Několika slovy: Rozjímání o bezpečnostních otázkách

Od praktikujícího z Číny (Clearwisdom.net)

1. Status běžné společnosti by neměl být v každodenních situacích nahodile narušován. Během procesu potvrzování Zákona byste neměli nahodile poškozovat principy běžných lidí, dokonce ani tehdy, když se velmi dobře kultivujete. Jinak budete porušovat principy Dafa a můžete hromadit problémy související s bezpečností.

2. Kultivující, který se kultivuje velmi dobře, bude v bezpečí bez měřítek obyčejných lidí. Nicméně obyčejní lidé to nebudou chápat. Kromě toho běžní lidé budou považovat kultivujícího za někoho, kdo „sešel z cesty“, a kdo se „chová nenormálně“, a tak neporozumí Dafa, což jim znemožní, aby byli spaseni. Praktikující, kteří nejsou dostatečně usilovní, budou rovněž takové chování následovat. Kvůli svým mezerám a připoutáním se rozhodně s problémy týkající se bezpečnosti setkají. Následkem toho u lidí ztratí jistotu či důvěru. Budou mít další negativní účinek na běžné lidi.

3. Ve skutečnosti většina praktikujících má stále nějaké zbývající mezery. Jestliže nevěnují pozornost měřítkům běžných lidí v otázce bezpečnosti, staré síly to využijí jako výmluvu, aby ty problémy způsobily.

4. S velkými mezerami v kultivaci budou mít praktikující problémy s bezpečností, dokonce i když se přizpůsobí standardu běžných lidí, protože staré síly nedovolí, aby se věci odehrávaly přirozeně během procesu potvrzování Dafa. Když existují jen malé mezery, bezpečí může být zaručeno použitím měřítek běžných lidí. Nejdůležitější je udržet si spravedlivé myšlenky, aniž by zde byly jakékoli mezery.

Když to shrnu, bezpečnost může být zaručena jen skrze spravedlivé myšlenky a činy, a pouze když této věci věnujeme pozornost, můžeme být v bezpečí. Jinými slovy – být v bezpečí – spravedlivé myšlenky mají primární důležitost, zatímco standard běžných lidí a jejich měřítka by měly být na druhém místě.

Výše je mé osobní pochopení. Poukažte laskavě na cokoli, co shledáte nepatřičným.

Čínská verze dostupná na: http://minghui.ca/mh/articles/2006/4/20/125655.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/22/73627p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.