Dávejte si pozor, abyste „neopisovali“ Fa

Od praktikujícího Falun Dafa v Číně

(Clearwisdom.net)
Mistr nás učil:

"Není vám dovoleno, abyste vykládali má původní slova za svá vlastní, jinak prostě vykrádáte Zákon.“ ("Jak mají studenti Falun Dafa tento kultivační systém šířit?“ v „přednášce třetí“ Zhuan Falun)

Mistr je nám v tomto ohledu příkladem. V Zhuan Falunu, kdykoli Mistr cituje slova jiných osvícených bytostí, vždy uvede jejich jména. Například:

"Ve svých pozdějších letech Šákjamuni prohlásil: „Je tak obrovský, že nemá vnějšek, a tak nepatrný, že nemá žádný vnitřek.“ ("Otázka třetího oka" v "přednášce druhé" Zhuan Falun)

Dalším příkladem je:

"Lao Tze řekl: ´Když moudří uslyší Tao, budou ho pilně praktikovat. Když průměrní uslyší Tao, zdá se, že něco se ztratí a něco si udrží. Když nejnižší typ lidí uslyší Tao, budou se mu hlasitě smát. A kdyby se mu hlasitě nesmáli, nebylo by to Tao.“ ("Člověk s velkými duchovními sklony“ v "přednášce deváté" Zhuan Falun)

Když citujeme Mistrova slova, měli bychom uvést citaci, která naznačí, že to řekl Učitel, nejenom proto, abychom se vyhnuli tomu, že předložíme Mistrova slova za naše vlastní, ale rovněž tím prokazujeme úctu. Mistr toto téma pokládá za velmi důležité a my bychom měli bezpodmínečně následovat jeho příklad. Někteří praktikující ještě stále pevně nepochopili princip Zákona a tuto otázku opomíjejí. Když citují Mistrova slova, zapomínají říct: „Mistr řekl či to je to, co se říká ve Fa“. Jestliže v tom budou pokračovat, bude to velmi nebezpečné! Všem upřímně připomínám, aby této záležitosti věnovali pozornost. Měli bychom jednat v souladu s tím, co řekl Mistr:

"...klade na sebe vysoké cíle a přitom dává pozor na drobnosti." ("Svatý" z Podstata dalšího pokroku)

Následujme tento požadavek Zákona a citujme Mistrova slova bez opomenutí, nehledě na to kolik úsilí navíc to vyžaduje.

Čínská verze dostupná na: http://minghui.ca/mh/articles/2006/9/4/137024.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/9/13/77963p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.