Vojenský lékař odhaluje podrobnosti o dalším pronásledování Falun Gongu a věřících v Číně

Starší vojenský lékař ze Šen-jangu

Epoch Times, ruská verze, 14/5/2006

Tuto informaci poskytl vojenský lékař, který již dříve poskytl informaci o odebírání orgánů živým praktikujícím Falun Gongu.

Nedávno byla v Pekingu uspořádána konference Ústředního komunistického vojenského výboru Číny na téma „Jak zacházet s náboženstvími se zahraničním vměšováním“.

Na konferenci byly přijaty tři následující směrnice:

1. Pokračovat v překrývání všech informačních kanálů spojených s Falun Gongem a posílit bezpečnostní systém.

To se vztahuje k úniku informací zvláštního vojenského dozoru (t.j. koncentračních táborů). Jedná se o snahu zablokovat odpovídající informační kanály takovým způsobem, aby se zmenšil tlak ze strany světové veřejnosti.

Zvláštní důraz byl na konferenci dán na posouzení a kritiku paní Wang v době návštěvy Chu Ťin-taa v USA, především co se týče ochraňování informací a utajení.

Bylo zdůrazněno, že tyto informace mají charakter „zvláště důležité“, a ten, kdo způsobí jejich únik bude krutě potrestán.

2. Zacházet s oddanými následovníky náboženství, kteří mají potencionální zahraniční spojení, jako s praktikujícími Falun Gongu.

Na této konferenci poprvé zaznělo, že se zjevnými následovníky křesťanství, katolíky a následovníky dalších ortodoxních náboženství bude zacházeno jako s praktikujícími Falun Gongu (t.j. zničit jejich pověst, zničit je finančně i fyzicky).

Zazněla výzva provést surový útok na skupiny zahraničních náboženství a krutě potrestat ty, kteří nedodržují předpisy a snaží se znovu reorganizovat svoje skupiny.

3. Rozšířit útok na organizace, které mají spojení se zahraničím a rozšířit určení Falun Gong.

Ve spojení s tím, že otázka Falun Gongu získala mezinárodní a politický charakter, odpovídající státní administrativa byla zmocněna toto podporovat a bylo přijato rozhodnutí pohlížet na ty, kteří podporují Falun Gong, jako na praktikující Falun Gongu. Předpoklad je, že takto bude Falun Gong izolován.

Od roku 1999 se uskutečnilo již šest takovýchto konferencí a pokaždé následovaly čistky a zesílení pronásledování, včetně vojenských osob, zdravotních osob i vojenské policie.

Informace končí prohlášením: „Přibližuje se další bouře. Mám již málo času, a možností k předání dalších informací již bude málo. Možná, že tato je poslední. Doufám, že se dožiji demokratické obnovy Číny.“

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.