Odstranit připoutání k volnému času, kráčet dobře po zbývající cestě kultivace

(Clearwisdom.net) V poslední době jsem nebyl v moc dobrém kultivačním stavu, protože jsem nechtěl studovat Zákon a objasňovat pravdu, jen jsem dával přednost vysílání spravedlivých myšlenek. Vím, že to není správné, velmi se mě to dotýká a já tím chci prorazit. Diskutoval jsem o tom s mnoha spolupraktikujícími, vyměnil si s nimi zkušenosti a doufal jsem, že od nich získám lepší porozumění. Můj spolupraktikující mi řekl, že tyto myšlenky – zvolnění – nejsou mé myšlenky, a že bych je měl negovat. Chápal jsem to, ale jak jsem se do tohoto stavu dostal?

Nyní cítím, že je něco za tím, čemu jsem nevěnoval pozornost. Je to připoutání k volnému času.

Když jsem přečetl Zhuan Falun poprvé, pochopil jsem, že lidská bytost se může kultivovat k buddhovství, vymanit se z této úrovně a už déle netrpět žádnou hořkostí či trpkostí. Hluboký Zákon mnou velmi pohnul. Pak jsem získal Zákon, protože jsem se chtěl dovršit a už jsem déle nechtěl zažívat trpkost. Myslel jsem si, že je to dostatečné opodstatnění proto, abych Zákon získal. Na začátku praxe jsem se nezajímal o šíření Falun Dafa. Myslel jsem si, že je to únavné a ztráta času. Větší pozornost jsem věnoval studiu Zákona, protože nás Mistr učí, že nás vede a že dosáhneme stavu dovršení. Více pozornosti jsem věnoval zvýšení své vlastní úrovně. Nehledě na hořkost či utrpení, díval jsem dovnitř, na sebe.

Kdykoli vyvstane problém, pochopil jsem, že bych měl zůstat v klidu tím, že najdu připoutání a zbavím se ho. Jestliže se nedívám dovnitř, připoutání mě deprimuje a já nechci trpět.

Když jsem obdržel Dafa, bylo to rovněž v době, kdy Dafa bylo pronásledováno. Mistr žádá, aby praktikující dělali dobře tři věci. Věděl jsem o důležitosti poslechnout Mistra, dělat věci vztahující se k Dafa, objasňovat pravdu, ale v mém případě zachraňování vnímajících bytostí nebylo z mého srdce. Mechanicky jsem objasňoval pravdu, rozdával pravdu objasňující materiály, vysílal spravedlivé myšlenky před budovou čínské ambasády, v parlamentu se setkal a hovořil s jeho členy, hledal právníky a vydával články v novinách. Účastnil jsem se mnoha aktivit, ale zřídka jsem se posadil a přemýšlel o tom, co jsem řekl, či zdali jim to pomohlo lépe pochopit pravdu. Dělal jsem to, co se mělo dělat, protože jsem chápal, že je to nezbytné pro to, abych kráčel po cestě vedoucí ke stavu dovršení. Tuto sobeckou myšlenku je těžké objevit. Řekl jsem spolupraktikujícím i sobě, že jsem dělat tyto věci, zakryl svou pravou mentalitu – chtění vymanit se z této úrovně a již déle netrpět.

Později se objevilo mnohem více Dafa aktivit. Začal jsem si vybírat lehčí a snadnější věci, které udělám. Zřídka jsem šel ven rozdávat pravdu objasňující materiály a už jsem nešel do parlamentu, abych hovořil se členy sněmovny. Zůstával jsem doma, volal jsem a vydával noviny. Našel jsem si různé výmluvy, proč nejít ven – protože je to docela únavné – až do bodu, kdy jsem dokonce nechtěl provádět cvičení. Věděl jsem, že to není správné. Chtěl jsem tím prorazit studiem Zákona. Chtěl jsem tím prorazit, aniž bych trpěl, a nevěděl jsem kudy kam. Když jsem studoval Zákon, měl jsem silná připoutání, protože jsem chtěl být usilovný bez utrpení. Jak by to mohlo takhle jít?

Postupně bylo zřejmější, během několika let mé kultivace, že jsem použil Dafa za účelem vymanění se z této úrovně, a že už déle nebudu trpět. Nesnažil jsem se opravdově se přizpůsobit Dafa, ale místo toho jsem se zaměřil na účel – už netrpět. Když jsem četl novou Mistrovu přednášku, zdálo se mi, že jsem se díval na květinu přes mlhu, jako bych byl outsider a to mě deprimovalo ještě víc. Jak jsem četl, jedna myšlenka mi byla jasná a pevně se ve mně usídlila: „Nehledě na to, jak špinavé mé myšlenky byly, či jak neuctivé k Dafa, bylo to předtím, než jsem si toho byl vědom. Nyní, tím, že jsem si vědom všech těchto myšlenek, je odstraním, neguji je a budu se kultivovat, abych se jich zbavil. Budu se pevně kultivovat v Dafa a následovat Mistra. Udělám, co je  v mých silách, abych kráčel po zbývající cestě dobře.“

Tímto článkem chci odhalit toto připoutání. Volím to jako prostředek, který mi pomůže, abych se ho zbavil. Doufám, že tento článek může pomoci spolupraktikujícím, kteří mají stejné připoutání.

Čínská verze dostupná na: http://minghui.ca/mh/articles/2006/5/20/128242.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/6/3/74041p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.