Tři body porozumění vztahující se ke kultivaci

Od praktikujícího Falun Dafa v Číně
(Clearwisdom.net)

Porozumění „Strachu“

Strach je připoutání projevující se v zištnosti a sobectví. Bojíme se a kolísáme či jsme nerozhodní, když nejsme pevní či neotřesitelní ve víře v Učitele a Dafa. Samotný strach není náš nedostatek. Vytvořily ho staré síly ve vesmíru kvůli sobě.

Ve skutečnosti strach není něco tak děsivého, je to jen projev naší zištnosti a sobectví. Odhodit či se zbavit připoutání je pro Dafa praktikující jednoduchý úkol. Naše slabé místo je, že nemáme dostatek spravedlivých myšlenek, abychom čelili našemu připoutání k strachu, a toto připoutání chceme zakrýt.

Strach je největší překážka, které budeme čelit na naší kultivační cestě, a základní výmluva strach sil, kterou využívají, aby nás pronásledovaly. Odhodit připoutání k strachu je základní požadavek nového vesmíru a je to rozdíl mezi lidskými bytostmi a bohy. Takže pro každého je to závažná věc. Víte, že nestačí mít jen záměr odstranit strach, protože někdy přesně nevíme, z čeho máme strach. Zjistíme, že jsme nervózní a buší nám srdce v tu chvíli, takže bychom měli rozlišit příčinu a vyčistit ji od jejích kořenů. Pouze dobrým studiem Zákona se nám to může podařit. To je důvod, proč nás Učitel žádá, abychom znovu a znovu studovali Zákon. Protože Fa může rozlišit všechno a Fa může prorazit všechna připoutání.

Míval jsem závažné připoutání k strachu a sešel jsem z cesty. Ale vím, že pouhá kajícnost a pokárání nemělo užitek. Kompenzovat ztrátu a opět se chovat dobře znamená následovat správnou cestu. Věřím, že s pomocí Učitele a Fa můžeme projít vším naším strachem a jinými připoutanostmi, protože jsme učedníky Dafa.

Děkuji Ti, Spolupraktikující

Chtěl jsem tato slova vyslovit roky, ale teprve teď rozumím tomu, jak hodně jsi se obětoval, abys mi pomohl v mé praxi, a kolik času jsi strávil, abys odhalil připoutání v mém srdci a pomohl mi uvědomit si povinnost praktikujících Dafa v období nápravy Zákona v konfrontaci se všemi vnitřními a vnějšími tlaky.

Děkuji ti, můj spolupraktikující. Jsi to ty, kdo mi pomohl, abych zakusil zodpovědnost k Fa a spolupraktikujícím, a jsi to ty, kdo mi pomohl, abych si uvědomil rozdíly mezi praktikujícími. Současně s obohacením jsem rovněž začal zažívat hrdost slávu učedníka Dafa v období nápravy Zákona.

Nikdy jsem nevyjádřil svou vděčnost přímo tobě, protože vím, že to není něco, o co bys stál. Proto jsem se rozhodl povznést tuto vděčnost jako hybnou sílu pevné kultivace směrem k Dovršení.

Spor

Rozepře není racionální čin. Jestliže naše dobrá myšlenka či metoda není přijata, dost nás to znepokojuje. Ale víme, že spor není užitečný při řešení problému. Naopak – staré síly by toho mohly využít.

Buddhův Fa je nezměrný. Proč nepoužijeme jemný způsob, tolerantní pohled a racionálně nevysvětlíme otázku, namísto, abychom se hádali? Není ten následující nesouhlas či rozepře dobrým testem pro nás, který vyžaduje, abychom se dívali dovnitř na sebe a zlepšili se? Mělo by nám být jasné, když nám Učitel poskytuje náznaky, nikdy nám to neřekne přímo. Místo toho – využije každou příležitost, dokonce i tu nejlepší věc, kterou děláme, aby odstranil naše připoutání. Když se tady zastavím – odmlčím, náhle chápu, že ve skutečnosti tyto věci nejsou pro praktikující něčím velkým, protože nám jsou Dafa principy jasné v našich srdcích. Důležité je, jak se můžeme kultivovat opravdověji a převzít více zodpovědnosti.


Čínská verze dostupná na: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/6/127025.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/23/73661p.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.