Starostovia menších obcí na Slovensku podporujú petíciu proti prenasledovaniu Falun Gongu v Číne

Starostovia niekoľkých obcí na Slovensku reagovali na náš list, v ktorom sme ich upozorňovali na prenasledovanie Falun Gongu v Číne a pripojili sa k petícii, žiadajúcej o okamžité ukončenie prenasledovania a krutého mučenia praktizujúcich Falun Gongu v Číne.

Text petície:


Petícia na podporu ľudských práv
prívržencov Falun Gongu v Číne

Berúc do úvahy, že:

Falun Gong, nazývaný aj Falun Dafa, je tradičná cvičebná metóda, ktorá popri cvičeniach vyznáva univerzálne hodnoty pravdivosti - dobroty - tolerancie.

Falun Gong bol široko uznaný v 40 krajinách ako prax, ktorá vedie k vyššej morálnej úrovni a tým prispieva k zlepšeniu spoločnosti ako celku.

Falun Gong je pôsobivý súladom cvičení, meditácie a štúdia, čím podporuje dobré duševné zdravie, pestuje myseľ, telo a ducha.

Falun Gong pomáha uchovávať tradičné hodnoty ľudstva, ako sú úprimnosť, vytrvalosť, nesebeckosť.
Praktizujúci Falun Gongu v Číne sú vystavení utrpeniu v pracovných táboroch, väzeniach a prevýchovných zariadeniach. Počet známych smrtí v dôsledku mučenia dosiahol doteraz 955 (máj 2004), desiatky tisíc bolo mučených počas pobytu v pracovných táboroch, väzniciach a osobitne ženy boli terčom početných foriem sexuálneho násilia, vrátane znásilnenia a núteného potratu.
Ja, dolepodpísaný, žiadam o okamžité ukončenie prenasledovania a krutého mučenia prívržencov Falun Gongu v Číne.

Svojím podpisom túto petíciu podporili starostovia obcí Brezovec, Číž , Malé Chyndice a Podkonice.

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.