Praxe Falun Dafa mi umožnila opravdově pochopit smysl života a uvidět vesmírné principy

Květen je čas naplněný vitalitou a životem. Včerejší bouřka pročistila vzduch. Dnes je vzduch čistý, slunce svítí jasně a květiny a tráva voní svěžestí. Sedím před počítačem a cítím se klidně a příjemně.

Vzpomínám si na jednu báseň o pampelišce, kterou jsem četla, když jsem studovala vysokou školu. Smysl té básně byl asi takový: odkud pampeliška přichází? Z místa, z něhož pochází. Kam pampeliška jde? Kam ona má jít?

Když jsem tu báseň dočetla, byla jsem úplně ztracená, protože ta báseň mi jasně neřekla, odkud pampeliška pochází a kam jde.

Mnoho lidí vzdychá – jednou nahoře a jednou dole. Uvažují o nejistotě života. My všichni máme od dětství stejné pochybnosti: odkud pocházíme a kam směřujeme? Tisíce let je věčným tématem lidstva zkoumání smyslu života, původu a cílové stanice člověka.

Podobně jako mnoho lidí, kteří dychtí hledat pravdu a smysl života, jsem se kdysi věnovala vědeckému výzkumu. Jen jsem se setkala s dalšími otázkami a pochybnostmi, uvědomila jsem si, jak povrchní věda je, pokud jde o samotné zkoumání života. Pak jsem se obrátila k filozofii a náboženství, ale stále jsem nemohla najít to, co jsem hledala.

Jednou jsem narazila na Falun Dafa. Zhuan Falun (hlavní kniha praxe Falun Gongu) odpověděl na všechny mé pochybnosti a umožnil mi opravdově pochopit smysl života a uvidět principy vesmíru. Pravdivost, Soucit, Tolerance začaly očišťovat mou mysl i tělo, odstraňovat úzkost, kterou jsem prožívala, naplňovat můj život a umožnit mi ujistit se, že jsem konečně na mé cestě domů. Falun Gong mi toho poskytl tolik, že to slovy nemohu popsat.

Nyní mnoho lidí obdivuje Falun Gong. Když lidé vidí, že je stále silný a hojně rozšířený po takové době, kdy je pronásledován, rádi by věděli o skrytém důvodu perzekuce Falun Gongu.

Když si praktikující Falun Gongu uvědomili opravdový smysl života a pochopili principy vesmíru, žádné lži a mučení Komunistickou stranou Číny nemohly otřást vírou a vůlí praktikujících.

Někteří lidé mohou cítit, že Falun Gong je dobrý, ale je jim příliš vzdálený. Musejí se starat o rodinu, práci. Takže si myslí, že je nemožné, aby se zklidnili a našli čas na praktikování Falun Gongu uprostřed jejich náročného programu. Když já jsem hledala pravdu, hledala jsem něco, co mi pomůže zlepšit a co může vyhovovat mému každodennímu životu. Falun Gong je právě takovou kultivační praxí. Může vést lidi k vyšším úrovním, ale ve stejnou dobu praktikující stále mohou vést běžný život.

V tomto období, kdy lidská morálka upadá a lidé se ženou za slávou a sebezájmem, doufám, že si více lidí uvědomí vzácnost Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti a rozhodne se nebýt pampeliškou, která vítr odfoukne.

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200605/33096p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.