Důležitost etikety

Od Čching Jena

(Clearwisdom.net) Siao I-sin, manželka státního úředníka (916--1125 n. l.) Jie Lunu, byla známa tím, že ukazovala tradiční ctnosti čínské dámy. Její otec byl císařův zeť a matka princezna Chu-tchu. Siao I-sin, která byla krásná uvnitř i navenek, se provdala ve dvaceti a za všech okolností si vážila svých rodičů a milovala svou rodinu.

Jednou si Siao I-sin povídala se svými švagrovými, které jí sdělovaly, jak získat manželovu lásku rozptýlením zlých duchů. Siao I-sin navrhla: „Etiketa, dodržování pravidel společenského chování, je lepší než jakákoli praktika.“ Ostatní se zeptali, proč to tak je. Siao I-sin odpověděla: „Jestliže věnujeme pozornost sebekultivaci a náležitě se chováme, jestliže se dobře staráme o starší a prokazujeme jim úctu, jestliže jsme jemné na naše muže a tolerujeme naše děti, budeme žít podle morálky. Když tohle všechno dokážeme, lásku a úctu si od našich manželů získáme přirozeně. Jestliže, na druhé straně, se uchýlíme k nějaké zlé praktice, abychom získali přízeň, nebudeme pociťovat vinu?“ Když to uslyšely, švagrové se zastyděly.

Později byl její manžel Jie Lunu na základě falešného obvinění vyhoštěn. Protože Siao I-sin byla dcerou princezny, císař chtěl, aby se se svým manželem rozvedla. Poprosila císaře. „ Je to od Vás laskavé, Vaše Veličenstvo, že zohledňujete můj vztah k vám a snažíte se mne zachránit před utrpením v exilu s mým manželem. Nicméně žena a muž by měli následovat morální principy – měli by být spolu v dobrém i ve zlém a až do své smrti by se neměli rozejít. Provdala jsem se za Jie Lunu, když jsem byla mladá, a jestliže opustím svého manžela, když čelí těžkostem, bude to odporovat základním zásadám chování a já se nebudu lišit od zvířete. Doufám, Vaše Veličenstvo, že se slitujete a že mi dovolíte, abych následovala svého muže. Nebudu toho nikdy litovat, i když tam zemřu.“ Dojat jejími prosebnými slovy, císař dal souhlas.

V exilu se Siao I-sin a její manžel každý den plahočili, ale ona neprojevila známky stížnosti. Místo toho byla ke svému muži dokonce laskavější a uctivější.

Proč dnes jsou manželství podstatně křehčí? Proč dávným lidem vydržela manželství, vzájemný respekt a podpora v době, kdy potřebovali – a nyní je to pouze tím, po čem lidé touží? Tradiční morálka a etiketa, pouta, která udržují a vládnou lidským vztahům po tisíce let, se ocitly na okraji cesty. Úcta, morálka a vděčnost – klíčové prvky pro harmonii mezi manželem a manželkou, které si dávní lidé opatrovaly, v moderních rodinách často chybějí a jsou přehlíženy.

Čínská verze dostupná na: http://minghui.org/mh/articles/2006/7/7/132230.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/7/24/75870p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.