Studovat Zákon bez připoutání k představám

Od praktikujícího v Číně

(Clearwisdom.net) Třebaže jsem usilovně praktikoval, nemohl jsem ve své kultivaci udělat pokrok. Nevěděl jsem, proč jsem nepokročil a postupně jsem si říkal, že bych neměl být připoután ke zlepšení. Později, když jsem sdílel svou zkušenost se spolupraktikujícím, podíval jsem se dovnitř a objevil mnoho mýt připoutání ke konceptům, k nimž jsem se osvítil dříve. Tyto zkažené představy se pevně uhnízdily v mé mysli. Má připoutání k těmto představám mi zabraňovala, abych byl osvícen ze Zákona. Nemohl jsem udělat žádný pokrok, když jsem studoval Zákon skrze „čočky“ těchto myšlenkových schémat.

Zvláště poté, co byla uveřejněna „Přednáška v Kanadě 2006“, jsem objevil, že na povrchu jsem chápal, co Učitel říká, protože obsah přednášky se zdál podobný Učitelovým předchozích přednáškám. Ale měl jsem zvláštní pocit, že sem musel strávit dlouhou dobu, abych porozuměl dokonce jednoduché větě. Moc jsem o ní nepřemýšlel a přinutil jsem se, abych to přečetl, aniž bych tomu rozuměl. Když jsem studoval Učitelovu novou přednášku znovu, náhle jsem pochopil, co Učitel řekl. Na mé současné úrovni porozumění jsem si uvědomil, že účel Učitelovy přednášky byl, aby byla odstraněna naše připoutání k myšlenkovým představám, které používáme, abychom pochopili Zákon, a téměř každá věta poukazovala na ty představy či myšlenky, k nimž jsem byl připoután.

Ty představy, které jsem zmínil, byly to, k čemu se praktikující prostřednictvím kultivace osvítili. Někteří praktikující si mysleli, že to, k čemu se osvítili, bylo správné a že už není prostor pro zlepšení. Když studujeme Zákon s připoutáním k těm představám, k nimž jsme se osvítili, bude pro nás obtížné, abychom porozuměli Zákonu dále. Například – když někteří praktikující začali praktikovat na začátku, když Učitel začal Fa šířit, mnoho lidí Dafa přijalo, zatímco někteří to nedokázali přijmout. Proč to tak bylo? Je to proto, že někteří lidé se dívají na Dafa se zažitými názory zatímco jiní nikoli. Praktikující mohou lépe pochopit principy Zákona, když studují Zákon bez jakýchkoliv představ.

Učitel řekl, že praktikující kultivují opravdově, když dělají tři věci dobře. Podle mého pochopení nekultivujeme, když děláme jen jednu věc dobře či když neděláme dobře nic. Je velmi důležité, abychom studovali Zákon. Účel tohoto sdílení je, že doufám že když studujeme Zákon, neměli bychom si myslet: „Ano, znám tuto část Zákona a Učitel to učil již předtím.“ Jedině studiem učení bez lpění na starých představách můžeme porozumět Zákonu a dělat tři věci dobře s vedením Zákona.

Prosím opravte mě, jestliže je něco nesprávného.

Čínská verze na: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/11/130174.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/7/6/75135p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.