Slovensko: Primátori slovenských miest vyjadrujú nesúhlas s prenasledovaním

V posledných niekoľkých mesiacoch praktizujúci Falun Gongu na Slovensku rôznym spôsobom oslovovali predstaviteľov miest s informáciami o existencii koncentračných táborov v Číne. Niekoľko primátorov reagovalo na tieto informácie vyjadrením verbálneho nesúhlasu s prenasledovaním a niekoľkí nám adresovali listy, v ktorých vyjadrili svoj postoj.

Primátor mesta Košice, pán Ing. František Knapík, nám napísal:

„...s hlbokým pohnutím a porozumením som si prečítal Váš list, v ktorom upozorňujete na nedávno odhalené zločiny v tajnom koncentračnom tábore Su-ťia-tchun v Číne. Bolí ma, že dnes, v čase platnosti Všeobecnej deklarácie ľudských práv, prijatej Valným zhromaždením OSN už v roku 1948, sa komunistický režim v Čínskej ľudovej republike neštíti takýchto zločinov.

Ľud Slovenska, občania mesta Košice i ja osobne rozhodne odmietame a odsudzujeme každé násilie páchané na ľuďoch, každé pošliapavanie ľudských práv a dôstojnosti. Podporujem úsilie Slovenskej Asociácie Falun Gongu v boli proti týmto prejavom krutosti a verím, že svetová verejná mienka odsúdi všetky druhy násilia páchané totalitnými režimami v Číne i kdekoľvek na svete. K tejto iniciatíve pripájam svoj hlas.“

Pri osobných stretnutiach s niekoľkými predstaviteľmi miest počas letného turné zameraného na odhalenie zločinov komunistického režimu v Číne nám niekoľko primátorov verbálne vyjadrilo svoju podporu. Zástupca primátora mesta Poprad, pán Gustáv Dobák, vyhlásil, že je zvláštne, že svet verejne odsúdil fašizmus, ale komunizmus, ktorý má na svedomí prinajmenšom toľko obetí, nebol verejne odsúdený.

Na stretnutí s primátorom Kežmarku, pánom Ing. Igorom Šatlavom, nám pán primátor vyjadril svoju podporu podpisom petície (text uvádzame nižšie). Požiadal tiež predstaviteľov miestnych médií, aby nám pomohli informovať verejnosť a podporili tak ľudské práva vo svete. Miestne médiá tak spravili a o našej akcii sa tak dozvedeli ľudia z miestnej TV a novín.


Text petície:

Petícia Na podporu ľudských práv Praktizujúcich Falun Gongu v Číne
určená petičnému výboru SR a Spojeným Národom

***

Berúc do úvahy, že:

Falun Gong ako cvičenie a disciplína učí človeka žiť podľa zásad pravdivosti, dobroty a tolerancie a tým prispieva ku zlepšeniu spoločnosti ako celku, Falun Gong podporuje dobré duševné aj fyzické zdravie človeka a pomáha uchovávať tradičné ľudské hodnoty úprimnosti, vytrvalosti a nesebeckosti, praktizujúci Falun Gongu sú v Číne už 5 rokov vystavení neľudskému prenasledovaniu, sú bití, mučení a zabíjaní, aby sa vzdali svojho presvedčenia, pripájam sa k výzve za okamžité ukončenie krutého prenasledovania a mučenia praktizujúcich Falun Gongu v Číne. Ľudské hodnoty pravdivosti, dobroty a tolerancie majú byť zachovávané v každej krajine na svete.

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.