Snášet těžkosti

(Clearwisdom.net) Čao Cch'-šan, guvernér Kuang-te, byl Fang Ja-kungův dědeček. Když Fang Ja-kung byl malý, jednou večer, když studoval, si přinesl uhlí, na zahřání nohou.

Když to viděl Čao Cch'-šan, vyhuboval svému vnukovi, řekl mu: „Ty jsi takový mladý učenec, takže bys měl být pilný a vytrvalý. Jak nemůžeš strpět trochu zimy? Musíš vědět, že úředník u královského dvora, dokonce když bude sněžit, musí se postavit do řady před rozbřeskem a čekat na císaře, až se objeví. Budeš muset nevyhnutelně vydržet studené počasí. Jestliže si člověk užívá pohodlí starce v mládí, určitě se nedožije stáří. Jestliže si člověk užívá pohodlí bohatství a urozenosti předtím, než se stane bohatým a urozeným, nakonec bude pro něj nemožné, aby dosáhl statutu být bohatý a urozený.“

Fang Ja-kung s úctou přijal dědečkova slova a nakonec byl zvolen ministrem spravedlnosti.

Čínská verze na: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/20/125503.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/15/73301p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.