Budu pokračovat v učení se Zhuan Falunu nazpaměť

Od praktikujícího Falun Dafa z provincie Kan-su

(Clearwisdom.net) Pokaždé, když Učitel přednáší, svým učedníkům říká, aby studovali Zákon a studovali ho dobře. Zvláště v článku "Zastrašte rušivé zasahování" upřímnými slovy a s opravdovým přáním říká, že:

"Zákon může odhalit všechna připoutání, Zákon může vyhubit všechna zla, Zákon může odkrýt a rozehnat všechny lži a Zákon může posílit spravedlivé myšlenky."

Pouze když studujeme Zákon dobře, můžeme pevně kultivovat a opravdově dělat tři věci dobře.

Mám ohromné štěstí. Na Nový rok v roce 1995 jsem získal výtisk knihy Zhuan Falun. Třebaže se mi nedostávalo hlubšího porozumění studia Zákona, četl jsem knihu často. Sledoval jsem, kolikrát jsem knihu přečetl, ale dospěl jsem k pochopení, že je to lidská myšlenka. Klíč ke studiu Zákona nespočívá v tom, kolikrát člověk Zákon přečetl, ale ve čtení Zákona srdcem, následováním požadavků Zákona, aby se člověk choval patřičně v každém okamžiku za všech okolností, posuzujíc každou jednotlivou myšlenku, každé slovo a každý čin podle standardu Zákona, napravujíc sebe a vedením sebe v kultivační praxi se Zákonem.

Během jednoho období jsem se nemohl soustředit při studiu Zákona a snadno jsem byl ospalý. Jednoho dne se mi zjevilo jedno staré přísloví: „Přečíst tisíckrát není tak dobré jako jednou přepsat v ruce.“ Ano! Měl bych přepsat Zákon v ruce. A tak jsem začal přepisovat Zhuan Falun a Učitelovy nové články. Četl jsem Zákon větu po větě a přepisoval jsem tah po tahu. Znovu jsem se mohl soustředit a cítil jsem, jakoby celá má mysl a tělo se rozplynulo ve Fa. Knihu Zhuan Falun jsem přepsal celkem čtyřikrát. Podle mého pochopení přepisování Zákona je dokonce lepší způsob studia.

V roce 2005 Clearwisdom.net (webová stránka informující o situaci v Číně, o pronásledování praktikujících Falun Dafa a zde si praktikující vyměňují zkušenosti) uveřejnil mnoho článků, kde se praktikující podělili se svými zkušenostmi z učení se Fa zpaměti. Připomněl jsem si, že ačkoliv jsem se několikrát pokusil naučit se Fa nazpaměť, lidské myšlenky strachu do mě pokaždé zasahovaly. Myslel jsem si, že tempo učení se nazpaměť bylo mnohem pomalejší než čtení, a proto jsem to nikdy nedokončil. Strašně toho lituji! Nyní chápu, že velký zákon, který nás vede v naší kultivaci, nás může vést pouze tehdy, když si ho nosíme v mysli a máme ve svém srdci. Běžný člověk může dokonce opravdově studovat kvůli slávě a zisku, ale praktikující Dafa by měl studovat a učit se nazpaměť Zákon, nehledě na to kolik času a úsilí to zabere. Zhuan Falun je nebeská kniha; je to zákon vesmíru vedoucí nás v kultivační praxi.

Vzkázal jsem místním praktikujícím (rovněž mnoho dalších sdílelo stejný názor), že by se také měli naučit Zákon nazpaměť. U každého odstavce jsem se naučil první větu, pak druhou větu a pak jsem se je učil obě najednou. Dělal jsem to tak, než jsem dokončil celý odstavec. Potom jsem si s vědomou myslí přečetl celý odstavec, abych si ověřil správnost. Když jsem něco vynechal či zjistil jsem nějaké chyby, přitom když jsem Zákon odříkával, opravil jsem se a řekl si ho znovu, než jsem ho uměl bez chyb. Pak jsem přešel na další odstavec.

Když jsem se Zákon začal učit poprvé, bylo to velmi pomalé. Například mi trvalo dva dny, než jsem dokončil první odstavec v První lekci. Své ženě, která je rovněž praktikující, jsem řekl: „Předtím mi to tak dlouho netrvalo. Jak je to možné, že je to pro mě teď tak těžké? Řekla“ „To znamená, že stárneš.“ Pomyslel jsem si: „V praktikování na věku nezáleží. Ani studium Zákon a učení se nazpaměť by nemělo být v závislosti na věku.“ Když jsem se podíval dovnitř sebe, našel jsem lidskou touhu po množství a rychlosti, která do toho zasahovala. Bez jasné a čisté mysli a jsa připoután k rychlosti – „práce kvapná, málo platná.“ Třebaže je mi přes sedmdesát, mohu toho udělat desetkrát více než ostatní. Pokud se rozhodnu, knihu se zajisté nazpaměť naučím!

Nyní jsem se naučit nazpaměť 200 stran. Dospěl jsem k poznání, že proces učení se Zákon nazpaměť je rovněž procesem kultivační praxe a procesem zlepšování morálního charakteru, xinxingu. Když se člověk učí Zákon nazpaměť, může odstranit mnohá ze svých připoutání. Když je mysl člověka úplně čistá, je to poměrně rychlejší a snazší naučit se Zákon nazpaměť. Dokonce si pamatuji, kde se na stránce nachází řádek či věta.

Když se učím Zákon nazpaměť, má mysl je neobyčejně klidná, jako by neexistovalo nic – jen já a Dafa kniha. Podle mého skromného názoru to je ten nejlepší stav při studiu Zákona. Nikdy jsem to předtím nezažil. A pouze když člověk studuje Zákona a učí se ho nazpaměť v tomto stavu, může se ho opravdově učit srdcem, celým srdcem se rozplynout ve Fa a opravdově „Studujte Zákon a získejte Zákon!“ („Pevná kultivace“ v Hong Yin)

Má mysl se stala mnohem klidnější, nejenom když se učím Zákon, ale rovněž když praktikuji, vysílám spravedlivé myšlenky. Rovněž je to pro mě mnohem snazší při objasňování pravdy a přesvědčování lidí, aby vystoupili z Komunistické strany Číny a jejích sesterských organizací. Dokonce někteří mí spolužáci, které jsem léta neviděl, přišli za mnou, aby se zeptali na Falun Gong a aby se dověděli, co je skutečně pravda. V minulosti k tomu zřídkakdy došlo. A to je projevem síly Dafa.

Podle mého pochopení, „studium Zákona,“ od čtení knihy od A do Z k ručnímu opisování až k učení se nazpaměť není pouze procvičování metod či postupů, ale je to rovněž projev touhy učedníka Dafa následovat těsně Učitele v procese nápravy Zákona. Je to také přísnější a vyšší požadavek učedníka Dafa, kterým vyhovuje sobě v kultivační praxi v období nápravy Zákona.

Budu pokračovat v učení se Zhuan Falunu nazpaměť a v sebe-napravování se ve Fa.

Čínská verze dostupná na: http://minghui.org/mh/articles/2006/3/28/123659.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/13/73187p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.