můžeme žít sto let a stále nemusíme poznat své pravé já. Na povrchu se může zdát, že jsme silní, ale náš vnitřní svět je značně křehký. Moudří lidé mají své vlastní názory, a tak ve škodlivém prostředí dokážou obhájit spravedlnost a své svědomí. Během své životní cesty následují zásady a nikdy se nevzdají své ušlechtilé podstaty.