Najít svá základní připoutání

(Clearwisdom.net) Když jsem poprvé vzala do ruky knihu Zhuan Falun, pocítila jsem, že je to právě ta věc, kterou jsem hledala celý svůj život. Našla jsem odpovědi na tolik otázek, které jsem si dlouhou dobu pokládala. Doufala jsem, že mohu být dobrým člověkem, jak se vyžaduje v knize, a uspět v kultivaci.

Vždycky jsem věřila, že mé první myšlenky jsou spravedlivé a že nemám žádný jiný motiv k tomu, abych se kultivovala. Když ostatní hledali svá základní připoutání, já jsem nehledala či nenacházela ta svá a myslela jsem si, že být dobrým člověkem není připoutání. Po vytrvalém studiu Zákona, a když jsem se naučila knihu zpaměti, jsem si uvědomila, že mám připoutání, které je velmi hluboce skryto a bylo velmi obtížné, abych ho objevila. Vešla jsem do dveří Velkého Zákona se sobeckým srdcem. Od tohoto objevu jsem začala chápat mnoho nepochopitelných situací v mém životě.

Neměla jsem ten správný smysl pro zodpovědnost. Nebyla jsem zlá na ostatní, ale kvůli mému sobectví jsem neúmyslně udělala řadu chyb. Předtím než jsem se vdala, jsem nikdy nic neudělala pro někoho jiného či jsem nepřemýšlela, že bych na ostatní měla brát ohledy. Moje matka se netěšila dobrému zdraví a můj otec byl povětšinou vyčerpaný a vznětlivý. had a short temper. Doma jsem cítila napětí; nestarala jsem se o ně a přála jsem si, aby mě nechali na pokoji. Tak hrozně jsem chtěla uniknout z rodiny, že jsem se vdala, ale neměla jsem vůbec ponětí, jak být dobrou manželkou. Zůstala jsem sobecká a cítila jsem, že do toho modelu nezapadám. Můj manžel pocházel z tradiční rodiny a jejich starostlivost a láska mi byly nepohodlné. Přála jsem si, aby mě nechali na pokoji a abych si mohla zachovat svobodu. Starala jsem se o ně jen tehdy, když jsem chtěla či jsem si vzpomněla.

Když jsem získala Dafa, nejdříve mi to pomohlo k tomu, abych si uvědomila, co bych měla a co neměla dělat. V mém srdci se objevila sebekázeň a to se projevovalo i v mém chování. Nyní vím, že na všechno je určitý standard a že už nemohu dělat to, co mě uspokojí. Převzala jsem zodpovědnost za domácí práce a starost o rodinné příslušníky, protože to byla má zodpovědnost, abych plnila povinnosti.

Myslela jsem si, že nyní dokážu upřednostnit ostatní přede mnou, ale postupně jsem viděla, jak se cítím zahořklost a nervozitu; starala jsem se více o domácnost, vstála jsem dříve, abych uvařila manželovi, a starala jsem se více o naše děti, ale tak jsem se dusila. Chtěla jsem se vrátit ke svému původu.

Postupně jsem porozuměla z pohledu Fa, že mi chybí „laskavost“; neměla jsem to srdce, abych se starala o jiné lidi. To, čemu jsem porozuměla ze Zákona, jsem plnila skrze své činy, ale cokoli, co jsem udělala, jsem dělala pro sebe, protože se kultivuji a chci uspět v mé kultivaci. Ten základ je stále sobectví, proto stále hledám, abych se vrátila.

Začala jsem chápat laskavost a soucit, který nás Mistr učil. Je to bezpodmínečná forma dávání, nehledat nic na oplátku, přát si to nejlepší pro ostatní bez sobeckého záměru. To je přesně ta věc, které se mi nedostává.

Má rodina pro mě toho hodně udělala: dělali si starosti, když atmosféra a prostředí byly napjaté; převzali ten náklad, když jsem byla propuštěna z práce. Můj manžel vydržel obrovský tlak, když jsem byla donucena odejít z domova. Starala jsem se o ně, dávala jsem jim najevo můj zájem? Cítím se tak zahanbeně. Kultivovala jsem se tolik let a své připoutání k sobectví jsem si uvědomila až nyní.

Věřím v sílu soucitu. Nedokultivovala jsem se ještě na tuto úroveň, ale alespoň jsem si to teď uvědomila.

Čínská verze na: http://minghui.ca/mh/articles/2006/3/12/122653.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/3/26/71219p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.