6. Česko-slovenská Fa konference: Jak jsem se oženil aneb jak jako praktikující pohlížím na vztah mezi mužem a ženou

Od praktikujícího Falun Dafa z České republiky

Protože vidím, že mnoho praktikujících, zejména těch mladších, má partnery, ať už spolupraktikující, nebo z řad obyčejných lidí, chtěl bych se s vámi podělit o mou zkušenost se vztahem. Popisované věci se sice staly už před čtyřmi lety, ale přesto si myslím, že by mohly některým spolupraktikujícím pomoct.

Tak jako většina mladých lidí v dnešní společnosti, jsem i já chodil s přítelkyní a na sňatek jsem ani náhodou nepomýšlel. Ovlivněn běžnou lidskou společností jsem se domníval, že žít pospolu bez uzavření sňatku je normální a ani jsem se nad tím moc nepozastavoval. Náš vztah zahrnoval i sexuální styk.

V Zhuan Falunu se píše:

„Někteří lidé hodnotí sami sebe podle pokleslého morálního měřítka. Jakkoli se lidská morální měřítka pokřivila, základní povaha vesmíru zůstává stejná a je jediným měřítkem, které odlišuje dobré lidi od špatných. Jako praktikující se tedy člověk musí chovat tak, že se řídí spíše touto povahou vesmíru než měřítky obyčejných lidí.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Jen jediné měřítko rozhoduje, zda je člověk dobrý nebo špatný: je-li schopen být Pravdivý, Soucitný a Snášenlivý)

I já jsem byl stejný. Řídil jsem se pokleslým měřítkem nehodným učedníka Dafa, a nebýt Fa, ani bych si to neuvědomil. Pak jsem četl přednášku z Los Angeles z roku 2006, která na mě hluboce zapůsobila a šokovala mě, protože se tam o této věci hovořilo:

„Čo vidia staré sily a starý vesmír ako najvážnejšiu vec? Žiadostivosť, vo forme sexuálnej aktivity mimo manželstva. Toto je to, čo považujú za najvážnejšiu vec. V minulosti, len čo niekto porušil prikázanie v tomto ohľade, vyhodili ho z kláštora a jeho kultivácia sa úplne skončila. Takže ako sa na to bohovia pozerajú teraz? Viete čo povedali v proroctvách, ktoré zanechali? Predpovedali, že všetci učeníci Dafa, ktorí na konci zostanú, budú tí, ktorí si udržali svoju čistotu v súvislosti s týmto. Inými slovami, tieto veci sú pre nich mimoriadne vážne. Takže staré sily a všetci bohovia v tom vesmíre nebudú chrániť nikoho, kto porušuje tento zákaz, nikoho, kto sa v tomto ohľade nečiní dobre.

Takže na toto musíte dávať pozor, najmä mladší učeníci Dafa. Ak nie ste zosobášení, nesmiete sa zapojiť do sexuálnej aktivity a tí, čo sú zosobášení, by už vôbec nemali spraviť takú chybu, že budú mať mimomanželské vzťahy. Učeníci Dafa sa samozrejme môžu oženiť alebo vydať, zatiaľ čo sa kultivujú v bežnej spoločnosti. To nie je problém. Avšak nesmiete robiť chyby! Nesmiete dovoliť, aby faktory starých síl a zlé bytosti využili vaše medzery a prenasledovali vás až do bodu, že sa už nebudete môcť ďalej kultivovať. Potom stratíte svoju šancu.“

Otřesený tím, co náš Mistr řekl, jsem se rozhodl, že tyto špatné věci už dělat nechci a nechci hromadit takové množství karmy ani sobě ani své partnerce. Do té doby jsem špatné věci v tomto ohledu dělal, protože jsem nevěděl, že je to špatné, ale poté, co jsem se dozvěděl, že je to pro učedníka Dafa nesprávné, jak bych v tom mohl pokračovat? Pak jsem narazil v přednášce z New Yorku z roku 2003 na odpověď Mistra, kterého se někdo ptal na milostný poměr mezi dvěma praktikujícími:

„Věci, které někteří lidé udělali, je dělají nehodnými dokonce titulu ‚učedník Dafa‘. Nezaslouží si být ani nazýváni ‚lidskými bytostmi‘, ale přesto se nazývají ‚učedníky Dafa‘?! Někdy, když vidím věci, které děláte, skutečně cítím bolest. Kdybych to však s vámi měl skutečně vzdát, také bych skutečně cítil bolest. Skutečně se vás takto nechci vzdát. Ale jak se může stát, že snaha o zlepšení je natolik vzdálená vaší mysli! Jak se může stát, že čestné chování je tak vzdálené vaší mysli!“

Během pár dnů jsem se proto rozhodl. Přemýšlel jsem o svém vztahu. Byl jsem v něm spokojený? Byl. Toužil jsem po někom jiném? Netoužil. Tak proč bych si tedy neměl svou přítelkyni vzít? Období prvních velkých lásek a zklamání jsem měl za sebou a dokázal jsem uvažovat racionálně. A tak jsem ji požádal o ruku. Bez problémů souhlasila. Protože jsme ale pracovali daleko od sebe a chtěli jet do Afriky, dohodli jsme se, že to nebude hned, ale až za osm měsíců.

Zařekl jsem se tedy, že spolu nebudeme sexuálně žít až do svatby a ona s tím souhlasila. Když jsem jí vysvětlil důvody, pochopila. Větší část té doby jsme byli od sebe, protože každý z nás pracoval na jiném místě a jediný čas, který jsme spolu strávili intenzivně, byly tři měsíce v africké Tanzanii.

Protože hodnoty na africkém venkově jsou odlišné od těch našich a vnější lákadla jsou minimální, bylo to i snazší. Díky pravidelnému studiu Fa jsem měl klidnou mysl a na ty věci nemyslel, takže na ně ani ona nemyslela. Občas jsme si večer, když se setmělo, vyšli před barák, abychom se objali, chytli za ruce nebo dali pusu, protože tyhle věci se tam na veřejnosti neukazují, ale to bylo všechno.

Náš drahý Mistr na vyučování Fa v Austrálii v roce 1999 řekl:

„Vy jste ti nejúžasnější Bohové budoucnosti, příkladné vzory nového vesmíru a nadějí lidstva pro budoucnost. V žádném případě nepřestaňte dělat věci běžných lidí poté, co se začnete učit Fa. [Na druhou stranu], co se týká věcí, které Dafa nedovoluje, když je neděláte, ukazuje to, že váš stupeň pochopení je dobrý.“

Když se člověk podívá nazpět do minulosti, předmanželský styk byl naprosté tabu a to platilo pro všechny kultury na celé zemi, protože to jsou univerzální hodnoty předané Bohy. Jak se ale společnost neustále kazí a klesá hlouběji do morální propasti, tyto hodnoty se neuznávají a plive se na ně. Lidé argumentují tím, že: „My se máme rádi i bez svatby, tak na co se brát? Je to jen formalita.“

To jsou názory obyčejných lidí. My jsme ale kultivující a držíme se vyšších standardů. Manželství je posvátný svazek, který vyžaduje úctu a zodpovědnost k tomu druhému. Není to o zamilovanosti nebo romantice. Pro nás kultivující je to také karmický vztah s tou druhou osobou.

Mít milostný poměr mimo manželství je obrovským hříchem, který jde proti principům Dafa a pokud jsou dva lidé spolu a rozumí si, měli by být k Dafa zodpovědní a rozhodnout se k sňatku nebo se rozejít. Proto bych chtěl všem praktikujícím ve vztahu položit na srdce, aby tuto věc nebrali na lehkou váhu. „Kultivace je vážná věc,“ praví často Učitel a my se musíme řídit principy Dafa a ne tím, co se odehrává a co je normální v dnešní společnosti. My se odsud chceme přeci povznést.

Na závěr bych citoval našeho Mistra, který v přednášce z Los Angeles z roku 2006 praví:

„To, čo ľudská spoločnosť vychvaľuje, nemusí byť vždy dobré a to, čo ľudské bytosti vychvaľujú, nemusí byť vždy prípustné pre Bohov.“

Toto sdílení je jen mým pochopením na současné úrovni. Poukažte prosím na jakékoliv nesrovnalosti.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.