Pozvánka na akci „Zámky bezpráví“

Srdečně Vás zveme na akci nazvanou „Zámky bezpráví“, která se koná na Mezinárodní den Falun Dafa, 13. května, od 15.00 do 16.00 hodin na Staroměstském náměstí v Praze. Jedná se o happening, kde budou symbolicky odemčeny zámky, které udržují v chodu pronásledování meditační praxe Falun Gong v Číně. Těmito zámky jsou kromě propagandy a brutality režimu v Číně také lhostejnost lidí na Západě, nevědomé šíření propagandy některými západními médii nebo v neposlední řadě ekonomické zájmy, které ve vládních kruzích silně převažují nad zájmy o lidská práva.

Lidé věnující se praxi Falun Gong jsou v Číně od roku 1999 obtěžováni, očerňováni v médiích, zatýkáni a vězněni v pracovních táborech, detenčních centrech nebo střediscích pro „vymývání mozků“. Denně tam musejí snášet kruté fyzické i psychické mučení. Jak potvrdilo nezávislé vyšetřování kanadských právníků Davida Kilgoura a Davida Matase, tisíce z nich se ve věznicích staly nedobrovolnými dárci životně důležitých orgánů.

Do dnešního dne bylo Zvláštní skupinou Spojených národů pro lidská práva praktikujících Falun Gongu zdokumentováno více než 40 000 případů mučení a více než 3 500 případů umučení následovníků Falun Gongu v čínských věznicích. Nejmladší oběti bylo 8 měsíců, nejstarší více než 80 let.

Falun Gong (neboli Falun Dafa) je metoda na zušlechťování těla a mysli. Je zakořeněna v prastaré čínské kultuře a vychází z tradičních duchovních nauk buddhovské školy. Skládá se z pěti meditačních cvičení a učení, které zdůrazňuje principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.