Čína: Svědectví o pronásledování praktikujících žen v provincii Šan-tung

Od korespondenta Jüan Lina

Poté, co začalo pronásledování praktikujících Falun Dafa 20. července 1999, mnoho praktikujících žen bylo uvězněno. Nezřekly se své víry, i když byly krutě pronásledovány. Chci dnes vyprávět o jedné takové praktikující. Kvůli bezpečnosti její rodiny budu používat pseudonym Lu Chua.

Paní Lu Chua se v červenci roku 2009 vrátila domů po osmi letech věznění. Když jsem ji uviděl, zpozoroval jsem, že uvěznění ji moc neovlivnilo. Klidně mi řekla: „Po celých těch osm let jsem udržovala pevnou víru v Učitele a v Dafa.“ Na jejím čele byla vidět velká jizva. Řekla mi, že je to následek desetihodinového nepřetržitého bití devíti spoluvězeňkyněmi.

Paní Lu Chua začala praktikovat Falun Dafa v roce 1998. Díky praktikování všechny její nemoci, kterými trpěla dlouhá léta, zmizely. Protože v sobě zdokonalovala dobrotu, už více nemívala konflikty se svou tchýní. Její tchýně svým sousedům na vesnici říkala: „Moje snacha se stala velmi dobrým člověkem poté, co začala praktikovat Falun Dafa. Teď už se se mnou nehádá.“

V červenci roku 2001, v době, kdy paní Lu Chua objasňovala pravdu ve své vesnici, byla nezákonně zatčena místní policií za pomoci vesnického tajemníka strany. Umístili ji do městského záchytného centra, kde jí nasadili pouta a řetězy a drželi ji v nich více jak dvacet dní.

V říjnu roku 2001 byla paní Lu Chua odsouzena k osmi letům vězení v ženské věznici v Šan-tungu. Ve vězení se odmítla zříci své víry. Devět spoluvězeňkyň ji nepřetržitě bilo více jak deset hodin. Výsledkem byla hluboká, asi 2,5 centimetrů dlouhá rána na čele. Její oděv byl promočený krví. V nemocnici ji ránu sešili šesti stehy. Pak ji zavřeli na patnáct dní na samotku. Protože ztratila mnoho krve, trpěla závratěmi a bolestmi hlavy. Denně dostávala na jídlo jen jednu bulku z kukuřičné mouky o velikosti vejce a několik kousků slané zeleniny. Po patnácti dnech samotky byla často bita. Jednou v noci stranický vedoucí Čao v době služby přiměl její spoluvězeňkyně, aby ji bily. Čtyři z nich ji začaly bít masivními plastovými pruty. Kopaly do ní a bily ji více jak hodinu, důsledkem čehož bylo její tělo celé pokryto modřinami a následující den nemohla chodit.

Ve vězení mají metodu, kterou často používají při pronásledování praktikujících Falun Dafa. Jejich cílem je donutit praktikující, aby se zřekli své víry. Dozorci jim proto dávají do jídla neznámé preparáty, aby je udělali psychicky labilními. Paní Lu Chua viděla, že praktikující Čou Čchun (pseudonym) z provincie Chej-lung-ťiang byla omámena a stále neměla jasné vědomí. Cítila, že zde není něco v pořádku a po dlouhém pozorování zjistila, že ti, kteří hlídali praktikující a vězeňští lékaři dávají jmenované do jídla neznámé preparáty. Jednou se paní Lu Chua zeptala vězeňského lékaře: „Co je to?“ Nepřesvědčivě odpověděl: „Mouka.“ Paní Lu Chua řekla: „Zde není mlýn. Kde by se tu vzala mouka?“ Vzala misku a ukázala ji vězeňkyním v jídelně, aby odhalila, co se děje s paní Čou Čchun. Později za to byla surově zbita.

Paní Lu Chua vypráví: „Ve vězení se mnozí praktikující Falun Dafa stali invalidy následkem mučení. Zavírají je na samotce, jsou biti spoluvězni, pomocí destiček jim lámou prsty, starší praktikující nutí sedět na malinkých lavičkách, odepírají jim spánek, praktikující ženy v době menstruace vyhánějí nahé na vězeňský dvůr, aby je všichni mohli vidět. Je to velmi kruté.“

Starší praktikující jednou vyprávěla, že když šla navštívit svou sestru, také praktikující Falun Dafa, dozorci se jí zeptali, jestli je také praktikující Falun Dafa. Ona ukázala na vězeňské cely a řekla: „Můžete je zavřít a spoutat, ale myslíte si, že můžete uvěznit jejich srdce?“

Verze v čínštině: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/20/221857.html
Verze v angličtině: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2010/5/14/116963.html
Verze v ruštině: http://www.ru-enlightenment.org/docs/2010/0615/970174039.htm


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.