Vysokí čínski úradníci uznaní vinnými zo zločinov proti ľudskosti

Súdne dvory v USA odmietajú imunitu čínskych úradníkov obvinených z prenasledovania praktizujúcich Falun Gongu
LONDÝN (EFGIC) - Praktizujúci Falun Gongu a advokáti ľudských práv zaznamenali ďalšie víťazstvo na oblastných súdoch v USA.

Zmierovací sudca v USA, Edward M. Chen v San Franciscu nedávno odmietol zahraničnú vládnu imunitu pekingskému tajomníkovi strany a bývalému starostovi Pekingu, Liu Qi a námestníkovi guvernéra provincie Liaoning, Xia Deren. V správe, ktorú predložil sudca Chen súdu boli obaja čínski predstavitelia uznaní vinnými z prehliadania mučenia praktizujúcich Falun Gongu.

Odporúčanie sudcu Chena oblastného súdu USA nasleduje po rozsudku z decembra 2001 oblastného súdu južnej oblasti New Yorku voči Zhao Zhifei-ovi, veliteľa polícia a zástupcu veliteľa úradu 6-10 v provincii Hubei. V tomto prípade, prvom v USA proti čínskym predstaviteľom za prenasledovanie Falun Gongu, sudca nariadil kontumačný rozsudok voči Zhao Zhifei-ovi a priznal formálne odškodnenie žalobcom, ktoré môže zahŕňať odškodnenie a deklaratívne škody požadované žalobcami.

18. októbra 2002 bol zaregistrovaný štvrtý súdny proces na oblastnom súde v USA v severnej oblasti Illinois, východný okres, proti bývalému čínskemu komunistickému vodcovi, Jiang Zeminovi a úradu 6-10. Špecifické predmety žaloby prednesené v žalobe zahŕňajú mučenie, genocídu a zločiny proti ľudskosti ako aj sprisahaniu k páchaniu porušovania občianskych práv proti Falun Gongu v rámci súdnej právomoci USA.( mimoriadna správa / plný text žaloby)

Sudca oblastného súdu v USA v súčasnosti hodnotí právne dôvody na súdny proces proti Jiang Zeminovi.

Všetci štyri čínski predstavitelia boli súdení pod Listinou žalôb za delikty cudzincov a Listinou ochrany obetí mučenia, ktoré dovoľujú občanom USA a iných krajín urobiť právny proces na súdoch v USA v snahe o zastavenie zahraničných páchateľov mučenia a iných vážnych poškodzovaní ľudských práv.

Právnička v oblasti ľudských práv, Terri Marsh, ktorá je právničkou spisu pre žalujúcich v súdnom spore voči Jiangovi a ktorá tiež zaregistrovala súdny proces proti Jiangovi a ktorá tiež zaregistrovala východzí súdny proces proti Zhao Zhifei-ovi, vidí dôležitosť v nasledujúcich súdnych rozhodnutiach v Kalifornii.

"Prípady v Kalifornii, doteraz v niektorých otázkach nevyriešené, demonštrujú, že výkonní úradníci nemôžu žiadať imunitu od súdu a hrozí im trest za zločiny proti ľudskosti," hovorí slečna Marsh. "Nikto nie je mimo zákona.

Občiansky súd proti Jiangovi pritiahol podporu členov kongresu USA. 10-teho júna, 39 členov domu reprezentantov predložilo spriatelený list (plný text) oblastnému súdu USA v severnej oblasti Illinois. List bol pod záštitou Tom Lantosa (D-CA), spolupredsedu miestneho výboru a popredného demokrata z výboru pre zahraničné vzťahy. (správa)

"Ako čelnovia USA kongresu... máme významný a trvalý záujem na tomto súdnom procese," hovorí list. "Naozaj, medzinárodné právo objasňuje, že jednotlivci zodpovední za hrubé porušovanie ľudských práv môžu byť žalovaní, dokonca aj keď boli hlavami štátov v čase, keď sa zločiny diali."


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.