Rána a večery jsou mimořádně vzácné

(Clearwisdom.net)

Kultivujeme uprostřed běžné společnosti, takže rána a večery jsou pro nás mimořádně vzácné. Je to čas, který můžeme plně kontrolovat, aniž bychom zasahovali do naší každodenní práce a života. Usilovní praktikující obyčejně tento čas využijí ke studiu Zákona, provádění cvičení a vysílání spravedlivých myšlenek.

Zasahování – ale – jsou během těchto časových úseků vážná a zjevná. Praktikující z mého okolí měl mnoho dojemných zkušeností na své cestě období nápravy Zákona. Nicméně není dobrý, pokud jde o zvyšování úroveň uvnitř Zákona, protože zaostává ve svém studiu Zákona. Hlavní důvod spočívá v tom, že ráno a večer nedokáže nejlépe využít svůj čas. Nejenom, že se cítí ospalý, když studuje Zákon, ale rovněž tráví nepoměrně hodně času přitom, když se věnuje nějakým maličkostem. Dlouhotrvající zasahování musí být odstraněno.

Týká se mě to. Když jsem objasňoval pravdu motocyklistovi, řekl něco k zamyšlení: „Nejlepší část dne je ráno, že ano?“ Uvědomil jsem si, že to byl náznak od Mistra, protože já sám jsem často vstával ráno pozdě.

Jestliže nevyužiji ráno či večer svůj čas, abych studoval Zákon či prováděl cvičení, můj rozvrh bude narušen. V mé kultivaci, pokud nestuduji Zákon ráno, myšlenková karma mě bude vážně vyrušovat a vnější zasahování se rovněž zvýší. Zdá se, že zlo zneužije nedostatky každého. V této situaci se mi nedaří nic dělat dobře. Jediný lék je zaměřit se na studium Zákona, vysílání spravedlivých myšlenek a dívání se dovnitř a co nejdříve upravit podmínky zpět do normálu. Čím déle zůstaneme v takovém stavu, tím se budeme setkávat s větším zasahováním.

Není tu skutečně nezanedbatelná věc, zvláště v tomto bodě nápravy Zákona. Vnitřní a vnější faktory, které ztěžují naše přizpůsobení se Fa, způsobují vážné zasahování. Staré síly s horlivostí využívají naše nedostatky, dokonce když jen trochu zvolníme. Z jiného úhlu pohledu požadavky na naši kultivaci jsou dostat se výše a být přísnější.

Mé pochopení je, že jestliže chceme dobře využít čas ráno a večer, měli bychom tak činit se spravedlivými myšlenkami, abychom to ulehčili. Neměli bychom ničemu dovolit, aby do nás zasahovalo. Můžeme použít naše spravedlivé myšlenky, abychom zajistili, že toto časové schéma, kdy čas zasvětíme studiu Zákona a provádění cvičení, je pevně dané. A současně musíme zacházet s kultivací jako s nejdůležitější částí našeho života.

Na druhou stranu naše hlavní vědomí musí být silné, zvláště kvůli zasahování ospalosti. Uvědomil jsem si, že faktory skryté za démonem ospalosti jsou velmi složité. Zaměřuje se na zasahování do klíčového bodu naší kultivace – studia Zákona. Nechce, abychom dosáhli Dovršení. Popřemýšlejme o těch praktikujících, kteří jsou krutě pronásledování a o těch, kteří přišli o život. Mnozí z nich si nevytvořili dobré podmínky, aby studovali Zákon.

Jestliže zasahování přijde během doby, kdy studujeme Zákon, může to rovněž znamenat, že nejsme dostatečně usilovní? Nevnáší přítomnost zasahování otázku našeho postoje ke kultivaci a studiu Zákona? Není to připoutání ke konejšení se zadními vrátky? Zlo využije našich skulin a dodá zasahování k naší dimenzi. Myslím, že je to právě ten důvod, proč po několika hodinách, kdy jsem si dal šlofíka, jsem potřeboval dlouhou dobu, abych znovu získal spravedlivé myšlenky. Dlouhými zdřímnutími, nejenom že plýtváme čase, ale rovněž odkrývají náš nedostatek spravedlivých myšlenek a selhání při tom, když jsme procházeli zkouškou. Není přijatelné, abychom tou samou zkouškou neprocházeli den co den. Může se naše kultivace zde zastavit? Musíme to překonat.

Mistr řekl:
„Snášenlivost je klíč ke zlepšování charakteru.“ („Co je to snášenlivost?“ v Podstata dalšího pokroku)

"Řekli jsme, že ' Velký Zákon je bezmezný' a kultivace závisí úplně na vaší mysli. To, jestli můžete nebo nemůžete kultivovat, zcela závisí na tom, jestli dokážete vydržet, vzdát se určitých věcí a trpět." (Zhuan Falun)

Snášenlivost je nejenom klíčem naší kultivace, ale rovněž charakterizuje osvícené bytosti nového vesmíru, a ti ji musejí mít. Mnoho praktikujících již prošlo zkouškami na život a na smrt. Domnívám se, že bychom v současné době neměli tento vážný problém přehlížet. Musíme použít naše spravedlivé myšlenky, abychom úspěšně překonali zkoušku lenosti, protože to pak přímo zasahuje hodnotu a to, jak hodně studujeme Zákon.

Včera jsem si v supermarketu zakoupil budík. Vzpomínám, že před 20. červencem 1999 jsem používal tři budíky, abych se vzbudil. Tehdy mi opravdu pomáhaly. Plně chápu to, že naše spravedlivé myšlenky nás udržují, abychom se kultivovali. Musíme hledat uvnitř. Za současné situace chci znovu tuto metodu použít. Pro mě je to okamžik, kdy jsem znovu na začátku a čelím tomuto problému. Dnes ráno jsem se začal opět učit Zhuan Falun nazpaměť. Dnešek je novým začátkem.

Čínská verze je dostupná na: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/9/137406.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/9/26/78370p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.