Niekoľko myšlienok k incidentu Wang Wen-i v Bielom dome

Od praktizujúceho Falun Gongu mimo Číny

(Clearwisdom.net) Všetci sme boli svedkami účinku výkrikov Wang Wen-i na južnom trávniku v Bielom dome. Mnoho médií prerušilo svoje mlčanie ohľadom prenasledovania Falun Gongu alebo vyberania orgánov zo živých praktizujúcich a uverejnili správy o týchto faktoch. Činy praktizujúcich Falun Dafa po tomto incidente pomohli bežným ľuďom pochopiť ho z hlbšej perspektívy a toto zmenšilo negatívny účinok incidentu. Praktizujúci však stále majú rôzne názory na jej správanie z pohľadu kultivácie. Osobne sa nazdávam, že čo spravila pani Wang, pochádzalo z jej pochopenia a osvietenia na základe jej vlastnej sféry. Nemôžem povedať, či to bolo nesprávne, ale iní by nemali nasledovať jej činy.

Je to už viac ako jeden mesiac, odkedy bolo odhalené vyberanie orgánov zo živých praktizujúcich, ale vzhľadom na viacero dôvodov (z ktorých je hlavný ten, že charakter praktizujúcich nebol dostatočne pozdvihnutý na to, aby rozložil zostávajúce elementy starých síl), všetky hlavné bežné médiá sa vyhli správam o týchto faktoch. Napriek faktu, že sme sa pokúsili objasniť pravdu ľuďom a vládnym úradníkom, stále ešte máme ďaleko od požiadaviek nápravy Fa. Osobne sa nazdávam, že toto prenasledovanie by malo byť v hlavných titulkoch novín na svete. Mnoho praktizujúcich, vrátane mňa, sa pokúšalo pomôcť v tejto úlohe, ale nepodaril sa nám prielom. Pani Wang Wen-i spravila, čo chcela, na základe svojho pochopenia a svojím spôsobom. Myslím, že je to prejav potvrdenia jednej úrovne Fa.

Po tomto incidente, ak iní nájdu lepší spôsob, zariaďte sa podľa toho a zharmonizujte tak tento incident ešte viac. Ak si niekto myslí, že pani Wang Wen-i odhalila svoje pripútanosti (ako prílišné rozrušenie a nepoužitie vhodných slov), prečo jej to jednoducho nepovedať, aby sa mohla zlepšiť? Musíme sa vyhnúť dvom extrémom: Jeden je považovať ju za hrdinu alebo vzor, pretože všetci vieme, že v kultivačnej praxi neexistujú hrdinovia ani vzory, a nemali by sme ju priamo napodobňovať. Druhým je obávať sa, že médiá Falun Dafa stratia svoje profesionálne postavenie, a úplne preto odmietnuť činy pani Wang. V súčasnosti by sme sa mali čo najviac snažiť zmenšiť negatívny účinok a zachrániť viac vnímajúcich bytostí.

Majster nás na začiatku učil: "Kvôli rozdieloch v pochopení učeníkov, niektorí učeníci vždy idú z jedného extrému do druhého. Zakaždým keď čítajú Fa, ktorý som napísal, robia extrémne kroky, čím spôsobujú nové problémy." ("Držte sa strednej cesty", Základy pre ďalší pokrok). Príkladom sú autori publikácie Svedok histórie: Jedna žena, ktorá bojovala za slobodu a za Falun Gong, bola najprv videná ako hrdina zasadzujúci sa proti prenasledovaniu a potom ako votrelec, čo ukazovalo neschopnosť týchto praktizujúcich držať sa strednej cesty. Iba ak sme racionálni, môžeme sa držať strednej cesty; všetky extrémne postoje a správanie, ktoré nie je racionálne, sa odchyľujú od Fa.

Pani Wang Wen-i sa objaví pred súdom 3. mája 2006 [Medzinárodný deň slobody tlače, podľa OSN]. V tomto časovom období musíme intenzívne objasňovať pravdu a zvyšovať naše pochopenie ako jedného tela. Ako povedali niektorí praktizujúci, pozitívny následný účinok z tohto incidentu bude vytvorený skupinovou snahou všetkých praktizujúcich, ktorí sa naň budú pozerať so spravodlivými myšlienkami. Preto nevenujme príliš myšlienok samotnému incidentu, ale použime ho na lepšie potvrdenie Fa, skoré zastavenie prenasledovania a rozloženie ČKS. Ak to môžeme spraviť, obvinenia voči pani Wang Wen-i budú hladko stiahnuté a jej trápenie sa nebude zväčšovať. Každý z nás by si mal udržať silné spravodlivé myšlienky a čistú myseľ.

Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/4/29/72614.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.