Kdo je zodpovědný za to, že se děti stávají zlými a nemilosrdnými? - Otevřený dopis řediteli střední školy v Číně

Praktikující Falun Gongu z města Weifang

26. listopadu 2005, kolem osmé hodiny večerní, hovořila jedna praktikující Falun Gongu ve věku kolem 50 let se dvěma lidmi nedaleko 8. střední školy, která sídlí na ulici Aiguo ve městě Weifang. Zrovna skončilo večerní vyučování a kolem nich procházeli žáci. Dvě dvojice přibližně 15 letých školáků uslyšely jejich rozhovor. Jeden z nich najednou zakřičel: „Chyťte praktikující Falun Gongu!“ Vrátili se a postavili se proti této paní. Ten, který byl nejblíže beze slova přišel k ní a nečekaně ji udeřil do tváře tak silně, že tato paní upadla na zem. Potom zakřičel: „Kdo ti dovolil mluvit o Falun Gongu?“ Dva lidé, kteří hovořili s touto paní se polekali a okamžitě odešli. Jen co se tato paní zvedla, tito školáci k ní rychle přiskočili a zezadu ji znovu udeřili. A ona opět spadla na zem.

Tato paní jim řekla: „Proč vy školáci jste tak zlí? Proč mě bijete? Vaši učitelé vás učí bít lidi? Falun Gong vám udělal něco špatného? Má nemoc zmizela poté, co jsem ho začala praktikovat. Získala jsem z Falun Gongu jen prospěch. Falun Gong mě učí být dobrým člověkem a konat dobro. Falun Gong je pronásledován.“ S vynaložením všech sil se pokusila zvednout.

Dva školáci k ní znovu přiskočili, začali ji bít a vláčet po zemi. A přitom na ni křičeli: „My tě nebudeme poslouchat, my posloucháme jen naše učitele. Když budeš hovořit o Falun Gongu, tak tě budeme bít!“ Toto bití trvalo více než dvacet minut. Za tu dobu se kolem nich shromáždil velký dav lidí. Někteří z nich byli také žáky 8. střední školy.

Všichni přítomní byli velmi rozčilení, ale protože nikdo nechtěl mít nepříjemnosti, tak jen stáli, diskutovali a vzdychali. Dvě školačky ve věku 14 a 15 let politovaly tuto nevinnou paní. Vykročily dopředu, aby zastavily bití. „Prosím vás, okamžitě přestaňte, copak jste ztratili rozum?“, říkaly a pomáhaly paní se zvednout. Plakaly a ptaly se jí: „Jste v pořádku? Můžeme vás doprovodit domů?“ Oděv ženy byl pokryt blátem a prachem, její vlasy byly rozcuchané a její tváře opuchlé.

6. ledna 2006, asi v devět hodin večer, jedna 62 letá paní objasňovala pravdu o Falun Gongu jednomu muži ve středních letech a jednomu školákovi na křižovatce ulic Aiguo a Vítězství. Dala jim brožurku o Falun Gongu. Několik žáků, kteří se vraceli z večerního vyučování, a kteří studovali na 8. střední škole, se okamžitě zastavilo a začali křičet: „Chyťte praktikující Falun Gongu! Okamžitě zavolejte policii!“ Jeden školák začal pronásledovat tuto paní na kole. Zábradlí na chodníku ho od ní oddělilo. Zastavil kolo, dohonil paní a hodil ji na krk řetěz od kola. Zatáhl řetěz a přitáhl tuto paní za krk ke kraji chodníku a potom ji začal zlostně kopat. Ostatní začali také křičet.

Žena se začala bránit a obracela se na ně: „Děti nesmíte se vysmívat starým lidem; mě je tolik let jako vaší babičce, děláte hřích.“ Oni jí však nevěnovali pozornost, a tento školák ji dál bil.

V té chvíli šly kolem dvě ženy středního věku. Uviděly jak ji bijí, přišly blíž a zeptaly se školáka: „Co to děláš? Nemáš taky doma rodiče? Dědečka a babičku? Přestaň!“ Školák přestal a utekl spolu s ostatními. Tyto zachránkyně byly znepokojeny stavem staré ženy a zeptaly se jí: „Jak se cítíte?“ Stará paní řekla, že je vše v pořádku a všichni se rozešli do různých stran.

Když jedna z žen, která zastavila školáka, zašla za roh ulice, vrhli se na ni chuligáni a zajali ji. Pět až šest lidí ji obkroužilo a začali ji bít a kopat a křičeli na ni: „Ty jsi stejná jako ta stařena, ty jsi taky praktikující Falun Gongu! Zavoláme policii, aby tě zatkla!“ Podrazili ženě nohy a začali ji bít na zemi. Pak ji přestali bít a s vážnou tváří odešli.

Potom co se výše zmíněná paní vrátila domů, její syn viděl, že je celá špinavá a pokrytá prachem. Zeptal se, co se jí přihodilo. Když mu řekla co se stalo, velmi se rozčílil. Prosil matku, aby mu popsala útočníky, že půjde do školy a vrátí jim to i s úroky. Žena klidně řekla synovi: „Praktikující Falun Gongu nemohou zlo opětovat zlem. Praktikující Falun Gongu nemohou takto reagovat, avšak mohou ostatním poradit, jak být dobrými lidmi. Děti jsou nevinné. Ony neznají pravdu, protože je propaganda režimu Ťiang Ce-mina obalila lžemi. Učitelé ve škole byli pomýleni a zneužiti zlem, aby vedli žáky k zabloudění, a výsledek toho je, že se mohou tyto děti stát vrahy. My nemůžeme nenávidět školáky a ani učitele škol, musíme jim říct pravdu, a já věřím, že jednou to pochopí.“ Slova matky syna uklidnila a zabránila tak dalšímu násilí.

Když se zavádí státní terorismus do mírumilovných školních her, když dobré lidi, kteří zdokonalují svá srdce milosrdenstvím nenávidí, když se učitelé a studenti vylučují ze škol za to, že věří v pravdivost, soucit a snášenlivost, když se podrývají lidské morální principy a lidská přirozenost je narušena, k jakému výsledku to přivede zemi?

Miliony rodin a rodičovských srdcí trne nad tím, jaké vzdělání získají jejich děti a jakému vlivu budou vystaveny. Dítě je jako čistý list papíru. To, co mu společnost a rodina dají, bude mít vliv na celý jeho život a na to, čím se stane. Před čínskou společností stojí vážná sociální otázka: Zda využít při vyučování následujícího pokolení „pravdivost, soucit a snášenlivost“ nebo „lež, nenávist a duchovní omezenost“. Ministr školství Chen Zhili absolutně poslouchá rozkazy Ťiang Ce-mina, a proto ve všech vzdělávacích systémech zahájil rozsáhlé pronásledování Falun Gongu. Tato jeho činnost vytvořila neočekávané vážné problémy v soustavě vzdělávání Číňanů a uvedla tento významný systém, tak důležitý pro budoucnost národa, do stavu vyvolávajícího velké obavy.

Na ploše 9,6 milionů km2 stovky milionů dobrých a obětavých lidí praktikuje „Pravdu, Soucit a Snášenlivost“ ve velmi těžkém prostředí. Nezávisle na tom, zda jim ostatní lidé rozumí a důvěřují, nezávisle na tom, jaká odezva vzniká v těchto lidských srdcích, chovají se k lidem obětavě, poctivě a s dobrosrdečností. Dokonce i když je bijí, pomlouvají, krutě mučí, nebo dokonce berou život, oni nikdy neprojevují nenávist a nestěžují si. Mají pouze jeden cíl, který je předurčen pro všechny lidi, aby tito lidé mohli udělat správnou volbu, když se ocitnou mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží. S vytrvalostí říkají lidem pravdu o Falun Gongu, pomáhají lidem poznat a pochopit co znamená být dobrým. Dávají svou krev i život, aby probudili jejich svědomí.


Zdroj: http://ru.clearharmony.net/articles/200604/2354.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.