Věnujte prosím více pozornosti vysílání spravedlivých myšlenek

Od praktikujícího Dafa z provincie Kuang-tung

(Clearwisdom.net) Nedávno jsem shledal, že spolupraktikující z mého okolí, byli do různého stupně zasaženi. Někteří měli napjatou situaci v rodině, jiným vážně onemocněli příbuzní, kteří potřebovali dlouhodobou péči, a další byli vážně zasaženi nemocí, takže museli být hospitalizováni či byli příliš slabí, aby chodili. Někteří praktikující neudělali opravdový pokrok a zesnuli. Zasahování mohla být následkem připoutání, která se zvětšila a rozšířila a pocházela od starých sil. Rovněž jsem zjistil, že většina těchto spolupraktikujících nevěnovala náležitou pozornost vysílání spravedlivých myšlenek. Zde je několik projevů. Za prvé – při vysílání spravedlivých myšlenek ruce některých praktikujících nebyly ve správném držení/pozici či byly mátožné. Poté, co na to jeden praktikující poukázal, stále se jim to nepodařilo napravit. Za druhé – čas věnovaný vysílání spravedlivých myšlenek byl příliš krátký. Za třetí – jejich myšlenky nebyly dostatečně čisté či si začali představovat věci při vysílání spravedlivých myšlenek. To rozhodně nebude fungovat. Prošli jsme tolika lekcemi a ztrátami. Když selžeme a nevěnujeme pozornost vysílání spravedlivých myšlenek, bude to mít vážný dopad na naše okolí a bude to zasahovat do nás, našich příbuzných a událostí v nápravě Zákona. Rovněž zasahování přivede na scestí běžné lidi a zasáhne naše zachraňování vnímajících bytostí a potvrzování Zákona.

Já sám mám s tím bohatou zkušenost. Když věnuji více pozornosti vysílání spravedlivých myšlenek, zvláště když vysílám spravedlivé myšlenky každou hodinu, mé prostředí se samozřejmě zlepší. Mé vztahy s kolegy jsou ve větší harmonii. Práce mi jde od ruky. Členové mé rodiny rovněž pracují bez problémů a zřídka se nakazí nějakou nemocí. Jestliže všichni vaši příbuzní vystoupí z Komunistické strany Číny a jejích sesterských organizací, vaše spravedlivé pole bude silnější a vaši příbuzní mohou pomoci při nápravě Zákona.

Navrhuji, aby všichni spolupraktikující věnovali více pozornosti vysílání spravedlivých myšlenek a stali se experty, když používají ostrý meč, který nám propůjčil Učitel, abychom odstranili zlo a zachránili vnímající bytosti.

Čínská verze dostupná na: http://minghui.org/mh/articles/2006/4/11/124947.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/5/14/73229p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.