Příběhy z dávných časů: Neohrožená dcera Tchi-jing

Neohrožená dcera Tchi-jing, která zachránila svého otce

Na počátku čínské dynastie Chan bylo tělesné mučení zakotveno v právním systému jako forma trestu, která pocházela z předešlé dynastie Čchin. Za vlády této dynastie bylo rozsáhle používáno mučení, jako amputace nosu, uší a končetin či vypálení znamení zločincům přímo do obličeje. Přesto byly tyto formy trestu úřady i za dynastie Chan stále považovány za přiměřené. Císař Wen z dynastie Chan zrušil tyto nelidské a brutální praktiky jen díky jedné mladé a odvážné ženě.

Tchi-jing Čchun-jü byla nejmladší z pěti dcer. Její otec pracoval nejdříve jako prostý úředník a po ukončení studia medicíny pracoval u známého lékaře. Měl velmi dobré výsledky a dostalo se mu velkého respektu. Lidé z celého okolí stáli ve frontě na jeho léčbu. Jednou se mu ale nepodařilo zachránit život milované manželce jednoho zámožného a vlivného muže. Tento zoufalý muž pocítil obrovskou zášť a otce Tchi-jing zažaloval u místních úřadů. Nařkl ho, že příčinou úmrtí jeho ženy byly léky, které jí naordinoval. Zanedlouho byl otec Tchi-jing bez jakéhokoliv vyšetřování odsouzen. K výkonu trestu měl být převezen do hlavního města.

Při pohledu na svých pět plačících dcer přes mříže vězení nemohl otec Tchi-jing potlačit rozčarování a tiše si povzdychl: „Odvezou mě k výkonu trestu do hlavního města a žádná žena mě tam nemůže doprovázet. Kéž bych měl aspoň jednoho syna!“

Tchi-jing to uslyšela a umínila si, že svého otce zachrání. Po celou cestu do hlavního města doprovázela vězeňský transport svého otce a pečovala o celou skupinu. Císaři Wenovi poslala prosebný dopis a sama se vydala do rukou palácové stráže.

V dopise stálo: „Můj otec plnil jako úředník věrně své povinnosti a jako lékař zachránil mnoho životů. Nyní má být na základě falešných obvinění potrestán mučením. Pokud bude z muže učiněn mrzák, stane se navždy invalidou, i když se později prokáže jeho nevina. Jeho utrpení už nebude možné nikdy zvrátit. Slyšela jsem, že syn může v trestu zastoupit svého otce a být potrestán za něho. Já jsem jeho dcera a jsem připravena vzít vinu svého otce na sebe a sloužit až do konce svého života jako otrokyně. Prosím jen o jedno, aby byl můj otec ušetřen tělesného trestu a byla mu tak dána šance na nový začátek.“

Císař Wen byl žádostí Tchi-jing hluboce dojat a současně nadšen její obrovskou odvahou. Udělil milost nejen jí a jejímu otci, ale navíc zrušil kruté tělesné tresty.

Příběh o Tchi-jing a o tom, jak zachránila svého otce, se vyprávěl po celé Číně a jeden historik kdysi řekl: „Mít hodně synů je užitečné, ale kdybych tak měl jedinou dceru jako byla Tchi-jing!“

Zdroj: http://www.epochtimes.de/838912_tiying-die-furchtlose-tochter.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/201112/61554.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.