USA/New York: Honosná přehlídka v Chinatownu podporuje deset miliónů vystoupení z KS Číny a volá po důkladném vyšetření táborů nucených prací založených KS Číny

Od reportéra Minghui - Cchaj Ťü

30. dubna 2006; v tomto nedělním odpoledni svítilo nádherně slunce a nebe bylo jasné a modré. Centrum pro vystoupení z KS Číny a lidé ze všech společenských vrstev pořádali v New Yorském Chinatownu honosnou přehlídku, aby podpořili těch deset miliónů odvážných lidí, kteří vystoupili z Komunistické strany Číny. Účastníci chtěli také dosáhnout ukončení používání táborů nucených prací, vězení, integračních táborů, nemocnic a jiných zařízení k bezdůvodnému pronásledování praktikujících Falun Dafa, založeného KS Číny.

Shromáždění na podporu vystoupení z KS Číny

Účastníci přehlídky drželi ve výšce různé transparenty, plakáty a varianty Devíti komentářů o Komunistické straně. Poslali silné poselství lidem v Chinatownu a lidem ze všech společenských vrstev. Nebe KS Číny zničí, vystoupit z KS Číny slouží vlastní bezpečnosti. Nebeský orchestr ukázal vznešenost a zázrak Falun Dafa svým velkolepým vystoupením. Na jednom velkém přívěsu bylo předváděno odebírání orgánů žijícím praktikujícím Falun Dafa, které provádí KS Číny pořád ještě v táborech nucených prací, věznicích a nemocnicích. Bylo předváděno genocidní zabíjení praktikujících Falun Dafa. Praktikující apelovali na lidi ze všech společenských vrstev, aby podpořili Koalici pro vyšetření pronásledování Falun Gongu (CIPFG), aby mohla jít do Číny a vyšetřit tamější hrůzné činy KS a ukončit pronásledování.

Nebeský orchestr ukázal krásu a vznešenost Falun Dafa.
Scénou odebírání orgánů odhalit barbarství koncentračních táborů

Podpořit vystoupení z KS Číny

1. Devět komentářů o Komunistické straně

Obrovské transparenty, na nichž stálo „Slavnostní přehlídka na podporu deseti miliónů vystoupení z KS Číny“ převzaly vedení průvodu. Nebeský orchestr dělal průkopníka. Hned za orchestrem následovala obrovská kniha Devíti komentářů ke komunistické straně, následována transparenty, které nesly názvy jednotlivých komentářů.

Dr. Li ze Servisního centra pro vystoupení z KS Číny sdělil: „Zveřejnění Devíti komentářů o Komunistické straně 19. listopadu 2004 dalo podnět ke konání první slavnostní přehlídky v dubnu 2005 v New Yorském Chinatownu na podporu prvního milionu vystoupení z KS Číny. Dnes, o rok později, jsme se opět sešli zde v New Yorském Chinatownu, abychom uspořádali přehlídku na podporu deseti milionů vystoupení z KS Číny. Počet lidí, kteří vystoupili z KS Číny a jejích přidružených organizací, převyšuje deset milionů a několik set tisíc. Počet se zvyšuje denně cca o 30 tisíc. V kontinentální Číně velký počet lidí vylepil na veřejných místech oznámení, že vystupují z KS Číny.“

2. Výzva na podporu úplného vyšetření

Druhá část průvodu znázorňovala zločiny KS Číny za posledních 50 let, obzvláště těch sedm let trvající brutální vraždění nevinných praktikujících Falun Dafa. Mnoho lidí v průvodu ukazovalo plakáty s různými metodami mučení a zneužívání praktikujících Falun Dafa a transparenty s nápisy: „Přiveďte Ťiang Ce-mina, Luo Kana, Liou Ťinga a Čou Jung-kchanga před soud“. Předvádění odebírání orgánů zaživa se konalo na přívěsu. Vysvětlení byla podávána v angličtině a čínštině přes amplion. Lidé přihlíželi a byli šokováni brutalitou a nelidskostí KS Číny.

Předseda Koalice pro vyšetření pronásledování Falun Gongu CIPFG, pan Čao, se na přehlídce rovněž podílel. Vysvětloval, že odebírání orgánů zaživa začalo koncem roku 2000, vrcholu dosáhlo v roce 2001 až 2003 a trvá až dodneška. Tábory nucených prací, vězení, internační tábory, nemocnice (obzvláště policejní a vojenské nemocnice) a pobočky táborů nucených prací a věznic – tajné koncentrační tábory – všichni by měli být za své nelidské kriminální činy pohnáni k zodpovědnosti.

CIPFG plánuje společně se spojenými silami lidí uvnitř Číny i mimo ni docílit prohledání všech táborů nucených prací, věznic, integračních táborů a nemocnic, kde jsou vězněni praktikující Falun Dafa. CIPFG zve lidi ze všech společenských vrstev, organizací pro lidská práva, právnických kruhů a vládních organizací, aby při vyšetřování pomohli a podíleli se na něm.

Pan Wang Č'-jüan, zástupce Světové organizace pro vyšetření pronásledování Falun Gongu (WOIPFG) poukázal na to, že dobrovolníci z WOIPFG již prováděli vyšetřování po telefonu, tím že volali do velkých nemocnic v Tchien-ťinu, Šanghaji, Šan-tungu, Chu-pej, Wu-chanu a v jiných místech. Na magnetofonových nahrávkách lékařů a pracovníků nemocnic tito přímo přiznali, že jsou k transplantaci dostupné orgány od praktikujících Falun Dafa a také se používají. Někteří také řekli, že všechny orgány pro transplantace pocházejí od praktikujících Falun Dafa. Takovéto nelidské pronásledování musí být okamžitě ukončeno.

3. Říci zlu sbohem, uvítat novou Čínu bez Komunistické strany

Na konci průvodu lidé tančili a zpívali, hráli na bubínky a ukazovali lví a dračí tance. Symbolizovalo to říci zlu sbohem a uvítat novou Čínu bez Komunistické strany.

Praktikující Falun Dafa Dr. Wej řekl, že KS Číny se Falun Gongu bojí. Ona ví, že v minulých sedmi letech spáchala nehorázné zločiny proti praktikujícím Falun Dafa, obzvláště její odebírání orgánů praktikujícím Falun Dafa za účelem zisku. Čím dál více lidí se dozvídá pravé skutečnosti, mohou odhalit zlou povahu KS Číny a odvažují se vyslovit naléhavé prosby. Vystupují očití svědkové a zdvihají svůj hlas, spravedliví právníci vystupují, deset milionů lidí vystupuje a zdvihá svůj hlas, aby řekli té odporné Komunistické straně Číny sbohem.

Velké hnutí vystoupení z KS Číny neustále sílí a sílí. Hlavní pachatelé pronásledování Falun Gongu Ťiang Ce-min, Luo Kan a jejich komplicové se budou muset zodpovídat za své zločiny. Šťastní lidé započnou brzy novou éru bez Komunistické strany Číny.


Tento článek anglicky: http://www.clearharmony.net/articles/200605/32844.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.