Švýcarsko/Basilej: „Nechť zvítězí to kladné “ – Ve švýcarské Basileji se podruhé konala umělecká výstava Pravdivost, Soucit, Snášenlivost

Praktikující ze Švýcarska

Od 20. do 28. května 2006 se konala umělecká výstava s celkovým počtem 33 olejomaleb od praktikujících umělců Falun Gongu opět ve stejném prostoru jako v minulém roce, tedy v rekreačním parku mimo město Basilej, v Kannenfeldparku.

Mnozí praktikující z německého Švýcarska a jižního Německa (příhraniční oblast) pracovali s velkým nasazením. Výstava měla velký úspěch.

Pozvánky s obrazem „Svíčky ve tvaru lotosového květu“ činily potěšení. I já jsem je rád rozdával. Na výstavu přicházeli neustále lidé a o tomto obrazu se vyjadřovali velmi kladně. Je to krásná úloha, smět lidi zvát na uměleckou výstavu, která odkrývá pravdu o brutálním pronásledování praktikujících Falun Gongu v Číně, ale zároveň ukazuje i krásu kultivace a velkolepost Falun Dafa.

 

Mnohé, co některé pozorovatele v minulém roce na obrazech ještě trochu zaráželo, bylo tentokrát přijímáno jako samozřejmost, např. svatozář (světelný kruh) kolem hlav praktikujících nebo lebky nad mučícími policisty a bachaři. Policisté mohou mít sice moc na těly, ale při upřímné víře praktikujících nebudou mít nikdy moc nad jejich duchem.

Mnoho hostů uvítalo provádění po výstavě, a tak se neustále naskytovaly příležitosti mluvit o kultivaci, pronásledování, komunistickém režimu, obchodu s tělesnými orgány a o mnohém jiném. Tímto způsobem získali návštěvníci hluboký vhled do událostí v Číně. Jeden návštěvník ujel 200 kilometrů přes celé Švýcarsko, aby mohl tyto nevšední obrazy vidět. Zdržel se na výstavě velmi dlouho.

Vedoucí spolku „Inforel“, nezávislého informačního střediska o církvích a náboženských hnutích v Basileji, pan Christof Peter Baumann, zapsal do knihy hostů tento zápis: „Že se pronásledování v Číně postaví na odpor umění, ukazuje charakter Falun Gongu. Kéž by zvítězilo to kladné. “

Když KS Číny začala pronásledovat Falun Gong a šířila po celém světě lži, jeho informační středisko Falun Gong zkoumalo. Jeden spolupracovník se naučil cvičení, četl knihu „Zhuan Falun“ (hlavní dílo Falun Gongu) a podílel se na diskusích. Tímto způsobem se informační středisko postavilo na stranu Falun Gongu.

Mnoho návštěvníků bylo velmi ohromeno ukrutností tohoto pronásledování Komunistickou stranou Číny, které je důrazným způsobem ukázáno pozorovateli obrazů. Mnozí lidé nás podpořili a děkovali za naše nasazení.

Sotva jsme výstavu zahájili, stály přede dveřmi dvě katolické jeptišky. Prý dostaly dopis, říkaly, a chtěly by si výstavu „Pravdivost, Soucit, Snášenlivost“ nyní prohlédnout. Nemohly se ani dočkat, až jim o obrazech něco povíme.

Jeden mladý Turek navštívil své příbuzné v Basileji. Když seděl v parku na lavičce, dal jsem mu pozvánku. Později na výstavu také přišel – bylo to pro mne dojímavé setkání. Nečekal tento mladý muž na lavičce na naše pozvání?

Jedna starší žena, která začala s kultivací Falun Gongu nedávno, naši výstavu navštívila také. S vnímáním obrazu měla zprvu trochu problém. Po nějakém čase jsem ji potkal ve městě, a hodně se změnila. Obrazy ukázaly svůj vliv.

Napočítali jsme přes 400 podpisů na petici. Rodiče přemlouvali k podpisu své děti a děti přemlouvaly k podpisu své rodiče.

Mládež z nedaleké kliniky přišla na výstavu se svým učitelem. Vrazili do sálu a museli je uklidňovat pořadatelé. Petici podepsali všichni.

Jedna žena poděkovala dopisem za obšírné a pohnuté popisování obrazů jedním praktikujícím. Byla velmi pohnuta událostmi v Číně a přispěla na organizaci Přátelé Falun Gongu.

Každý návštěvník si směl vzít informační materiál a lotosový květ, který složili praktikující.

Krátce před koncem výstavy se ještě jednou objevil muž, který si před několika dny odnesl „Devět komentářů ke komunistické straně“. Řekl nám: „Já jsem věděl, že je tato vláda špatná, ale že je tak krutá a prolhaná, to bych si byl nepomyslel.“ Pravda jím otřásla a hluboce ho dojala.

Mnoho chodců se dívalo na obrazy velkými okny zvenku při procházce kolem. Rovněž i běhající sportovci, kteří běhají hlavně ráno a večer, vrhali své pohledy na obrazy, když běželi kolem.

Mnoho lidí s osudovým spojením dostalo na procházce v parku pozvánku na výstavu. Dva z nich mě dojali obzvlášť. Je krásné, že dostali příležitost a byli zavedeni na výstavu.


Zdroj: http://www.clearharmony.de/articles/200607/32353p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.