Původ čínského rčení: Buď pilný za úsvitu i za soumraku

„Tři klasické znaky“ - tak se jmenuje dětská kniha od autora Wang Jing-lina ze 13. století. Každý řádek v této knize se skládá ze tří znaků a čtyř vět a dohromady tvoří jednu skupinu. Děti rády čtou tyto rýmované verše. Kniha je ostatně velmi zajímavá ke čtení a zároveň je velice výchovná. Oblíbenou učebnicí zůstává již po celá staletí. Od prvního vydání byla už mnohokrát revidována. A současná verze „Tří klasických znaků“ celkem obsahuje jen 1 500 znaků. Přitom stačí pokrýt mnoho oblastí, jako například etiku, astronomii, zeměpis, historii a výchovu.

Kniha například dětem říká, že se mají pilně učit. Řečeno je to přitom takto: „Pes stojí v noci na stráži, kohout ráno ohlašuje nový den a všechna domácí zvířata si rozdělí své povinnosti. Když se nebudeme pilně učit a místo toho se bezstarostně poflakujeme, jaké bychom měli pak předpoklady pro to být lidmi?“ K tomu, jak by se měl člověk učit, kniha vypovídá: „Je důležité číst ústy, ale myslet srdcem. Člověk se musí učit brzy ráno a také pozdě večer. Nikdo by to neměl přestat dělat.“ Také v ní stojí: „Čao Pchu, ministerský předseda v době dynastie Song, četl každý den ‚Konfuciův Analekt‘ [1], a to i v době, kdy už byl velmi starý. Nikdy s učením nepřestal, ani když se stal velmi důležitým úředníkem.“

„Buď pilný za úsvitu i za soumraku“ se používá k vyjádření toho, jak se mají lidé pilně učit a nepřestat.

Poznámka:

[1] Mezinárodně používaný výraz pro soubor Konfuciových výroků sestavenou jeho žáky

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200405/19543.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200405/16823.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.