Česká republika/Praha: Senátní výbor vyzval čínský režim k ukončení potlačování Falun Gongu

Senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 23. května 2012 jednohlasně přijal rezoluci, kterou vyzývá režim Čínské lidové republiky k ukončení represí proti následovníkům duchovní praxe Falun Gong.

Výbor čítá devět senátorů, z nichž se zasedání účastnilo celkem pět z nich.

Na jednání o přijetí rezoluce vystoupili tři pozvaní hosté. K členům výboru promluvili: Jakub Šmíd, člen syndikátu novinářů, který dlouhodobě sleduje situaci lidských práv v Čínské lidové republice; Marko Radovanović, člen Skupiny pro mezinárodní otázky patřící k mezinárodní lidsko-právní organizaci Amnesty International; Čao Jü Ťin, která momentálně žije ve Finsku a bojuje za propuštění své nespravedlivě vězněné matky z čínského vězení.

Čínská občanka Čao Jü Ťin a člen syndikátu novinářů Jakub Šmíd (Michal Kos/Televize NTD)

„Jedním z důvodů, proč si myslím, že by měl výbor tuto rezoluci schválit, je postoj sedmdesáti tisíc českých občanů, kteří podepsali petici za ukončení perzekucí namířených proti Falun Gongu. Mezi signatáře patří například rektoři některých vysokých škol, zástupci měst, významné osobnosti z oblasti kultury a řada současných i bývalých členů vlády, poslanci i senátoři,“ uvedl Jakub Šmíd.

Marko Radovanović, člen Skupiny pro mezinárodní otázky patřící k mezinárodní lidsko-právní organizaci Amnesty International (Michal Kos/Televize NTD)

„Amnesty International dostává neustále množství informací o případech pronásledování následovníků Falun Gongu. Podle našich informací se jedná o politicky motivované represe. Následovníky Falun Gongu považujeme za vězně svědomí a požadujeme jejich propuštění,“ uvedl Marko Radovanović.

„Moje matka byla ve vězení často zavřena v temné, malé cele nebo bita spoluvězni na příkaz dozorců. V roce 2003 byla moje matka znovu zatčena a uvězněna v pracovním táboru Š'-pa-li-che. Tam se stala svědkem toho, jak paní Kuej-lan Sun zemřela na následky mučení metodou ‚svěrací kazajky‘,“ řekla paní Čao Jü Ťin.

Senátor Jaromír Jermář (vpravo) (Michal Kos/Televize NTD)

Paní Čao Jü Ťin rovněž výboru vyjádřila poděkování za jednání o rezoluci. „Věřím, že pokud Senát Parlamentu České republiky tento spravedlivý čin uskuteční, přinese to České republice perspektivní budoucnost. Také věřím, že Česká republika, která má hlubší porozumění pro oběti totalitních režimů než západní evropské země, by se vydáním této rezoluce stala v Evropě morálním vzorem,“ uvedla na zasedání výboru Čao Jü Ťin.

Po ukončení proslovů a rozpravě vyzval předseda Výboru senátor Jaromír Jermář přítomné senátory k hlasování o přijetí rezoluce. Všech pět přítomných senátorů hlasovalo kladně.

„Výbor tímto vyzývá Čínskou lidovou republiku, aby zrušila zákaz praktikování metody Falun Gong ze dne 20. července 1999 a zrušila Úřad 610 [který řídí represe Falun Gongu]. V této souvislosti aby rovněž zastavila politicky motivované pronásledování a mučení praktikujících metody Falun Gong, propustila z čínských věznic všechny praktikující metody Falun Gong, kteří jsou považováni za vězně svědomí,“ uvedl senátor Jermář.

Senátor Václav Homolka (Michal Kos/Televize NTD)

Výbor chce mimo jiné schválenou rezolucí podpořit úsilí čínského premiéra Wen Ťia-paa, který se zasazuje za ukončení perzekucí praktikujících Falun Gongu a jejich odškodnění. Rezoluce není vnímána jako útok nebo kritika čínského režimu, ale spíše forma vyjádření podpory pozitivních změn v Čínské lidové republice, které pomohou zlepšit sociální i ekonomickou situaci v zemi. Na represe následovníků Falun Gongu vynakládá čínský režim astronomické sumy peněz a popuzuje jimi proti sobě nemalé procento čínských obyvatel. Ukončení represí a postavení viníků před spravedlnost by mohlo změnit postoj občanů vůči vládě, která takové kroky zrealizuje.


Čínská občanka Čao Jü Ťin (Michal Kos/Televize NTD)

Usnesení senátní komise bude nyní zasláno předsedovi Senátu Parlamentu České republiky, Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR, vládě České republiky, prezidentovi České republiky a velvyslanci Čínské lidové republiky v České republice.

Členové senátu již v minulosti podpořili aktivity za ukončení násilných represí v Čínské lidové republice. Pod záštitou senátora Jaromíra Štětiny proběhl v Senátu PČR křest knihy čínského advokáta Kao Č'-šenga nazvané Za Čínu spravedlivější. Pod záštitou místopředsedkyně senátu Aleny Palečkové se konal v hlavním sále Senátu PČR dobročinný koncert na podporu právníka Kao Č'-šenga a pronásledovaných praktikujících metody Falun Gong. Probíhá také současná výstava obrazů „Neochvějná statečnost“, namalovaných čínskými umělci, pronásledovanými kvůli svojí víře v morální principy Falun Gongu.

Zdroj: http://www.velkaepocha.sk/2012052419575/CR-Senatni-vybor-vyzval-Cinsky-rezim-k-ukonceni-potlacovani-Falun-Gongu.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.