Dětské obličeje vypovídají (3. část)

Od I Ťia-jena

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201111/2918.html
2. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201202/2936.html

Přijíždí-li dítě z pevninské Číny, často můžeme v jeho obličeji pozorovat výraz očekávání a zvědavost, což se někdy projevuje hodně nápadně. Sedmiletá čínská dívka Čching-čching přiletěla 27. ledna 2011 na Kennedyho letiště v New Yorku. V posledních třech letech se jí z obličeje vytratil úsměv i výraz dětské bezstarostnosti. Po přistání se jí najednou celý obličej rozzářil a začala se usmívat, jako kdyby veškerý smutek i starosti nechala za sebou. Ve tváři se jí zračil jen pocit osvobození.

Komunistická strana Číny nechala v roce 2008 kvůli pořádání olympijských her zatknout mnoho praktikujících Falun Gongu. Pan Niou Ťin-pching, otec malé Čching-čching, i paní Čang Lien-jing, její matka, byli 20. dubna zatčeni. Malá dívenka hledala tehdy ochranu v blízkosti své matky, a tak musela celou brutální agresi zažít z bezprostřední blízkosti.

Policisté z národní bezpečnosti začali její matku zezadu škrtit, až se jí hlava podivně zkroutila. Deštník i taška s nákupem padly na zem a potraviny se vysypaly na chodník, který se pokryl rozbitými vejci. Nakonec policisté hodili její matce přes hlavu černý pytel a odvezli ji.

Čching-čching při tom utrpěla traumatický šok a v noci ji pronásledovaly úzkostné stavy. Její hlasité výkřiky bylo slyšet daleko. Od tohoto brutálního zážitku pak už mluvila jen potichu a úsměv jí z obličeje zcela zmizel. Její rodiče byli ve vězení a o ni se starali příbuzní. Pořád dokola se jich ptala: „Kdy se vrátí tatínek a maminka?“ Ve školce se rozplakala pokaždé, když ostatní děti vyzvedali jejich rodiče.

Později se díky šťastným okolnostem podařilo této rodině opustit pevninskou Čínu a vystěhovat se do Ameriky. Zářivý úsměv na tváři malé Čching-čching pak prozradil všechno. Tak šťastnou ji její matka už dlouho neviděla.

Malá Čching-čching se dostala ze spárů čínských komunistů a překonala svůj smutek i zoufalství

Fa Tu a Liou Siao-tchien rovněž opustili pevninskou Čínu. Ti ale působili už dřív celkem vyrovnaně a klidně. Lidem v mnoha zemích vyprávěli o tragickém osudu svých rodin a odhalovali lži a krutost Komunistické strany Číny.

Fa Tu bylo pouhých osm měsíců, když ztratila svého milovaného otce, protože nebyl ochoten vzdát se víry v „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“. Fa Tu a její matka navštívily v minulosti několik desítek zemí a všude objasňovaly lidem pravé skutečnosti o pronásledování Falun Gongu. Ve Švýcarsku u čínského velvyslanectví si to Fa Tu namířila rovnou ke švýcarské stráži, v rukou držela obrázek svého otce a řekla: „To je můj táta.“ Strážný se na ni zpočátku díval nechápavě, poté mlčky kývnul. Vážný výraz v obličeji Fa Tu zanechal na všech přítomných hluboký dojem a donutil je k zamyšlení.

Liou Siao-tchienovi se podařilo uprchnout do Dánska poté, co Komunistická strana Číny zavraždila jeho rodiče. Na Královském novém tržišti v Kopenhagenu se 11. července 2009 shromáždilo mnoho praktikujících z Norska, Švédska a Dánska, aby uspořádali demonstraci na téma: „Toto pronásledování může skončit jen rozpuštěním Komunistické strany Číny.“ Liou Siao-tchien tehdy řekl: „Moji rodiče se nevzdali praktikování Falun Gongu, a proto byli zatčeni policií. Po pouhých pěti měsících ve vězení oba zemřeli. Takovýchto případů je od roku 1999 příliš mnoho. Tak jako já i ostatní postižené děti ztrácejí své známé prostředí i šanci na vzdělání. Naši rodiče nejsou ochotni vzdát se své víry v Pravdivost, Soucit a Snášenlivost, a proto jsou pronásledováni, uvězněni nebo vyhnáni. Tímto apeluji na všechny dobré lidi, aby společně s námi ukončili pronásledování. Dejte těm dětem šanci, aby mohly vyrůstat v milované rodině!“ V obličeji Liou Siao-tchiena se odrážel smutek i zlost. Zlost namířená proti komunistické straně, která žene Čínu do záhuby a mnoho dobrých lidí posílá na smrt.

Fa Tu ukazuje fotografii svého umučeného otce

Liou Siao-tchien při rozhovoru v Kopenhagenu

Jsou však i děti jiných národností, které se také obracejí proti komunistické straně, i když nezažily pronásledování. Například Katharina, dívka ze Švýcarska, začala se svou matkou praktikovat Falun Gong už ve svých dvou letech. Umí nazpaměť více než třicet básní ze sbírky Chung Jin (Li Hongzhi) v čínštině i v němčině. Doposud se jí nesplnilo její největší přání, aby skončilo pronásledování Falun Gongu. Proto se ve Švýcarsku, České republice, Irsku, Belgii, Rakousku a v Německu zúčastňovala se svou matkou akcí na objasňování pozadí pronásledování. Na fotografii jí bylo šest let. Výraz v její nevinné tváři by mohl znamenat: „Ukončete pronásledování!“

Večer 22. července 2010 se před Památníkem Abrahama Lincolna ve Washingtonu, D. C. shromáždilo více než 1 000 praktikujících Dafa. Svíčkami vytvořili nápis „Falun Dafa“. Vyjádřili tak zármutek nad násilnými úmrtími praktikujících v pevninské Číně. Současně demonstrovali za ukončení pronásledování. Tichá demonstrace se svíčkami ukázala mírumilovnost a moudrost praktikujících Falun Dafa. Pravdu o pronásledování se tak mohlo dozvědět ještě více podvedených Číňanů i ostatních lidí. Poklidná a spirituální atmosféra přiměla mnohé turisty k zastavení se. Jemným světlem svíčky ozářené dětské obličeje prozrazovaly jejich rozhodnost postavit se tomuto pronásledování.

Katharina na poklidné demonstraci

Chlapec při demonstraci ve Washingtonu, D. C.

Těchto akcí se účastní děti z celého světa. Hovoří různými jazyky, ale v jejich tvářích se dá dobře číst. Obličej desetileté Leony při slavnostním průvodu v Göteborgu vyjadřoval poselství, že „Falun Dafa je dobrý“. A je mnoho takových dětí, které dokáží oním zářícím výrazem dojmout ostatní lidi.

17. července 2009 se ve Washingtonu, D. C. shromáždilo 2 500 praktikujících Falun Dafa z celého světa. Konal se tam slavnostní průvod a praktikující žádali ukončení pronásledování. Zúčastnilo se ho i mnoho dětí s rodiči. Tyto děti také praktikují a jsou zdravé a šťastné. Jejich zářící a rozradostněné obličeje přitahovaly velkou pozornost. V jejich očích bylo možné číst poselství: „Svět potřebuje Pravdivost, Soucit a Snášenlivost.“

13. květen se slaví jako Mezinárodní den Falun Dafa. V tento den se ve tvářích všech malých učedníků na celém světě zračí zářící radost. Jejich drobné tváře šíří svaté záření a vděčnost Mistrovi Li, že lidstvu předal Dafa a tím lidem umožnil zlepšit se na těle i na duchu.

Desetiletá Leona na slavnostním průvodu

Karen (uprostřed) a Tim (vlevo) na slavnostním průvodu

Malí učedníci Dafa v korejské škole Ming-chuej oslavují Mezinárodní den Falun Dafa

Dívat se do rozličných dětských obličejů se podobá okouzlující cestě. Na počátku jsem měl v úmyslu napsat jen krátký článek o Weng Tching a jejím zářícím obličeji. Během sbírání informací jsem ale objevil jiné děti. Jenomže v jejich tvářích se odrážel smutek a neštěstí. Chtěl jsem tedy napsat o dětech, které zažily těžké utrpení, tak jako Chuang Jing. Nejdříve jsem si myslel, že tohle je pro lidi důležité, ale později jsem objevil děti jako je Katharina. Jejich obličeje totiž pomáhají tento smutek zahnat. Nakonec jsem se vrátil k těm rozzářeným dětským tvářičkám, jaké má třeba Leona. Cestu celého mého příběhu od radosti k neštěstí a zase zpátky k radosti řídila jakási nepopsatelná síla.

To, co se odráží v dětských tvářích, je nefalšované a skutečné. Je to jako okno, kterým se můžete podívat dítěti přímo do srdce. Můžeme v nich ale vidět i svět, ve kterém žijeme. Díky dětem jako je Weng Tching je možné spatřit naději pro náš svět: je to Falun Gong, také nazývaný Falun Dafa, který v květnu roku 1992 zveřejnil pan Li Chung-č'. Základní principy Falun Gongu vycházejí z Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Kultivační zkušenosti více než 100 milionů lidí potvrdily, že Falun Dafa je velký ortodoxní Dafa. Opravdové kultivující vede k vysokým úrovním, ale působí i nadmíru pozitivně na společnost, na zlepšování zdraví i zvyšování morálky.

Ve tvářích dětí jako je Chuang Jing je možné spatřit zlou stránku našeho světa. Skutečnost, že se chce více než 100 milionů praktikujících Falun Gongu zlepšit, nahání Komunistické straně Číny strach. Její moc totiž spočívá na lžích a násilí. 20. července 1999 odstartovala proti Falun Gongu brutální pronásledování. Podle neúplné statistiky bylo od té doby v rámci pronásledování zavražděno více než 3 400 praktikujících. Mnoho milionů Číňanů – rodinní příslušníci, přátelé a kolegové museli snášet velké utrpení, včetně vymývání mozku.

Díky dětem jako je Katharina objevujeme pozitivní sílu, která je schopná zahnat zlo. Praktikující Falun Gongu na celém světě vytrvale objasňují pravdu o pronásledování. S neúnavnou trpělivostí a rozhodností odhalují zločiny Komunistické strany Číny. Jejich cílem je, aby pronásledování už konečně skončilo. Toto vysvětlování otřásá komunistickou stranou od základu a přispívá k tomu, že se pravdu o Falun Gongu dozvídá čím dál víc lidí. Každý den zažíváme, že se lidé z celého srdce zasazují za ukončení pronásledování. Jsou stateční a velkolepí.

Díky dětem jako je Leona je možné sledovat, jak rychle se dobro na našem světě šíří. Mnoho lidí objevuje jedinečnost Falun Dafa a vidí milosrdenství praktikujících. Lidé začínají také sami praktikovat. V současnosti je Falun Dafa rozšířen ve více než 110 zemích. Kniha Zhuan Falun od pana Li Hongzhi byla přeložena do více než 30 jazyků. Falun Dafa dostává od různých vlád, parlamentů a organizací pochvalu a uznání. Existuje více než 3 000 usnesení parlamentů, která podporují Falun Gong. Falun Gong přináší lidem štěstí a naději nejen v dnešní době, ale platí to i pro budoucnost.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/20/237696.html
Německá verze: http://de.minghui.org/artikel/64444.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.