Kanada: Dva známí právníci apelují u ministra zahraničních věcí se žádostí, aby byl pan Liou Šao-chua, úředník čínské ambasády, prohlášen za „osobu nežádoucí“ a vykázán z Kanady

Pan David Matas, známý kanadský obhájce lidských práv, společně s panem Davidem Kilgourem, bývalým státním tajemníkem pro Asii a Tichomoří, se písemně obrátili na kanadského ministra zahraničních věcí. V dopise ho žádají, aby byl z jejich země vykázán pan Liou Šao-chua, úředník pracující na ministerstvu kultury při čínském velvyslanectví v Ottawě. Svoji žádost odůvodnili tím, že tento úředník zneužil svého postavení, když nabádal čínské studenty a členy čínské společnosti, aby narušovali pokojné protesty praktikujících Falun Dafa.

Následuje text dopisu:

11. července 2010

Vážený pan
Lawrence Cannon
ministr zahraničních věcí
vláda v Kanadě

Vážený pane Cannon,

jeden úředník z čínského velvyslanectví v Ottawě, pan Liou Šao-chua, svolával studenty a učitele, aby během poslední návštěvy čínského prezidenta Chu Ťin-tchaa narušovali pokojné demonstrace. Jeho záměrem bylo ohrožovat a zastrašovat praktikující Falun Dafa prostřednictvím čínských studentů a ostatních členů čínské obce.

Zahraniční diplomaté nemají žádné stálé oprávnění k příjezdu do Kanady, ani nemají stálé oprávnění k pobytu. Jejich příjezd může být zamítnut i bez zdůvodnění, nebo může dojít i k vyhoštění. Ve Vídeňské dohodě o diplomatických vztazích v článku 9 stojí:

„Přijímací stát může delegovanému státu kdykoliv bez udání důvodu sdělit formou nóty, že vedoucí diplomatické mise nebo člen diplomatického personálu mise je persona non grata nebo že jiný člen personálu mise mu není vhod.“

(Zdroj: Vídeňská dohoda z 18. dubna 1961 o diplomatických vztazích, článek 9)

Otázkou ohledně chování pana Liou Šao-chui tedy není, co může vláda v Kanadě dělat, ale spíše co by měla udělat. Dle našeho názoru byl předložen dostatek důkazů, které zdůvodňují vykázání tohoto úředníka ze země. Přihlédnutím k těmto důkazům požadujeme, aby byl z naší země vyhoštěn.

Kanadskou vládu obvykle donutí k jednání pochybnosti o vzájemných vztazích mezi úředníky. Kanadská vláda ale neučiní nic, co by neuložila svým vlastním diplomatům. Jak dlouho by asi čínská vláda dovolila kanadskému úředníkovi zůstat v Pekingu, pokud by se tam pokusil učinit něco podobného, co udělal pan Liou Šao-chua v Kanadě? Odpověď je naprosto jednoznačná.

Potlačení demokratického protestu v Kanadě je zneužitím funkce velvyslanectví a konzulátů. Vláda v Kanadě dovoluje zahraničním diplomatům a úředníkům konzulátů v Kanadě, aby vykonávali diplomatické a konzulární funkce. Potlačení pokojného protestu v Kanadě však nemá nic společného s těmito funkcemi.

Velvyslanectví a konzuláty nedemokratických států by neměly zneužívat svobodu demokracie k tomu, aby se pokoušely své utlačování rozšiřovat do demokratické ciziny. Kanada je demokratickým státem, kde je svoboda, která v Číně neexistuje. Čína by neměla zneužívat kanadskou svobodu k tomu, aby podkopávala kanadskou demokracii.

Pro velvyslanectví a konzuláty Číny v Kanadě je zneužívání demokratické svobody za účelem potlačení pokojného protestu více než jen neúcta vůči hodnotám hostitelské země. Neboť demokracie a lidská práva jsou univerzální standardy a takovéto chování odporuje společenským normám a odhaluje nerespektování univerzálních hodnot. Hodnot, které přinejmenším v principu byly samotnou čínskou vládou akceptovány.

S úctou

David Matas
advokát a právník

David Kilgour
bývalý státní tajemník pro Asii a Tichomoří

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/201011/56307.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.