Seminář o lidských právech v Číně

24. května 2006 proběhl v Městské knihovně v Praze seminář o lidských právech v Číně. Český reportér deníku Velká Epocha (Epoch Times) představil publiku knihu, která otřásla celým čínským národem – 9 komentářů ke komunistické straně. Díky této knize začínají Číňané doma, ale i mimo Čínu otevřeně diskutovat o věcech, jako jsou lidská práva či svoboda vyznání, a také o povaze komunistické strany. Do dnešního dne vystoupilo na základě informací z této knihy z čínské komunistické strany okolo 10 milionů lidí a toto číslo závratně stoupá každým dnem. Posluchači s údivem sledovali, jakým způsobem se lidé v Číně tyto informace dozvídají a jak ze strany vystupují.

Návštěvníci měli také možnost dozvědět se o nejbrutálnějším pronásledování všech dob, které rozpoutala komunistická strana proti poklidné duchovní praxi Falun Gong. Tento duchovní systém, který byl pro svůj zdravotní a morální přínos čínskou vládou zprvu podporován, se stal terčem pronásledování ve chvíli, kdy počet jeho stoupenců dosáhl podle tajných vládních průzkumů čísla 100 milionů. Následovníci této praxe jsou od roku 1999 vyhazováni z práce a zavíráni do pracovních a koncentračních táborů, kde jsou nelidsky mučeni. Podle tří odvážných svědků, kteří se odhodlali promluvit na veřejnosti a poskytli rozhovory pro newyorské vydání Epoch Times, jsou lidem z Falun Gongu v těchto koncentračních táborech zaživa vyjímány orgány z těla za účelem transplantací a tito lidé, často ještě živí, jsou poté vhazováni do přilehlých kremačních pecí, aby byly zahlazeny stopy. Všichni lidé v těchto koncentračních táborech jsou stejně jako židé v nacistických táborech označováni čísly, aby jejich identita byla nadobro smazána.

Do následné živé diskuse se zapojil také čelný představitel boje proti komunismu v České republice, nezávislý publicista Jan Šinágl, a promluvil mimo jiné o 400 pracovních táborech, které za vlády komunistické strany existovaly na českém území.

Všichni zúčastnění odcházeli viditelně zasaženi brutalitou komunistického režimu a dvě divačky požádaly pořadatele o letáky informující o koncentračních táborech v Číně, aby je mohly rozdat svým blízkým a na některých českých vysokých školách. Po skončení semináře účastníci spontánně zvolali: „Více takových seminářů!“

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.