Buďte si vědomi zabezpečení počítačů a internetu

Buďte si vědomi zabezpečení počítačů a internetu

V tomto posledním zápase se Komunistická strana Číny všemi možnými prostředky pokouší zasahovat do úsilí praktikujících Falun Gongu při odhalování pronásledování. Pokradmu, se lstí se rovněž pokusila proniknout do počítačů praktikujících, aby jim zabránila odhalit stranické lži. V poslední době se objevily zprávy informující o tom, že data z osobních počítačů byla ohrožena, rovněž tak webové stránky obsahující pravdivá fakta o pronásledování, některé servery se uchýlily ke kompromisům. Asi nejčerstvější případ byl známý vir trojský kůň, který byl implantován do stránek FGMTV.org.

Ostatně počítače, které jsou připojeny k internetu, jsou každým dnem ve velmi nebezpečné situaci. Den za dnem se objevují informace o nových virech, trojském koni, červech apod., které se od zasažení jednoho počítače šíří do dalších. Předtím tyto programy měly zjevné účinky, jako například vymazání dat a zhroucení počítačového systému. I když to byla velká ztráta, bylo to alespoň viditelné, patrné.

V dnešní době napadení počítačů - a hackeři, kteří je staví - jsou lstivější a využívají mnohem nebezpečnějších nástrojů. Namísto zhroucení systému sestrojují programy, které oni sami bez vědomí uživatele tajně instalují do počítačů, zvláště těm, kteří jsou připojeni k Internetu, a sledují všechna data, která jsou na tom kterém počítači napsána. Dokonce tajně mohou posílat balíčky originálnímu počítačovému serveru někam, kde se sbírají a čtou takové informace.

V některých případech dokáží hackeři instalovat software do různých počítačů, což jim umožňuje řídit a ovládat, což je "larva v síti" - řada kompromitujících nástrojů, které obsahují malware programy, které hacker může použít k jakémukoli účelu.

Dále ještě. Jestliže někteří tito počítačoví piráti či nástroje jsou v rukou Komunistické strany Číny, mohli by být využiti k tomu, aby narušili běžný chod a operace uveřejněním informací s použitím počítačů praktikujících Falun Dafa, a co hůře - dokonce by mohli ovlivnit úsilí vedoucí k odhalení pronásledování.

Doufám, že všichni spolupraktikující mohou věnovat pozornost zabezpečení sítě a počítačů.

Články uvedené níže mohou být užitečné k dalším odkazům:

http://en.wikipedia.org/wiki/Botnet
http://en.wikipedia.org/wiki/Denial_of_service
http://www.eweek.com/article2/0,1895,1947561,00.asp
http://www.baselinemag.com/article2/0,1540,1946399,00.asp

Zdroj: http://www.clearharmony.net/articles/200604/32625.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.