Vyhovuji měřítku být dobrým člověkem?

(Clearwisdom.net) Učitel opakovaně zdůrazňuje, že praktikující Falun Gongu by se co nejlépe měli snažit, aby během své kultivace vyhověli standardu lidské společnosti. Měli bychom začít tím, že budeme dobrým člověkem. Pak bychom se měli povznést nad to být jen dobrými lidmi, abychom přesáhli život běžného člověka a nakonec se stali skutečnou božskou bytostí, která dosáhne Dovršení se ctnostným osvícením a spravedlivým Fa.

Dafa je úžasný, svatý a čistý. Tedy – stal by se člověk v moderní společnosti, který má hluboko uvnitř pokřivené či zkreslené lidské vžité představy a schémata, skutečný a čistý, aniž by zušlechťoval svůj charakter, jakmile začne praktikovat Falun Gong? Dosáhl by základní požadavek být dobrým člověkem, který Dafa vytvořil a ustanovil pro nejnižší úroveň, což je lidstvo, pouze tímto jednoduchým krokem?

Dlouhou dobu se mi nedařilo odkrýt myšlenku schovanou v mém podvědomí. Totiž že jsem lepší než běžní lidé, protože jsem získal Zákon. Dokonce jsem začal být tak pyšný, že jsem se všemu posmíval.

Když ne-praktikující či spolupraktikující hovořili se mnou o určitých problémech, často jsem se na ně díval pohrdavě či s opovržením, uvažujíc že se na věci dívají z běžné lidské perspektivy, což je odrazem připoutání ke slávě, osobnímu zájmu a citům. To naznačovalo, že jsem viděl věci z perspektivy Zákona a že to, co řekli, byly pouze triviální věci, k nimž jsem já připoután nebyl. Hnán připoutáním k vnějšímu pohledu, bránil jsem ostatním, aby poukázali na má připoutání a nedostatky. Odmítal jsem dívat se dovnitř a zlepšit se ze srdce. To způsobilo, že jsem měl velmi vratký základ pro mou osobní kultivaci a v některých ohledech jsem se choval dokonce hůře než běžný člověk. Můj slovní projev a činy nebyly nad těmi běžných lidí, jednoduše byly nenormální. To způsobilo, že běžní lidé získali dojem, že „ti praktikující Falun Gongu jsou dokonce horší než ne-praktikující.“

Ačkoliv jsem se činil dobře ve třech věcech, která nám Mistr řekl, abychom dělali, vykonával jsem je jen formálně, bez opravdového následování podstaty Učitelova požadavku, bez zaměření na vnitřní smysl či dosažení standardu Fa.

Považoval jsem Dafa práci za esenci kultivace. Nechtěl jsem se dívat dovnitř a raději jsem si to zjednodušoval, protože zbavovat se připoutání a vžitých představ je velmi unavující a bolestné.

Takto jsem vážně narušoval a ničil společenské postavení - které Dafa vytvořil pro nejnižší úroveň – lidstvo – a poškozoval jsem pověst Dafa. Nebyla to kultivace, bylo to podkopávání Dafa. Bylo to pouhé odrazování lidí!

Kultivace období nápravy Zákona se skládá z osobní kultivace. Pro učedníka Dafa je to základ pro dosažení Dovršení. Jestliže nepoložíme pevný základ pro osobní kultivaci a nekultivujeme soucit a rovněž nemáme klidnou mysl a neuvažujeme o druhých nejdříve, když děláme věci, jak bychom mohli mít klidnou mysl v tak tvrdém prostředí?

Bez toho, aniž bychom měli svaté a spravedlivé myšlenky, jak bychom mohli zachraňovat vnímající bytosti, odstraňovat zlo, potvrzovat Zákon a splnit naše dějinné zodpovědnosti?

Zeptejme se sami sebe: vyhovuji tomu nejzákladnějšímu požadavku být dobrým člověkem, který Dafa stanovil?

Čínská verze dostupná na: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/6/15/130449.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/6/29/74937p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.