Čung Li-i, muž soucitu, poctivosti a spravedlnosti

(Clearwisdom.net)

Čung Li-i, který žil za vlády dynastie Tung Chan, byl člověk laskavý a soucitný. Ale i poctivý úředník.

Čung Li-i byl jemný, ochotný a úslužný. V mládí jako správce pošty mnohým svým podřízeným podal pomocnou ruku a poskytl podporu. Během jednoho roku v oblasti, kde žil, vypukla rozsáhlá epidemie. Více než deset tisíc lidí zemřelo a všichni se snažili utéct z ohrožené oblasti. Pouze Čung Li-i zůstal, osobně se staral o pacienty a podával jim léky. Nebesa se opravdu starají o ty, kteří vykonávají dobré skutky a jsou ctnostní. Během epidemie, třebaže Čung Li-i nepřetržitě čelil smrtelné nákaze, nikdy neonemocněl.

Díky Čung Li-iově výjimečnému chování a nepředstižitelné bezúhonnosti, bylo doporučeno, aby byl povýšen. Během jednoho roku, když byla suchá zima, Čung Li-i na příkaz eskortoval vězně, kteří byli odsouzeni k těžkým pracím, do okrsku Chen-ei. Většina vězňů byla oblečena do lehkého oděvu a někteří byli vážně nemocní a stěží mohli chodit. Když prošli oblastí Chung-nung, Čung Li-i dal příkaz místním úřadům, aby pro vězně nechaly ušít teplé kabáty. Když se to dozvěděl císař Kuang-wu, vychvaloval Čung Li-ia jako dobrého a slušného úředníka. Císař chválil jeho laskavé srdce.

Později Čung Li-i nařídil, aby vězňům sundali pouta a další mučící nástroje, a ti pak mohli jít sami. Nakonec všichni vězni dorazili na místo včas, bez jakéhokoli zpoždění. Čung Li-i zastával pozici Siao-lien (poctivý oddaný úředník) v mnoha okresech a vždycky s lidmi jednal se soucitem a laskavostí. Mnoho zločinců bylo zasaženo jeho laskavostí. Fang Kuang, muž, který se dopustil těch nejtěžších zločinů, byl odsouzen. Během pobytu ve vězení se dověděl, že jeho maminka zemřela na následky nemoci. Rmoutil se tou událostí, že nemohl jíst. Čung Li-i se o tom doslechl a projevil soucit. Propustil vězně, aby zařídil pohřeb. Fang Kuang se po pohřbu vrátil zpět do vězení.

Když císař Sien-cung nastoupil na trůn, Čung Li-i byl jmenován na nejvyšší post v Šang-šu. Druhdy se setkal s úředníkem, který byl potrestán za korupci. Podstatnou část zabaveného majetku, včetně peněz a zlata, vydal císař svým podřízeným, výše byla určena podle postavení a služebního stáří. Čung Li-i hodil všechno zlato a cennosti na zem a nechtěl se poklonit císaři, aby vyjádřil svou vděčnost. Císaře to zarazilo a zeptal se na důvod. Spravedlivý a poctivý Čung Li-i odpověděl: „Slyšel jsem, že Konfucius by raději žíznil, než aby se napil z pramene nazvaného Zlodějova studna. Ceng Šen by raději jel oklikou kvůli takovým názvům ulic jako Vítězná matka, protože se mu nelíbily takové neuctivé názvy. Tyto cennosti a zlato byly ukořistěny z korupce. Jak bych si mohl troufnout je přijmout?“ Císař ho pochválil, když řekl: „Šang-šu je velmi upřímný a poctivý.“ Objednal paláci pokladníka, aby vyzvedl z Čung Li-iovi pokladny peníze jako odměnu.

Čínská verze dostupná na: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/1/134479.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/8/29/77431p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.