Evropská Fa konference pro výměnu zkušeností 2011: Návrat do nejlepšího kultivačního stavu (2. část)

Od praktikující Falun Dafa z Velké Británie

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/201112/2922.html

Objasňování pravdy

Poté, co jsem si ujasnila rozdíl mezi kultivací ve Falun Dafa a starou kultivační cestou, uvědomila jsem si, že protože staré síly schválně používají zlou stranu, aby lidi změnily k horšímu a testovaly tak učedníky Falun Dafa, má to za následek to, že charakter běžných lidí neustále upadá. Mnoho lidí nemá k Dafa kladný postoj a čelí zničení. Proto jsou opravdu pronásledováni, a nejvíce zasažení jsou Číňané. Proto je duševní a psychologické pronásledování jádrem perzekuce. Při objasňování pravdy nestačí mluvit o fyzickém pronásledování. Musíme hovořit o duševním a psychologickém pronásledování.

Lidé se často ptají: „Proč je Falun Gong pronásledovaný?“ Uvědomila jsem si, že jádrem této otázky jsou principy Falun Dafa (Pravdivost, Soucit, Snášenlivost) a filozofie boje Komunistické strany Číny. Jsou to dvě rozdílná duchovní přesvědčení. Kromě toho diktatura a tyranie Komunistické strany Číny neumožňují lidem mít odlišné názory a hlasy.

Pokud není člověk Číňan, jdu přímo k těmto dvěma bodům, které jsem zmínila výše. Ve většině případů to zabere tři až pět vět, než pochopí důvody, protože hodně lidí, kteří žijí v západní společnosti, ví, že lidská práva v Číně neexistují. Nemají Komunistickou stranu Číny rádi. Pokud je dost času, říkám jim o tom, jak se Falun Gong za sedm let rozšířil ústně a že počet praktikujících Falun Gongu převýšil počet členů strany. Komunistická strana Číny se bojí, že ztratí kontrolu, ten zlý vůdce žárlil a byly tam i jiné důvody. U Číňanů, hlavně u těch z pevninské Číny, začnu z úhlu vážení si života, lidských práv a o propagandě Komunistické strany Číny. Teprve pak zmíním ty dva uvedené body.

Lekce

Jednoho dne loni v létě jsem uslyšela hlas, jak ke mně mluví: „Je na čase, abys odešla.“ Když jsem to uslyšela, trochu mě to šokovalo a myslela jsem si, že to není pravda. Pak jsem měla na vteřinu či dvě prázdnou mysl, než jsem si vzpomněla na slova Mistra o spolupráci a o tom, jak mají praktikující pracovat společně. Řekla jsem si: „Ne, tento hlas je nachystán starými silami a není to to, co chce můj Mistr.“ Potom jsem s tím už nic nedělala a za pár dní na to skoro zapomněla.

O pár dnů později jsem navštívila svou příbuznou a její rodinu. Tato paní je o generaci starší než já. Podle tradiční čínské kultury ji musím poslouchat. Během návštěvy se mnou mluvila hodně vážně a kladla mi na srdce, abych šla k právníkovi a sepsala poslední vůli. Řekla: „Pokud se ti něco stane, tvoje rodina bude mít pak problém dostat se k majetku“. Uvědomila jsem si, že její slova mohou mít souvislost s hlasem, který mi říkal, abych odešla. Zeptala jsem se sama sebe: „Měla bych udělat to, co mi řekla?“ Moje odpověď byla: „Ne, to je uspořádání starých sil.“ A zase jsem s tím nic neudělala.

Jednou, když jsem šla po ulici, přišla mi na mysl myšlenka: „Podívej se na ty lidi, zdá se, že si život pěkně užívají. Já odsud stejně odcházím.“ Potom jsem měla sen: Držela jsem hůl, na které byly kusy černé hmoty. Řítilo se na mě rozběsněné zvíře. Byla jsem vyděšená a odhodila jsem klacek z ruky. To zvíře ho sebralo, otočilo se a odběhlo. Když jsem se vzbudila, uvědomila jsem si, že je to náznak od Mistra, který mi říká, že jen když se zbavím špatných věcí ve svém životě, budu v bezpečí. Také jsem si uvědomila, že ten sen se mi zdál proto, že když jsem slyšela hlas, jak mi říká, abych odešla, neřídila jsem se opravdu Mistrovými požadavky a nedívala jsem se dovnitř.

Mistr řekl:

„Pokud se jako žák [Dafa] neřídíte Mistrovými požadavky, rozhodně to není prostá věc. Staré síly pro všechny učedníky Dafa uspořádaly sestavu svých věcí, takže pokud se učedník Dafa neřídí Mistrovými požadavky, musí se řídit požadavky starých sil. Staré síly jsou v podstatě obří zkoušky a útrapy, které vás vždy doprovázejí a zaměřují se na to, jestli jsou učedníci Dafa v nápravě Fa schopni vykročit vpřed.“ („Mějte jasnou mysl“, neoficiální překlad)

Pospíšila jsem si a zadívala se dovnitř a našla jsem mnohá připoutání, včetně mentality soupeřivosti, slávu, být příliš zabraná do věcí, žádostivost a závist. Navíc jsem si každý den prodloužila čas na vysílání spravedlivých myšlenek, kdy to jen bylo možné, a odstraňovala jsem zlé faktory ve svém prostoru. Nakonec jsem tou zkouškou prošla.

Díky této zkušenosti jsem si uvědomila, že můj kultivační stav nebyl správný. Musím zesílit studium Zákona a upravit si ho. Začala jsem se učit Zhuan Falun nazpaměť a osvítila se k tomu, že když porovnám svůj současný stav s tím, jaká jsem byla předtím, je pravda, že moje pochopení a kultivační stav jsou jiné a jsou tam zlepšení. Ale měřítka určené v Zákonu jsou jiná. Proto nemohu porovnávat dnešní kultivační stav s tím předchozím. Měla bych porovnávat svůj kultivační stav s měřítky určenými v Zákonu v různých obdobích.

Použila jsem měřítka, která stanovil Mistr ve „Spravedlivé myšlenky a spravedlivé činy“, abych posoudila každičkou myšlenku a čin, a objevila jsem, že jsem měřítka nesplnila. Nejdu úplně po spravedlivé cestě, jsou tam odchylky. Jedním příkladem toho může být, že nejsem někdy pilná, protože mám připoutání k pohodlí. Tento špatný kultivační stav vede ke snížení výkonu v práci na Shen Yun a zachraňování bytostí.

Někteří praktikující říkají, že staré síly nemají právo nás zkoušet. Ano, souhlasím, ale když se dobře nečiníme, rovná se to tomu, jako bychom přijímali zkoušky, které nám staré síly připravily. Mistr na nás čeká, až se vzbudíme, abychom mohli potvrzovat Dafa se spravedlivými myšlenkami a činy, potvrzovat to, že staré síly nemají právo nás zkoušet a bránit nám v naplňování našeho poslání záchrany bytostí!

Nakonec se vzájemně povzbuďme připomínkou básně, kterou Mistr zveřejnil před devíti lety, abychom Mistra nezklamali a rychle se zlepšili, abychom mohli zachránit více bytostí!

Predurčené vzťahy sa vinú bezpočtom životov
Každý je spojený vláknom Dafa
Skrz utrpenia sa ukováva telo zo zlata
Prečo také pomalé a ležérne kroky?

(„Ťažká cesta k božstvu“, 30. května 2002)

Děkuji vám!


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.