Itálie/Řím: Praktikující Falun Dafa v Římě zorganizovali shromáždění a slavnostní průvod

13. listopadu 2010 se sešlo asi tisíc praktikujících Falun Dafa na shromáždění a slavnostním průvodu v Římě, hlavním městě Itálie. Ukázali lidem nejen krásu Dafa, ale současně vyjádřili také protest proti pronásledování Falun Dafa Komunistickou stranou Číny. Tomuto shromáždění poslali podpůrné dopisy i někteří poslanci Evropského parlamentu. Podpůrné dopisy zaslali také úředníci a prezident provincie Řím. Někteří politici a zástupci nestátních organizací se na shromáždění dostavili osobně a projevili respekt vůči praktikujícím Falun Dafa. Poděkovali jim za snahu, kterou již celá léta pro tuto víru dokazují.

 
Evropský Tchien-kuo Marching Band pochodoval kolem Památníku Viktoria Emanuela II.

 
Průvod na Navonském náměstí

 
Tchien-kuo Marching Band v centru města

Průvod dojímal diváky

V 14.30 hodin se průvod praktikujících Falun Dafa na náměstí Piazza della Bocca della Verità dal do pohybu. Evropský Tchien-kuo Marching Band celý průvod vedl. Pak následovali praktikující ve žlutých cvičebních oblecích a předváděli cvičení. Osm dívek v šatech nebeských krásek tančilo za doprovodu hudební skladby „Falun Dafa je dobrý“. Tento tanec upoutával velkou pozornost diváků. Několik stovek praktikujících neslo transparenty a informační tabule s nápisy popisujícími brutální pronásledování Falun Dafa Komunistickou stranou Číny.

 
Pan Ciprian, farář z Rumunska

Jedním z diváků byl i pan Ciprian, farář. Pozorně sledoval celý průvod. Pochází z Rumunska a v Římě studuje teologii. Ví moc dobře, jak komunistická strana v Rumunsku také pronásledovala všechny ty, kteří měli jiný názor. Řekl: „Lidé mají právo na kultivaci Falun Dafa, ale jsou kvůli tomu pronásledováni, a to je opravdu velmi špatné. Duch lidí zůstane navždy svobodný.“

Jeden profesor z univerzity v Římě prozradil, že ho velmi dojímá krása průvodu i jeho pokojný průběh. Ukázal letáček o Falun Dafa, který držel v ruce, a řekl, že nedovede pochopit, proč je něco tak krásného takovým brutálním způsobem pronásledováno.

Někteří lidé se praktikujících ptali, kde se dají koupit šály, trička a cvičební obleky s emblémy Falun Dafa a také, kde se mohou naučit cvičení Falun Dafa.

Podpora od politiků

Předseda Výboru pro zahraniční záležitosti v Evropském parlamentu a čtyři poslanci Evropského parlamentu poslali podpůrné dopisy. Známý italský politik a několik zástupců nevládních organizací měli na shromáždění projev.

Pan Gabriele Albertini je v Evropském parlamentu předsedou Výboru pro zahraniční záležitosti. Ve svém podpůrném dopisu vyjádřil, že Evropská unie věnuje pronásledování Falun Dafa a mučení praktikujících neustále pozornost. Zvláštní podporu vyjádřil vyšetřování loupeží orgánů praktikujícím Falun Dafa zaživa a vyšetřování obchodů s těmito orgány. Pan Gabriele Albertini tak vyjádřil zcela jasně svou podporu praktikujícím Falun Dafa. Napsal: „Oni [praktikující Falun Dafa] věří v tuto tradiční duchovní kultivační metodu a jsou už jedenáct let za to krutě pronásledováni. Proto s nimi soucítím a budu věnovat svou pozornost pronásledování praktikujících Falun Dafa v Číně.“

Pan Nicolas Zingaretti je prezidentem provincie Řím. Ve svém podpůrném dopise napsal: „Je velmi důležité a potřebné odhalovat veškerá pronásledování, která jsou na lidstvu páchána. Provincie Řím takováto odhalování podporuje. Pozorně vaše představení sleduji a jsem hrdý na to, že Řím smí přijmout praktikující Falun Dafa z celé Evropy… Je důležité, aby se takováto shromáždění konala častěji, aby na sebe upoutala více pozornosti od lidí. Provincie Řím vám ráda poskytne největší podporu.“

Pan Vincenzo Lovine, poslanec Evropského parlamentu, se nemohl osobně zúčastnit. Ve svém podpůrném dopise napsal: „Pronásledování praktikujících Falun Dafa v Číně je otřesné a není možné ho akceptovat. Naším úkolem je toto brutální a odporné pronásledování intenzivně odhalovat. Nesmíme mlčet a být neteční. Jediná metoda, jak tyto lidi zachránit, je tyto zločiny odhalovat. Měli bychom informovat ještě více lidí, aby ještě více lidí mohlo něco učinit, a to především v Evropě a v Itálii.“ Dále napsal, že považuje aktivity organizované Asociací Falun Dafa v Itálii za významné.

Pan Oreste Rossi, europoslanec, napsal: „Praktikující Falun Dafa praktikují kultivační cestu s principy Pravdivostí, Soucitem a Snášenlivostí, a nemají být považováni za nějaké nebezpečí. Jejich pronásledování a násilí na nich páchané je absurdní.“ Doufá, že poselství praktikujících Falun Dafa nebude jen předáno různým vládám a parlamentům, ale že se dostane mezi lidi v mezinárodním společenství. „Měli bychom se neúnavně snažit o dodržování lidských práv a svobody,“ napsal.

Paní Debora Serracchiani, poslankyně Evropského parlamentu, napsala: „Jsem velmi smutná z pronásledování čínských praktikujících Falun Dafa. Praktikují tradiční kultivační cestu, ale jsou za to Komunistickou stranou Číny pronásledováni, a tím jsou jim odpírána nejzákladnější lidská práva.“

Pan Cresscenzio Rivellini, europoslanec, citoval zprávu Mezinárodní organizace pro lidská práva: „Mezi dvaceti tisíci svědomitými lidmi mají nejvíce svědomí praktikující Falun Dafa.“ Řekl: „Jsou nevinní. Dělají jenom meditaci a cvičení, tak jako mnoho ostatních čchi-kungů. Je to jen tradiční čínská kultivační cesta.“

Upřímný hlas z Itálie: „Ať žije Falun Dafa!“

 
Pan Marco Pannella, známý italský politik

Pan Marco Pannella se narodil v roce 1930 a patří k zakladatelům Radikální strany. Mezi Italy je velmi slavný a oblíbený. Jakmile moderátor ohlásil, že pan Marco Pannella bude mít projev, ozval se potlesk. Pan Marco Pannella řekl, že Radikální strana stojí na stejné straně jako Falun Dafa. Probouzejí svědomí lidí a snaží se o svobodu vyznání. Srdečně poděkoval za to, že praktikující Falun Dafa již jedenáct let neúnavně protestují proti pronásledování. Řekl, že všechno, co praktikující učinili, je pro svobodu všech Číňanů. Během projevu dvakrát hlasitě zvolal: „Ať žije Falun Dafa!“

Paní Maria Vittoria Cattania, viceprezidentka italského vyšetřovacího týmu o činnosti Lao-kaj (tábor k převýchově prací), označila praktikující Falun Dafa za „světce a hrdiny, kteří obětovali pro ostatní velmi mnoho“. Cílem tohoto vyšetřovacího týmu je odstranění tohoto nelidského systému. Paní Maria Vittoria Cattania řekla, že systém Lao-kaj je hanbou lidstva. Odsoudila loupež orgánů živým praktikujícím Falun Dafa. Tyto loupeže jsou prováděny na příkaz Komunistické strany Číny. „Je to děsivá věc. Měli bychom o tom informovat všechny lidi na celém světě. Slova Komunistické strany Číny jsou jenom lži. Jsou to lži v jakékoliv podobě.“ Svou řeč ukončila zvoláním: „Ať žije Falun Dafa!“ Její zvučný hlas zněl v amplionech po celém náměstí.

Pan Sergio D' Elia, bývalý senátor, se také dostavil na shromáždění, aby podpořil praktikující Falun Dafa. V jeho projevu byla hlavním bodem loupež orgánů praktikujícím zaživa. Nazval to genocidou. Také řekl: „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou nejvyššími hodnotami lidstva. Neexistuje žádná záminka k zabíjení praktikujících Falun Dafa, nemluvě o tom, že tito lidé jsou nevinní a dobří. Řídí se principy Pravdivostí, Soucitem a Snášenlivostí.“

Večer se ještě na náměstí konala tichá demonstrace se svíčkami na památku obětí. Měla lidem připomenout, aby nezapomínali na pronásledování Falun Dafa v Číně.

Čínská verze: http://www.yuanming.net/articles/201011/96876.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/201011/56450.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.