Tradiční Čínská kultura, Odkazy

Hudba | Starověké příběhy | Umění | Věda | Básně

 • Konfucius věřil v nebesa

  (Clearwisdom.net) Konfucius procestoval mnohá království, aby zde šířil své názory. Jednou jel z království Wej do království Čchen přes město Kchuang. Občané města Kchuang si Konfucia spletli s Jang Chuem z města Lu. Konfucius vskutku vypadal jako Jang Chu. Jang Chu násilně vpadl do města Kchuang předtím a občané města k němu chovali nesmírnou zášť, takže Konfucia a jeho následovníky obklopili.
 • Osm ctností

  (Clearwisdom.net) Osm ctností jsou kritéria, která Konfucius zanechal pro lidi, aby je následovali. Osm ctností zahrnuje – lásku k rodičům, úctu k sourozencům, oddanost, dodržování slibů, zdvořilost, spravedlnost, být neúplatný a stud.
 • Příběh z historie: Když Konfucius byl bez jídla

  [PureInsight.org] Konfucius ( 551- 479 př. Kr.) je považován za jednoho z největších učitelů a filozofů v čínské historii a má značný vliv na čínskou morálku a umění. V pozdějších letech svého života cestoval se svými žáky do různých států (kde vládli vojevůdci), aby šířil své učení, ale v té době nebyl až tak přijat.
 • Konfucius a Žan Čchiou

  Každý Konfuciův žák měl osobitý charakter. Někteří byli skromní a horliví do učení, jiní byli silní a hádaví, někteří byli bojácní a zlepšovali se pomalu. Nicméně Konfucius učil každého žáka podle jeho povahy a pomáhal mu, aby se stal talentovaným a užitečným člověkem.
 • Legenda o jestřábovi

  [PureInsight.org] Tento příběh jsem slyšel, když jsem malý. Kdysi žila jedna velmi dobrosrdečná starší žena. Svůj život zasvětila konání dobrých skutků. Ačkoliv byla ctnostná - přísně řečeno - nebyla kultivující, protože neměla ponětí o kultivační praxi.
 • Snášet těžkosti

  (Clearwisdom.net) Čao Cch'-šan, guvernér Kuang-te, byl Fang Ja-kungův dědeček. Když Fang Ja-kung byl malý, jednou večer, když studoval, si přinesl uhlí, na zahřání nohou. Když to viděl Čao Cch'-šan, vyhuboval svému vnukovi, řekl mu: „Ty jsi takový mladý učenec, takže bys měl být pilný a vytrvalý. Jak nemůžeš strpět trochu zimy? Musíš vědět, že úředník u královského dvora, dokonce když bude sněžit, musí se postavit do řady před rozbřeskem a čekat na císaře, až se objeví.
 • Obraz: Vzhlédnout k milosrdné záři

 • Příběhy starověké Číny: Obava, nikoli snad že se to dovědí ostatní, ale že to budu vědět já sám

  Za Jung-čengovy vlády v dynastii Čching žil muž, který se jmenoval Jie Čchun-žen. Třicet let pracoval jako vládní úředník, který nevzal nikdy úplatek a dodržoval sebekázeň. Když se vzdal svého úřadu, jeho podřízení ho chtěli doprovodit na zasloužený odpočinek a poslali mu loď. Loď ale do setmění nedorazila a měsíc byl vysoko.
 • Příběhy starověké Číny: Berte zásady vážně a hromaďte ctnost

  Wej Š'-ťü žil ve starověké Číně v období dynastie Pej-wej a byl z Ťü-lu. Jeden rok byl chudý na úrodu a tak následkem toho se prudce zvýšily ceny obilí. Pan Wej Š'-ťü nicméně ze svého skladu prodával rýži o polovinu levněji než ostatní. Mnoho chudých lidí v okrese se spoléhalo na jeho dodávky, aby vůbec přežili.
 • Osvícení v životě člověka: Být optimistický a otevřený různým názorům je nekonečné bohatství

  Je naprosto nemožné, aby v životě člověka plynulo vše hladce, bez překážek; vždycky narazí na nějaké potíže, nezdary či nespokojenost. Když se mu nedaří, a jeho náhled na věc zůstane i tak optimistický, sebejistý a nezaujatý, podaří se mu změnit obyčejný život v žití plné bohatství, bytí těžké či náročné v život uvolněný, a dokonce se promění v krásnou a cennou zkušenost.
 • Obraz: Rozbitá rodina

  „Zobrazila jsem rodinu, v které se dítě stalo napůl sirotkem kvůli pronásledování praktikujících Falun Gongu v Číně. Myslím, že čím více lidí bude vědět o tomto pronásledování, tím méně bude pravděpodobné, že se někde ještě stane.“
 • Má kolena jsou z oceli

  Během 10. roku období Č'-čeng během dynastie Jüan (1351 n. l.) soudcem prefektury v Kao-jou byl jmenován Li Čchi. V tomto období ovšem o tři roky později (1354 n. l.) Čang Š'-čcheng z prefektury Tchaj zahájil povstání. Povstalecká armáda obsadila prefekturu v Tchaj a napadla Sing-chuu.
 • Nejdříve kultivuj toleranci a velkorysost se přirozeně objeví

  [PureInsight.org] Dobří běžní lidé rádi povídají o kultivaci a uchovávání ctnosti. Kultivující často hovoří o tom, jak zušlechťovat svůj morální charakter. Morální charakter do značné míry souvisí s tolerancí. Když člověk kultivuje toleranci, získá pak štědrost či velkorysost. Když člověk nebojuje, když je bit či proklínán, jeho morálka se dost zvýší. Takové úrovně může být dosaženo jedině kultivací.
 • Příběhy starověké Číny: Ťiang Sin-kchuej vyučuje nebeský princip prostřednictvím synovy smrti

  Během čtyřiapadesátého roku vlády císaře se Ťiang Sin-kchuej stal guvernérem v okrese I-liang v Tien-nan. V okrsku došlo k vraždě. Oběť pocházela z chudé rodiny. Člověk, který spáchal vraždu, byl z bohaté a vlivné rodiny, která nabídla Ťiang Sin-kchuejovi úplatek, aby případ sklidil ze stolu. Ťiang odmítl úplatek přijmout, ale jeho syn tajně, aniž by mu o tom řekl, úplatek převzal.
 • Francie: Díky Pařížskému Gala jsou lidé pyšní na to, že jsou Číňané

  Dlouhé rukávy, tanec a hudba strunných nástrojů - prosperující věk dynastie Tang - na tomto bylo postaveno Novoroční NTDTV Gala. Představení přineslo publiku obsáhlou a shovívavou čínskou kulturu, a také čistého a nezašlého lidského ducha. Gala probudilo u čínských lidí žijících v zámoří vzpomínky na tradiční čínskou kulturu a dovolilo jim pyšnit se z tak nádherného představení svých krajanů.