Odstranit připoutání – nepřijímat kritiku a netroufnout si kritizovat

Od praktikujícího Daf v Tchaj-wanu

(Clearwisdom.net) Jednou z příčin, která rozděluje spolupraktikující, je připoutání nepřijímat kritiku a strachování se kritizovat. Důvodem, že někteří praktikující si netroufnou kritizovat, je, že jiní praktikující kritiku nepřijímají s klidem. Dalším důvodem je, že se nemohou vzdát lidských emocí, strachují se, že druhá strana možná neporozumí a v mysli si utvoří překážku.

Při koordinaci projektů se vyskytuje mnoho příležitostí, při nichž je důležitá otevřená komunikace. Jestliže jsou zde praktikující, kteří si netroufnou kritizovat či nepřijímají s klidem kritiku, způsobí to překážky. Například, před krátkou dobou praktikující v Tchaj-wanu měli lidské emoce, když přemýšleli, kterou politickou stranu by měli podpořit. Sice o tom otevřeně nemluvili, ale byli připoutáni k jedné konkrétní straně. Nejlepší způsob, jak odstranit mantinely mezi praktikujícími, je o té otázce otevřeně diskutovat a upřímně, když je člověk klidný, jak jen dokáže, zatímco kritizuje, se dívat na věci bez lidských představ, stejně tak když je člověk kritizován.

Jednou jsme měli konferenci sdílení zkušeností, projev jednoho spolupraktikujícího byl příliš dlouhý a podrobný. Navrhl jsem, že všichni přednášející by měli mít krátké příspěvky, aby nechali čas pro ostatní praktikující, kteří budou hovořit. Když jsem to navrhoval, cítil jsem, že jsem k němu nebyl příliš zdvořilý. Obvykle většina praktikujících by nic neřekla, byli by trpěliví a poslouchali by projev za podobných okolností. Nicméně náš čas je omezený a my bychom neměli dovolit, aby čas využil jeden praktikující, a ztratit příležitost zlepšovat se jako celé tělo. S ohledem na celé tělo jsem odvážně navrhl, abychom více praktikujícím poskytli příležitost hovořit. Následkem toho mnoho praktikujících mělo příspěvek a sdílení zkušeností nám všem pomohlo zlepšit se.

Po sdílení zkušeností jsem se praktikujícímu omluvil za to, že jsem přerušil jeho příspěvek, abych přednesl svůj návrh, vysvětlil jsem mu své myšlenky. Řekl mi: „Jsi velmi snášenlivý, jsem rád, že jsi poukázat na můj problém a pomohl mi zlepšit se.“ Byl jsem velmi rád, že můj spolupraktikující akceptoval to, že jsem to tak udělal. Takto jsme neměli žádné problémy.

Bohové mají mimořádně ohromnou tolerance, jsou schopni akceptovat jiné bytosti a opravdově uvažovat z perspektivy jiných bytostí. Když máme odlišné názory na určitou věc, musíme si připomenout Učitelovo učení:

"Ak máte dobrú myšlienku, dobre, prišli ste s ňou, ste zodpovední k Fa a nie je dôležité či vaša myšlienka je prijatá alebo či je použitý váš prístup. Ak idea iného človeka môže dosiahnuť rovnaký výsledok a vy nie ste pripútaní k svojej vlastnej idei a namiesto toho nasledujete jeho ideu, potom či ste svoju ideu vyslovili alebo nie, všetci Bohovia to uvidia a pomyslia si, „Pozrite sa, nie je pripútaný, a  dokáže byť taký tolerantný a veľkorysý.“ Na čo sa pozerajú Bohovia? Nepozerajú sa na toto?" (Vyučování Zákona na Konferenci ve Filadelfii, USA, 2002)

Výše je mé osobní pochopení, laskavě, prosím, poukažte na mé chyby.

Čínská verze je dostupná na: http://minghui.ca/mh/articles/2006/7/23/133760.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/8/14/76818p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.