Mistrovo milosrdenství (3. část)

Dafa mi dal kultivační schopnosti, abych mohla Mistrovi pomáhat při nápravě Zákona

Od praktikující Falun Dafa z pevninské Číny

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201208/2965.html
2. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201208/2966.html

Během mého zvyšování kultivací jsem zjistila, že pronásledování, které se ukazovalo ve formě pyramidy a bylo kontrolováno starými božstvy všech úrovní, existovalo i ve vyšších a mikroskopičtějších úrovních. Co jsem předtím vyčistila, byla jen malá část oblasti jedné větší pyramidy. Týkalo se to uspořádání v povrchových dimenzích, které přímo ovlivňovalo pronásledování. Jeho odstraněním bylo pronásledování odmítnuto.

Nakonec jsem zjistila, že v mikroskopičtějších dimenzích existuje ještě další uspořádání. Sloužilo však jen jakýsi druh náhrady, která mohla být aktivována, když se starým silám podařilo najít příčinu pro pronásledování. To pak mohlo klidně pokračovat. Z tohoto důvodu jsem při vysílání spravedlivých myšlenek čas od času vyrazila vzhůru do výšky skrz mnohé vrstvy vesmíru. Po proražení jedné vrstvy nebeského těla jsem vyrazila vzhůru skrz mnoho vrstev nebeského těla. Tak jsem se dostala až na nejvyšší místo vesmíru.

Při cíleném vysílání spravedlivých myšlenek na centrum zla v Pekingu jsem tam objevila zdroj zlých bytostí. Jednou jsem spatřila i obrovskou nestvůru, z jejíhož těla vycházely nesčetné trubky, které se rozpínaly všude po celém území Číny. V těchto trubkách pak byly transportovány zlé bytosti do všech koutů Číny. Nad tou nestvůrou sídlila stará božstva, která ji zásobila energií. Dále jsem u vládní čtvrti viděla velké doupě démonů, v jehož spodní oblasti byly rozvětveny další větší i menší kanály a ty byly napojeny přímo na peklo. Prohnilí duchové a jiné zlé bytosti tyto kanály používali, aby se dostali nahoru.

Při vysílání spravedlivých myšlenek na pracovní tábory jsem viděla, jaký gigantický systém staré síly pro toto pronásledování vytvořily. I on měl formu pyramidy. Na nejvyšším místě celého uspořádání se nacházela stará božstva, která kontrolovala božstva nejbližší nižší úrovně. Tak to šlo úroveň za úrovní, až k nízkým bytostem a prohnilým duchům. V každém pracovním táboře jsou ve spodní oblasti nesčetné kanály, které spojují tábor s peklem. Všechny pracovní tábory v celé zemi byly ještě jednou mezi sebou propojeny nesčetnými kanály. Vypadalo to velmi nesouměrně, jako rozvětvení stromu. Zlo v táboře tak z těchto kanálů dostávalo podporu a pomoc.

Během procesu vysílání jsem uviděla mnohé praktikující, kteří se na své cestě pohybovali směrem dolů k démonickému světu (jedna dimenze, nejenom jeden svět). Akceptovali tak několik uspořádání starých sil a musejí dnes čelit démonickému utrpení. Ve skutečnosti přijali mnoho uspořádání starých sil nejen v démonickém světě, ale na všech ostatních úrovních během jejich sestupu dolů.

Například, jeden praktikující, kterého jsem dobře znala, měl na cestě sestupu na jednu úroveň konflikty s ostatními spolupraktikujícími. Když se nacházel v démonickém světě, byla mu setnuta hlava, protože se provinil proti Fa onoho světa. Král oné úrovně, v současné době jeho spolupraktikující, ho tehdy zabil. Při dnešní kultivaci ale má ta jeho druhá strana pořád ještě myšlenku na pomstu. To se pak v lidském světě projeví následovně: On vykonal hodně práce pro nápravu Fa, ale nedbal o bezpečnost, protože nepochopil úplně principy Fa týkající se bezpečnosti. Mnozí spolupraktikující ho na to upozorňovali, ale on to nechtěl akceptovat. Na základě toho pak byli mnozí praktikující, kteří s ním bývali často pohromadě, jeden po druhém zatčeni. Nakonec byl zatčen i on. Pravým důvodem, jak jsem viděla, byla touha po pomstě té jeho druhé strany. Z pohledu jiné dimenze, on tak úmyslně předal spolupraktikující zlu.

Mé osobní pochopení: Svou lidskou stránkou nechtěl ten praktikující svým spolupraktikujícím úmyslně ublížit. Mnozí spolupraktikující viděli, že při práci nedbal o svou bezpečnost a tento stav trval několik let. Spolupraktikující ho na to stále upozorňovali, ale on se nedíval do svého nitra a nepoznal to. Naopak tvrdil, že ti kultivující nemají spravedlivé myšlenky. Tak nemohl poznat pravý důvod, že se v jiných dimenzích nechce vzdát své pomsty. Kdyby byl v kultivaci ochoten hledat uvnitř, byl by to slabé místo ve své kultivaci objevil a mohl ho včas odmítnout. Tím by negoval uspořádání starých sil a nedošlo by tak k pronásledování spolupraktikujících ani jeho.

Zde bych chtěla praktikujícím připomenout, že kultivace je vážná věc. Měli bychom si vzít veškeré nedostatky v kultivaci na mušku a zavčasu je napravit.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/30/259514.html
Německá verze: http://de.minghui.org/artikel/69931.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.