Důležitost otevřenosti napravit své chyby

(Clearwisdom.net) Konfucius řekl: "Mám (čchiou) velké štěstí. Jestliže se zmýlím, ostatní musejí na mou chybu poukázat.“ Pouze svatí a lidé ctnostní se cítí šťastní, když slyší stížnosti na své chyby. Mají za to, že mají ohromné štěstí, když je lidé kritizují. Upřímně děkují těm, kdo jim pověděli o chybách. Důvodem, proč jsou tak vděční, je, že jedině tehdy, když se chyby rozpoznají a okamžitě napraví, člověk se může zlepšit a zvýšit svou ctnost a kultivační úroveň.

V "Ti C' Kuej" (Měřítka toho, když je student dobrý) se říká: Omyl způsobený díky náhodě se nazývá chyba. Špatná věc spáchaná záměrně se nazývá zlo. Chyba může být opravena a pak zmizí. Jestliže se zlý skutek přikryje, připojí se další zločin.“ Mé osobní pochopení je, že když je něco nesprávného, musíme rozebrat, zdali k chybě došlo z nedbalosti či záměrně. Kromě toho by ji člověk neměl skrývat či si hledat výmluvy. Co by měl člověk dělat, je upřímně napravit chybu.Určitě by se neměl uchlácholit ani vymlouvat se.

Za vlády dynastie Sung žil muž vznešeného chování, jmenoval se Sü. Když se pan Sü poprvé setkal s panem Andingem, hlavu měl mírně nakloněnou. Pan Anding s vážností poznamenal: „Vaše hlava se potřebuje narovnat. Nemůžete ji naklánět.“ Pan Sü se k tomu okamžitě osvítil a napravil to. Řekl: „Člověk by měl mít hlavu vzpřímenou; takže nemůže být nakloněná. Jak tedy může mít člověk srdce (mysl) špatnou?“ Od té doby mysl pana Sü už neobsahovala ani trochu špatných myšlenek. Když se ho někdo zeptal: „Jaká je pro vás nejdůležitější zásada, když jednáte s ostatními lidmi?“ Každému, kdo se ho zeptal, napsal dva znaky „správný“ a „rovný“.

Jeden slavný literární velikán - Ceng Kung - navázal hluboké přátelství s Wangem An-š' z období dynastie Sung. Císař Šen Cung se Ceng Kunga zeptal: „Co si myslíš o charakteru Wanga An-š' ?“ Ceng Ku odpověděl: „An-š'iho článek je stejně tak dobrý jako Jang Siungův, který žil za dynastie Chan!“ Císař řekl: „An-š' se příliš nezajímá o peníze a nestará se o slávu; proč tedy říkáš, že je lakotný?“

Ceng Kung odpověděl: "Co mám na mysli, když říkám, je ‘lakomý’, je neochota napravit vlastní chyby, třebaže je agresivní a dosahuje dobrých výsledků." Šen Cung vyslechl jeho slova a přitakal na znamení souhlasu. Wang An-š' byl slavný díky svému talentu a vědomostem. Nicméně kvůli své paličatosti a snaze přikrýt své chyby, pokud šlo o provedení nových zákonů, nakonec ublížil lidem a nechvalně se zapsal do dějin.

Někteří kultivující se aktivně nedívají dovnitř, aby rozpoznali svá připoutání. Když ostatní na ně poukáží, úmyslně se je snaží zakrýt. Dokonce i když je uznají, neopraví je. Když jsou ochotní to změnit, činí tak velmi pomalu a stejná situace se opakuje znovu a znovu. Nedělají to ze svého vlastního uvědomění a nepochází to ze sebereflexe ani sebekritiky. Vyloženě se neovládají a zcela se neopravují. Je to postoj člověka, který je k sobě nezodpovědný? Považuje se za usilovného? Mistr nás žádá, abychom byli schopní poslechnout si kritiku. Na tomto místě bych rád všem připomněl, že tato věta má hluboké významy. Člověk by neměl zůstat na povrchu.

Nemůžeme se spokojit jen s tímto: "Poslechnu si to a toleruji to. Mé srdce tím není zasaženo.“ Měli bychom pracovat usilovněji na svém srdci/mysli a najít lék, který odpovídá příznakům. Jestliže nám nejsou jasné principy Fa, musíme studovat Zákon více, aktivně sdílet se spolupraktikujícími a zlepšit se na základě Fa. Jestliže je to způsobeno tím, že srdce není na správném místě, člověk to musí napravit a zbavit se sobeckých myšlenek. Jestliže se nemůžeme zcela ovládnout, musíme každou svou myšlenku, slovo a čin napravit. Od starověku až po dnešek svatí nebyli lidmi, kteří by nedělali chyby. Spíše chyby dělali, ale urychleně je napravovali. Často zkoumali sebe a vhodně sami sebe kritizovali. Opravovali své chyby bez výhrad a následovali laskavost podobně jako člověk jde po proudu. Nikdy neudělali tu samou chybu dvakrát. Podobně jako v jednom ze dvou přísloví: „Běžní lidé nejsou svatí a mudrci, jak by se člověk mohl vyhnout omylům?“ a „Být schopen napravit své chyby je největší věc, s kterou se nic nedá srovnat.“


Čínská verze dostupná na: http://minghui.ca/mh/articles/2006/9/6/137027.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/9/25/78337p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.