Ako riešiť napätie medzi praktizujúcimi

(Clearwisdom.net) Rôzne názory medzi praktizujúcimi v našej oblasti mali v poslednom období za následok napätie, ktoré ovplyvnilo našu prácu. Boli tam spory medzi koordinátormi, nezhody medzi koordinátormi a praktizujúcimi a spory medzi ľuďmi zodpovednými za tlač a distribúciu. Boli sme trochu zmätení tým, čo sa deje: Prečo máme odrazu toľko napätia?

Keď sa na to pozeráme z pohľadu nápravy Zákona, všetky naše konflikty sú odrazom poslednej fázy nápravy Fa. Nie je to preto, že ich bolo menej v čase, keď bolo prenasledovanie na svojom vrchole, ale skôr to, že „strach“ medzi praktizujúcimi v tom čase zatienil všetky ostatné problémy a bol v tom čase výraznejší. Dnes náprava Fa stále napreduje ku koncu, prostredie je uvoľnenejšie a „strach“ sa pomaly vytráca. Preto sa začínajú objavovať iné pripútanosti. Samozrejme, nesmieme prehliadať to, že zasahovanie tiež môže byť výsledkom zúfalých pokusov zla, ktorých sa musíme zbaviť spravodlivými myšlienkami.

Avšak z pohľadu kultivácie to nie je zlá vec.

Učiteľ povedal:
„Keď sa kung zvýši po úroveň charakteru, ak chce ďalej zvyšovať svoj kung, konflikty sa tiež stanú veľmi vážnymi a bude musieť postupne zlepšovať svoj charakter. Toto platí najmä pre človeka s dobrými vrodenými vlastnosťami. Môže si myslieť, že jeho kung sa zvyšuje dobre a praktizovanie ide tiež veľmi dobre. Prečo je tu odrazu toľko problémov? Všetko ide zle. Ľudia s ním zle zaobchádzajú a jeho šéf mu takisto nie je naklonený. Dokonca aj situácia doma sa stáva veľmi napätou. Prečo je tu z ničoho nič toľko problémov? Tento človek na to sám nemusí prísť. Kvôli jeho dobrým vrodeným vlastnostiam dosiahol určitú úroveň, ktorá priniesla túto situáciu. Ale ako to môže byť žiakovo konečné kritérium na dovŕšenie kultivácie? Je to ďaleko od konca kultivačnej praxe! Musíte pokračovať v zlepšovaní sa. Kvôli tomu malému množstvu vašich vrodených vlastností ste dosiahli tento stav. Aby ste stúpali ďalej, štandard sa musí takisto zdvihnúť.“ (Čuan Falun, Zlepšovanie Charakteru, 4. lekcia)

V minulosti boli badateľnejšie spory medzi praktizujúcimi a nepraktizujúcimi. Aby sa zvýšil charakter praktizujúceho, bolo potrebné mať také prostredie. Teraz, keď prichádzame ku konečnej fáze nápravy Zákona, praktizujúci ako celok dosiali veľmi vysoký stav bytosti. Démonických elementov, ktoré ovládali nepraktizujúcich, je čoraz menej, a čoraz viac ľudí chápe pravdu. Za takýchto okolností budú mať praktizujúci Dafa väčší účinok na nepraktizujúcich. Inými slovami, bežní ľudia budú menej zasahovať do práce praktizujúcich Dafa.

Ak je to tak, aby sa zvýšil charakter praktizujúceho a zvýšila sa ich schopnosť znášanlivosti, objavia sa vnútorné konflikty medzi praktizujúcimi. Keď sa na to pozeráme z tohto pohľadu, konflikty medzi praktizujúcimi nie sú takou zlou vecou.

Kľúčom je to, ako tie konflikty riešiť a ako ich premeniť na našu výhodu, pretože nám môžu pomôcť zlepšiť si náš charakter. Keď sa objaví konflikt a zasahuje do našej práce, zúčastnené strany nemôžu reagovať citovo a nesmú sa zapliesť do toho, kto má pravdu a kto nie. Musia sa pozrieť na Zákon a pozrieť sa do seba. Je možné, že problém nie je vo vás; je tiež možné, že je to chyba druhej strany. Ale musíme sa pozerať aj do seba a vidieť, či to nie je aj naša chyba a či niečo, čo je hlboko v nás, ešte nebolo odstránené. Konflikty sa nevyskytujú bezdôvodne. Keď tretia osoba vidí konflikt, musí sa dobre pozrieť do seba: Prečo to vidím? Mám tiež podobné pripútanosti? Ďalšou vecou, ktorú si treba všimnúť je, že nemôžeme byť pripútaní k pripútanostiam iných ľudí.

Byť pripútaný k pripútanostiam iných ľudí je tiež pripútanosť. Je to pripútanosť k svojmu ja. Ak druhý človek nemá pravdu, môžeme mu to úprimne povedať. Nemusíme sa obávať toho, či to ten človek prijme alebo nie. Musíme sa kultivovať a zabezpečiť, aby naše osobné pripútanosti boli odstránené. Potom, v prostredí, kde existuje konflikt, bude existovať pozitívna a vzájomne interaktívna energia, čo nám pomôže prekonať aj problémy iných.

Človek musí pochopiť, že v definovanej oblasti vesmíru existuje princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania. Ak sa konflikt týka vás, pokiaľ opustíte svoje pripútanosti, konflikt sa stratí a problém druhej strany bude automaticky vyriešený. Nech je situácia akákoľvek, praktizujúci Dafa musia zabezpečiť, aby vykonávali poriadne tri veci stanovené Učiteľom a aby boli v súlade s celkovým telom Dafa, zachraňujúcim všetky zachrániteľné vnímajúce bytosti.


Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/2/11/69854.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.