Německo/Celle: Odsouzen za „špionážní činnost agenta“ proti Falun Gongu

Renate Lilge-Stodieck

Vrchní zemský soud v dolnosaském městě Celle vynesl 8. června 2011 rozsudek za špionážní činnost agenta v procesu proti 55letému čínskému lékaři Johnovi Čouovi, který má německou státní příslušnost.

MUDr. John Čou je dlouholetým praktikujícím Falun Gongu a v písemném prohlášení před soudem doznal, že posílal do Číny jednomu vysokému úředníkovi úřadu tajné služby - „Úřadu 610“ - e-mailem zprávy o německých praktikujících Falun Gongu a také jejich adresy. Dle jeho vyjádření se jednalo o stovky stran písemných zpráv o Falun Gongu.

Prokuratura už při zahájení procesu citovala v obžalovacím spise německou ochranu ústavy státu: „Čínská vláda poškodila pověst skupiny osob, které označila za největší nebezpečí pro svou moc s označením ‚pět jedů‘. Tyto lidi pronásleduje nejen v Číně, ale špehuje i ty, kteří žijí v Německu. To se týká především ze separatismu podezřelých Ujgurů a Tibeťanů, ale i stoupenců meditačního hnutí Falun Gong. Komunistická strana Číny považuje za nepřítele státu i členy demokratického hnutí a přímluvce státní suverenity Tchaj-wanu.“

Hodnocení

Bez vyslechnutí svědků – v celém procesu žádný svědek nevystoupil – začal poslední den jednání už se závěrečnou řečí. Prokuratura poukázala na tvrzení obžalovaného, že jednal z altruistických motivů, a přitom on sám tyto motivy pronásledoval. Dokazuje to například získání vstupního víza do Číny, které je jinak praktikujícím Falun Gongu zapovězeno.

Ve své obhajobě tvrdil, že jím předávané informace měly naopak čínským komunistům objasnit, že „krvavé potlačení Falun Gongu bylo chybou“ a že on, John Čou, chtěl svými „informacemi“ přispět k ukončení pronásledování. Ovšem dle zprávy v týdeníku „Spiegel“ z 28. června 2010 byl skutečně lapen čínskou tajnou službou pod hlavičkou takzvaného „výzkumného projektu“, který se vědecky zabýval meditací. Pro lékaře to mohl být docela lukrativní projekt.

Podle doby trvání i intenzity jeho činnosti v tajné službě se prokurátor podivil jeho poněkud absurdní „vlastní troufalosti a přeceňování sebe sama“.

Žalobce žádal odsouzení podle § 99 trestního zákoníku, ale současně se přimlouval za podmíněný trest jako varování.

Obhájce a bývalý ministr spravedlnosti Otto Schily ve své závěrečné řeči sledoval tu samou linii a obzvlášť zdůraznil těžké dětství svého mandanta, který vyrůstal v době komunistické kulturní revoluce. Zmínil se i o jeho integraci v Německu. Poté se připojil k závěrečné řeči prokuratury a poděkoval za férový proces, což nakonec učinil i obžalovaný.

Rozsudek

Soudci 1. senátu obrany státu Vrchního zemského soudu Celle dospěli 8. června 2011 k následujícímu rozsudku podle § 99 a § 59 německého trestního zákoníku:

„Obžalovaný je vinen ze špionážní činnosti pro cizí tajnou službu. Musí uhradit soudní výlohy a byla mu dána výstraha o uvalení peněžité pokuty s denním výměrem 150 eur po dobu 180 dnů. Usnesením soudu o zkušební době byla tato stanovena na dobu dvou let.

Povinností obžalovaného při podmínečném trestu je zaplacení částky ve výši 15 000 eur na konto Amnesty International.“

Zpráva ochrany ústavy státu 2009

Špionážní činnost Číny v Německu se týká nejen hospodářské špionáže, ale i špehování skupin osob, které údajně ohrožují udržení moci Komunistické strany Číny. V německé zprávě na ochranu ústavy 2009 mimo jiné stojí: „Zvláště zajímavé jsou především kontaktní osoby mající přístup k citlivým informacím a projevující zvýšené pochopení pro zájmy Lidové republiky i čerpající informace od jiných osob. Členové tajných služeb mají zájem na osobních vztazích, které rozvíjejí opakovanými setkáními, pozváním do restaurace, dárky i osobní oblibou a snaží se navazovat zdánlivě přátelské kontakty. V dlouhodobém procesu ‚vykultivují‘ zajímavé nositele vědomostí, kteří pak svým zdánlivým přátelům prokazují laskavost nebo vyzradí choulostivé informace.“

Stanovisko německé Asociace Falun Dafa

Předseda německé Asociace Falun Dafa Man-Jen Ng vyjádřil pro noviny The Epoch Times následující stanovisko: „Z pohledu praktikujících Falun Gongu je dobré, jak německé úřady proti špionovi zasáhly. Našly důkaz, že Komunistická strana Číny Falun Gong pronásleduje i v cizině. Jen se obávám, že John Čou není jediným špionem.

Zarmoucený jsem z toho, že jeho předávání jmen a informací čínské tajné službě mohlo vést v Číně k ještě cílenějšímu pronásledování praktikujících Falun Gongu a možná i k jejich úmrtí. I když tohle asi nechtěl a ani se to z Německa nedá prokázat.“

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/201106/58981.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.