Litva: V hlavním městě proběhla mezinárodní umělecká výstava „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“

Praktikující z Litvy

10.12.2005 se v Rize, v bílém sále domu „Rižsko-Lotyšské společnosti“ uskutečnila zahajovací ceremonie mezinárodní umělecké výstavy „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“.

Zahájení výstavy

Praktikující objasňuje význam symbolů na obraze

Během zahájení vystoupili různí představitelé společenských organizací a vládní činitelé. Mezi nimi byli: pan Andrejs Migla, zástupce ředitele „Rižsko-Lotyšské společnosti“ pro otázky kultury a umění; paní Ingrida Circene, členka parlamentu Litvy a představitelka výboru pro lidská práva; paní Dzintra Zwajgzněkalna, soudkyně civilního kolegia oblastního soudu; a paní Liga Biksiniece, předsedkyně oddělení pro ochranu nespravedlivě stíhaných a kanceláře pro ochranu práv člověka.


Vystoupení paní Ligy Biksiniece, předsedkyně oddělení pro ochranu nespravedlivě stíhaných a kanceláře pro ochranu práv člověka

Všichni vystupující ocenili velikost uměleckých děl, důležitost principů „Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti“ v každodenním životě, a také vzpomněli oblast porušování lidských práv a pronásledování Falun Gongu v Číně. Paní Ingrid ve svém vystoupení řekla: „Děkuji praktikujícím Falun Gongu za organizaci takovéto jedinečné výstavy a také chci vyjádřit poděkování organizátorům za poskytnutou příležitost, abych se mohla zúčastnit na této akci. Kolem 100 milionů lidí ve více než 60 zemích světa se zabývá praxí Falun Gong a následuje principy ‚Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti‘. V roce 1999 v Číně začalo surové a nemilosrdné stíhání Falun Gongu. Jsou pronásledovány také rodiny a příbuzní praktikujících Falun Gongu; a ve výsledku toho všeho je množství lidí trpících totalitním režimem velmi velké.“

Po oficiálním úvodě se hosté detailněji seznamovali s uměleckými díly. Mnozí z nich dlouze stáli před každým obrazem, zanechali zápis v knize návštěv a fotografovali se před obrazy. Někteří si brali letáčky s informacemi o Falun Gongu a o pronásledování Falun Gongu v Číně.

Mezi hosty výstavy byli také členové parlamentu. V době besedy s novinářem z listů Velká Epocha (The Epoch Times) jeden z nich řekl: „Jak je možné, aby za provádění cvičení byli lidé v Číně pronásledovaní?“ Také zdůraznil, že byl ohromen, do jaké míry vypadají tyto díla realisticky a živě.

Výstava „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“ trvala v domě „Rižsko-Lotyšské společnosti“ celkem 5 dní.


Originál:

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.