Následovat spravedlivý Zákon v běžné společnosti

(Clearwisdom.net) Není to tak dávno, co jsem měl sen, který měl na mě ohromný vliv. Rád bych se o něj podělil, aby ti, kteří mají stejný problém, se mohli poučit z mé zkušenosti.

Protože se mi nepodařilo odstranit mé připoutání k sebezájmu, na mém pracovišti neustále narážím na sin-singové zkoušky, které se k tomu vztahují.

Pracuji v nemocnici. Po reformách ve zdravotnictví, které se uskutečnily v Číně, každá nemocnice byla zodpovědná za zisky a ztráty. Následkem toho se nemocnice, v níž pracuji, nezastavila před ničím, jen aby získala zisk. Nemocnice žádá lékaře, aby předepisovali drahé léky a prováděly zbytečné lékařské prohlídky z jediného důvodu – získat každou možnou korunu z peněženek pacientů. Nemocnice rovněž rozhoduje o výši platu každého lékaře podle „tržeb“, které provede.

Praktikuji principy Falun Gongu, jež jsou Pravdivost, Soucit a Tolerance. Nepředepisuji drahé léky či neprovádím nezbytné lékařské prohlídky. Ačkoliv mám mezi pacienty pověst vynikajícího odborníka, v našem oddělení dostávám nejnižší plat, v celé nemocnici nikdo z lékařů nemá nižší plat než já. Často jsem uvažoval o tom, že se domluvím s ředitelem nemocnice, ale není to vůbec rozumný člověk. Usoudil jsem, že by to nemělo smysl, a tak jsem svou lítost potlačil.

Protože KS Číny je na pokraji zhroucení, zoufale zápasí, aby si vylepšila svůj padoušský obraz, a naše nemocnice se stala nástrojem její propagandy. KS Číny se rozhodla, že naši nemocnici promění v „cenově dostupnou“. Ředitel nemocnice to oznámil na poradě: „Kvůli zájmu pacientů a pověsti nemocnice, náš ústav přizpůsobí platy zaměstnanců podmínkám trhu, namísto výpočtu platů podle „tržeb“, které nemocnici přinášeli. Kromě toho lékaři už nesmějí předepisovat nákladné léky.

A tak jsem skoro neočekával, když jsem následující měsíc po ředitelově rozhodnutí dostal výplatu, že můj plat bude stále nejnižší. Uvažoval jsem: „Jak mi jen ředitel mohl lhát? Myslí si, že praktikující Falun Gongu jsou snadným terčem šikany?“ Chtěl jsem se řediteli postavit, ale mí kolegové mi řekli, abych počkal, protože to není člověk, s nímž by se dalo rozumně domluvit. Rozhodl jsem se, že požádám jednoho svého kolegu, aby se zeptal na můj plat. Uběhlo několik dnů, za ředitelem nešel. Znovu jsem se cítil nešťastný.

Jednou odpoledne, zachvácen lítostí, jsem usnul na posteli. Zdálo se mi, že jedu nahoru v obrovském výtahu. Uprostřed výtahu byla překrásná židle, která byla přišroubovaná k podlaze. Z neznámého důvodu, ta židle vypadla z výtahu na trávník, zrovna když míjel první patro. Ihned se přišroubovala na trávník. V tom se tam objevil statný muž, který, když židli uviděl, si ji chtěl odnést. Chtěl jsem ho zastavit, ale byl mnohem větší a vyšší než já. Trochu jsem byl vystrašený, takže jsem šel najít veřejného strážníka. Vzhledem k tomu, že byl zaneprázdněný něčím jiným, musel jsem chvíli čekat, než se mu podařilo práci skončit a jít se mnou k trávníku. Když jsem oba dorazili na místo, tomu muži se již podařilo oddělit židli od trávníku. Nicméně židli zlomil v půli, takže nebylo možné ji znovu dát dohromady. Byl jsem zdrcený. V tom jsem se probudil.

Probudil jsem se mrzutý. Hledal jsem uvnitř a ptal se sebe, proč se mi to zdálo. Rovněž jsem přemýšlel o tom, proč mě něco tak nesmyslného rozesmutnilo. V tom jsem si náhle uvědomil, že ten sen byl Učitelův náznak. Byl to ředitel nemocnice, který se mýlil, podobně jako statný muž v mém snu. Bál jsem se konfliktu, takže jsem požádal svého kolegu, aby to domluvil v můj prospěch. Podobně jsem se nechtěl dostat do konfliktu s tím mužem, takže jsem neudělal nic, abych mu zabránil v ničení té židle. Protože jsem ho nezastavil včas, ta poničená židle se už pak nedala opravit. Myslím, že ten sen mi naznačil, že věci se nedají vrátit, jestliže si nepromluvím s ředitelem včas a budu se spoléhat na svého kolegu, aby to udělal za mě. Když jsem si to uvědomil, okamžitě jsem vstal a zavolal řediteli na mobilní telefon. Okamžitě uznal svou chybu a slíbil, že tu nesrovnalost následující měsíc napraví.

Z této zkušenosti jsem se něco naučil. Jestliže je to v souladu se Zákonem, rozhodně bych to měl udělat. Zlo nikdy nepřevládne nad spravedlností. Pouze když následujeme Fa, můžeme se správně přizpůsobit společnosti běžných lidí. To je normální stav pro kultivujícího. Když jsem ředitelovi zabránil, aby konal špatně, zachoval jsem se k němu dobře.

Laskavě, prosím, poukažte na cokoli, co není v mém pochopení patřičné.


Čínská verze dostupná na: http://minghui.ca/mh/articles/2006/8/23/136121.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/9/21/78205.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.