Úvaha o takzvaných „nebeských démonech“

Co jsou staré síly? Nápravu Fa nelze předpovědět a v historii vesmíru neexistují žádné podobné příklady. Učitel Li je nazývá staré síly a takovými ony určitě jsou.

Ze studování knihy “Zhuan Falun” jsem pochopil, že staré síly vesmíru se podobají nebeským démonům, o nichž Učitel Li hovořil. Jejich nejvíce rozhodující vlastností je, že se tvrdošíjně drží svých vlastních názorů a nemohou opustit staré vesmírné principy, které poznaly. Zdráhají se přizpůsobit požadavkům nového vesmíru.

Já osobně mám opravdu hodně toho, co musí být během kultivace napraveno. To, co v minulosti bylo mou největší ctností, se stalo mou největší překážkou. Když trvám na vlastnostech jako na pravidlech - být nekompromisní - a jiných kvalitách, které jsem v minulosti považoval za pozitivní, musím o tom mezitím přemýšlet dvakrát.

Tak například byli někteří praktikující velmi nešťastní ve svém manželském životě a chtěli se dát rozvést., aby si mohli vzít někoho, s kým by měli mnoho společného. Není tak těžké, takovéto přání mezi praktikujícími najít, avšak pořád je tam ještě tvrdošíjná připoutanost, která ukazuje, že člověk selhal při předurčených osudových spojeních, totiž nechat tomu přirozený průběh.

Naši praktikující Dafa mají být dobrými lidmi, kteří se kultivují spravedlivým a důstojným způsobem. V Číně učí konfucianismus lidi, „Uznat předem určené aranžmá života a respektovat bohy.“ Ti, kteří proti předem určenému aranžmá svého života bojují, mají z hlediska perspektivy kultivujícího nejnižší moudrost. Jak může člověk čekat na příští život, aby vyrovnal nenávist a štěstí, které vytvořil v předchozím životě. Ti, kteří se nekultivují, nechť se považují za dokonalé. Praktikující však hledají uvnitř, aby objevili své nedostatky. Ať se praktikující kdykoli nachází v konfliktu, je pro něj nutností se zlepšit.

Příklad: dva praktikující A a B mají rozdílné názory na to, jak se má provádět určitá práce pro Dafa. Praktikující A považuje způsob přístupu B za radikální, zatímco B je toho názoru, že A je příliš konzervativní. Praktikující B si myslí, že je třeba na svých názorech trvat, takže dojde k výměně názorů. Ve skutečnosti by bylo nejlepší, kdyby použil B tohoto konfliktu k tomu, aby se zbavil své připoutanosti „lpět na svých vlastních představách“ a „vždycky si myslet, že má pravdu“, takže by byl mohl udělat velký krok vpřed. Pokud se držíme svých vlastních názorů se silnými emocemi, je to pravděpodobně tak, že budeme čím dál nerozumnější.

Mnoho rozepří mezi praktikujícími není moc rozumných. Někdy, když dochází k dlouhým diskuzím, mluvil jeden o aspektu jedné věci, zatímco druhý zdůrazňuje aspekt jiný. Zatímco diskutujeme, zvětšujeme pravděpodobně tento druh připoutanosti, který jsme zdědili od starých sil. Kvůli této tvrdošíjnosti zabraňují staré síly v nápravě Fa. Neříkal nám náš Učitel opakovaně, že člověk opravdu získá, když se zřekne? Kdyby všichni od nás mohli ustoupit o jeden krok a vmyslet se do role těch druhých, potom bychom možná mohli najít tu nejrozumnější a nejsrozumitelnější odpověď.

To je jen mé osobní pochopení, poukažte prosím na případné nedostatky.


Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/200302/17654.html
Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200303/10901.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.